Sinumang Bata na Nangangailangan ng Libreng Pagkain ay Makakakuha ng Isa – Walang mga Tanong

Mga Highlight:

  • Ang mga libreng pagkain sa tag-araw ay bumalik at sinumang bata na 18 taong gulang o mas bata ay maaaring makakuha ng masustansya, libreng tanghalian sa higit sa 80 mga lugar sa Santa Clara at San Mateo county – walang kinakailangang pagpaparehistro.
  • Ginagawang mas madali ng online na tagahanap ng Second Harvest kaysa kailanman na makahanap ng site ng pagkain sa tag-init na malapit sa iyo.
  • Nag-aalok din ang ilang site ng libreng almusal at meryenda sa hapon pati na rin ang mga murang pagkain sa mga adult caregiver.
  • Para sa karagdagang tulong sa paghahanap ng lugar ng pagkain sa tag-araw, o iba pang mapagkukunan ng pagkain, i-text ang “Summer” para sa English, “Verano” para sa Spanish, “Muahe” para sa Vietnamese o “Лeto” para sa Russian sa 876-876 o bisitahin ang www.shfb.org/getfood.

SAN JOSE, Calif., Hunyo 9, 2022 — Narito na ang tag-araw at nangangahulugan iyon na libu-libong mga lokal na bata ang mawawalan ng access sa mga libreng pagkain na natatanggap nila sa school year. Sa naitalang mataas na inflation at tumataas na presyo ng gas, kasabay ng paghinto ng maraming programa sa suporta sa pandemya, kabilang ang child tax credit, ngayong tag-init ay maaaring maging partikular na mahirap para sa maraming lokal na pamilya na nahihirapang magbayad ng kanilang mga bayarin sa Silicon Valley – isa sa mga pinakamahal na lugar na tirahan. Ang Second Harvest of Silicon Valley ay nagsisikap na itaas ang kamalayan tungkol sa summer meal program upang makuha ng mga bata ang masustansyang pagkain na kailangan nila habang wala ang paaralan.

Upang gawing mas madali para sa mga lokal na pamilya na ma-access ang mga libreng pagkain sa tag-araw, naglunsad kamakailan ang Second Harvest ng site locator sa website nito. Maaaring puntahan ng mga pamilya www.shfb.org/mealsforkids at ilagay ang kanilang lokasyon gamit ang kanilang address, lungsod o zip code. Nag-pop up ang mga icon sa isang mapa kung saan matatagpuan ang mga site ng summer meal at kapag nag-click ang mga user sa icon, makikita nila ang lahat ng impormasyong kailangan, kabilang ang mga detalye ng lokasyon, oras ng pagkain at impormasyon sa pakikipag-ugnayan.

Sa taong ito, magkakaroon ng higit sa 80 pederal na pinondohan na mga site ng pagkain sa tag-init sa parehong mga county kung saan maaaring makakuha ng libreng tanghalian ang sinumang bata o teen 18 o mas bata nang walang kinakailangang paunang pagpaparehistro o dokumentasyon. Nag-aalok din ang ilang site ng libreng almusal at meryenda sa hapon. Upang hikayatin ang pakikilahok, ang mga piling site ay nakatanggap ng mga gawad na ginagawang posible na magbigay ng mura o walang bayad na mga pagkain sa mga magulang at tagapag-alaga upang ang mga pamilya ay makakain nang magkasama.

Upang itaas ang kamalayan at tumulong na ikonekta ang mga pamilya sa masustansyang pagkain na kailangan nila upang umunlad ngayong tag-init, ang Second Harvest ay nakikipagtulungan sa mga distrito ng paaralan, mga aklatan, mga organisasyon ng serbisyong panlipunan at iba pang mga nonprofit sa parehong mga county na naghahain ng mga pagkain sa tag-araw.

"Gusto naming gawing madali para sa mga lokal na pamilya na nag-iisip kung paano makakakuha ng sapat na masustansyang pagkain ang kanilang mga anak ngayong wala na ang paaralan," sabi ni Leslie Bacho, CEO ng Second Harvest ng Silicon Valley. "Tutulungan ng tagahanap ang mga pamilya na makahanap ng mga lugar ng pagkain sa tag-init pati na rin ang mga libreng pamamahagi ng grocery na maginhawa para sa kanila. Nagsusumikap kaming bawasan ang mga hadlang sa pag-access ng pagkain at tiyaking madaling malaman ng mga tao kung saan pupunta ay isang malaking bahagi nito."

Ang mga pagkain sa tag-araw ay tumutulong sa mga bata na umunlad
Ang mga pagkain sa tag-araw ay mahalaga dahil pag-aaral ipakita na ang mga bata na hindi nakakakuha ng sapat na masustansyang pagkain ay nahihirapang mag-concentrate, mas madalas magkasakit, at mas malamang na makaranas ng emosyonal at pisikal na mga epekto na maaaring tumagal ng panghabambuhay.

Ang pinondohan ng pederal Summer Food Service Program ay idinisenyo upang palitan ang almusal at tanghalian sa paaralan, na pinupunan ang kakulangan sa nutrisyon na umiiral para sa libu-libong bata sa panahon ng tag-araw. Pinondohan sa pamamagitan ng USDA Food and Nutrition Service at pinangangasiwaan ng estado, binabayaran ng Summer Food Service Program ang mga tagapagbigay ng tanghalian tulad ng mga paaralan, aklatan at mga summer camp na naghahain ng mga libreng masustansyang pagkain at meryenda sa mga bata at kabataan sa mga lugar na mababa ang kita.

Pinangunahan ng Second Harvest ang mga lokal na pagsisikap na pataasin ang bilang ng mga site ng summer meal na ito na pinondohan ng pederal sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga site sa mga organisasyong nag-iisponsor at tagapagbigay ng pagkain pati na rin ang pagbibigay ng imprastraktura at pagbabahagi ng pinakamahuhusay na kagawian sa pamamagitan ng Child Nutrition Coalition. Nakikipagtulungan ang food bank sa mga paaralan, aklatan, summer camp at iba pang service provider para magbukas ng mga bagong site at tiyaking alam ng mga pamilya ang tungkol sa mga ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga materyales sa marketing tulad ng mga flier at banner na magagamit ng mga partner nito. Itinataguyod din ng Second Harvest ang mga pagkain sa tag-araw sa pamamagitan ng social media gayundin ang radyo at iba pang mga channel upang mas maraming pamilya ang makaalam tungkol sa mahalagang pinagmumulan ng masustansyang pagkain.

Para sa karagdagang impormasyon sa Mga Libreng Pagkain sa Tag-init o tulong sa pagkain
Bilang karagdagan sa tagahanap, ang mga pamilyang nangangailangan ng tulong sa paghahanap ng pagkain sa tag-araw ay maaaring mag-text ng “Summer” para sa English, “Verano” para sa Spanish, “Muahe” para sa Vietnamese o “Лeto” para sa Russian sa 876-876. Para sa tulong sa pag-access ng iba pang mapagkukunan ng pagkain, tumawag sa hotline ng Second Harvest's multilingual na Food Connection sa 800-984-3663 o bisitahin ang www.shfb.org/get-food.

Tungkol sa Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley

Itinatag noong 1974, ang Second Harvest of Silicon Valley ay isa sa pinakamalaking food bank sa bansa at isang pinagkakatiwalaang nonprofit na lider sa pagwawakas ng lokal na kagutuman. Ang organisasyon ay namamahagi ng masustansyang pagkain sa pamamagitan ng isang network ng halos 400 kasosyo sa higit sa 900 mga site sa buong Santa Clara at San Mateo county. Dahil sa napakamahal na halaga ng pamumuhay sa Silicon Valley at ang kapansin-pansing pagbawas sa suporta ng gobyerno sa panahon ng pandemya, ang Second Harvest ay naglilingkod sa average na humigit-kumulang 500,000 katao bawat buwan. Ang Second Harvest ay nag-uugnay din sa mga tao sa mga programa ng pederal na nutrisyon at iba pang mapagkukunan ng pagkain, at nagtataguyod para sa mga patakaran laban sa gutom sa lokal, estado at pambansang antas. Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumutugon ang Second Harvest sa hindi kapani-paniwalang dami ng pangangailangan sa Silicon Valley, bisitahin ang shfb.org

If you are a member of the media covering issues related to hunger in Silicon Valley, we can provide expert spokespeople who can talk about the local landscape.

Media please contact Diane Baker Hayward at dbakerhayward@shfb.org o 408-266-8866, ext. 368.

Bisitahin ang aming Newsroom