ni Bruno Pillet, Bise Presidente ng Programs at Services

Ang makabuluhang pagtaas sa demand na dulot ng pandemya ay nagturo sa amin tungkol sa pagkalastiko ng aming kakayahan sa pamamahagi. Naghahatid kami ng 250,000 katao sa average sa isang buwan at naisip namin na tumatakbo kami sa aming mga limitasyon. Ngunit, sa loob ng mga linggo ay muling hinusay at pinalakas namin ang aming mga operasyon upang maihatid ang isang average ng 500,000 na mga tao bawat buwan.

Isa sa mga pangunahing kadahilanang nakapaglingkod kami sa maraming tao sa panahon ng pandemya ay dahil nagbibigay kami ngayon ng mga naka-pre-pack na kahon sa mga pamamahagi ng drive-thru, na nagpapahintulot sa amin na maghatid ng mas mahusay sa maraming tao. Kapag natapos ang pandemik at makabalik kami sa mga pamamahagi ng istilo ng mga magsasaka, inaasahan naming magpatuloy sa pagpapatakbo ng ilan sa 130 drive-thrus. Maraming mga tao na gusto ang karanasan at kaginhawaan ng ganitong uri ng pamamahagi.

Bilang karagdagan sa nadagdagan na pangangailangan, napag-alaman namin sa madaling panahon na maraming mga nakatatanda ay hindi komportable na lumabas sa labas upang makakuha ng pagkain dahil sa pandemya. Hinihiling nila sa amin na magdala ng pagkain sa kanilang bahay, kaya mabilis naming pinalawak ang aming programa sa paghahatid sa bahay - naghahatid kami ngayon sa higit sa 5,000 mga sambahayan sa isang buwan. Nagdagdag din kami ng mga serbisyong paghahatid na tukoy sa pandemic, kaya kung may tumawag sa amin at sabihin na ang isang tao sa kanilang sambahayan ay nagpositibo para sa COVID at hindi nila maiiwan ang kanilang tahanan, ihuhulog namin ang pagkain para sa kanila upang ligtas silang ma-access ang masustansya mga pamilihan habang naghiwalay.

Si Vanessa, isang solong ina, ay umabot sa amin para sa agarang tulong sa paghahatid ng bahay nang siya at ang kanyang 11-taong-gulang na anak na lalaki ay nagkaroon ng COVID nang sabay.

“Hindi ako makapaniwala kung gaano kabilis nakuha ko ang aking pagkain. Tumawag ako kahapon at nakuha ko ang aking pagkain ngayon, mga kahon ng pagkain. ” - Vanessa, San Jose

Dahil sa sitwasyong pang-ekonomiya na nagreresulta mula sa tirahan-sa-lugar, naakit namin ang maraming tao na hindi kailanman naisip na kumuha ng tulong sa pagkain dati. Sa palagay ko ay magpapatuloy na mangyari iyon. Marami kaming nagawa sa nakaraang taon upang gawing pinakamahusay ang karanasan para sa mga taong pupunta sa amin na naghahanap ng tulong. Nagpapasalamat ako para sa aming mga nagbibigay, boluntaryo at kasosyo na pinapayagan na mangyari iyon.