Ang Pangmatagalang Epekto ng Food Insecurity Sa Mga Pamilya – Kwento nina Ana at Oscar

Bago ang pandemya, mag-iipon si Ana ng maliit na halaga ng mga suweldo ng kanyang asawang si Oscar para matustusan ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Gayunpaman, matapos mawalan ng trabaho si Oscar noong Abril 2020, ang halos [...]