Bago ang pandemya, mag-iipon si Ana ng maliit na halaga ng mga suweldo ng kanyang asawang si Oscar para matustusan ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Gayunpaman, matapos mawalan ng trabaho si Oscar noong Abril 2020, ang halos $10,000 na naipon ni Ana sa loob ng walong taon ay ganap na naubos sa loob ng walong buwan, ginamit bilang isang lifeline para sa pagbabayad ng upa, mga kagamitan at pagkain.

Matapos lumipat mula sa Mexico, umaasa sina Ana at Oscar na ang kanilang mga anak ay magkakaroon ng mas maraming pagkakataon kaysa dati. Marahil ang pagtitipid ay makakatulong sa pagbabayad ng tuition sa kolehiyo para kay Kimberly, 12, o pagbili ng mga art supplies para sa Montserrat, 8, na mahilig gumawa ng mga landscape na painting ng mga paglubog ng araw. Maaaring nasagutan din nito ang mga gastos sa therapy para kay Oscar Jr., na 7 taong gulang at autistic. Tinawag ni Ana si Oscar Jr. na kanyang "espesyal na anak" na "nagturo sa atin na malampasan ang anumang hadlang sa ating buhay."

Sa isang kamakailang survey ng mga kliyente ng Second Harvest, 60% ng mga respondent sa survey ang nag-ulat na mayroon silang mas mababa sa $100 sa savings ngayon.

Isang Pamilya ang Nahaharap sa Pagkawala ng Trabaho at Kawalan ng Pagkain

Bago ang COVID-19, naglakbay si Oscar sa buong Northern California para magtrabaho sa mga construction site. Madalas na umuuwi ng hating-gabi, ang motibasyon ni Oscar ay ang kanyang mga anak. Ibinahagi niya, “Ang sarap pag-uwi ko at (mga anak ko) nakamulat ang isang mata. Bukas ang isang mata, sarado ang isa, pero sabi nila, 'Tay, umuwi ka na.'”

Nahirapan si Oscar nang walang anumang kita para suportahan ang kanyang pamilya mula Abril hanggang Disyembre 2020. “Napakabigat ng mga balikat ko ngunit hindi ko ito ipinarating sa aking mga anak. Tiniis ko itong lahat ng mag-isa dahil ako ang padre de pamilya. Hindi ko kayang umiyak sa harap nila,” sabi ni Oscar.

Sina Ana at Oscar ay nakatuon sa pag-iwas sa utang habang sinasagot pa rin ang mga mahahalagang gastusin. Dahil sa distance learning, naging classroom at cafeteria din ang one-bedroom apartment ng pamilya, na nangangahulugan ng pagtiyak na ang kanilang mga anak ay may maaasahang internet access at nagbibigay ng mas maraming pagkain sa bahay. Sa pagharap sa tumataas na gastos na ito, ginamit ng pamilya ang kanilang naipon upang magbayad ng upa at pagkatapos ay bumaling sa Second Harvest of Silicon Valley upang punuin ang kanilang kusina ng mga sariwang ani, tuyong paninda, karne at itlog. Naisip ni Ana, “Salamat sa Diyos; Hinahayaan niya kaming magkaroon ng access sa mga ito (grocery distributions) at mga puso tulad ng mga nagbibigay nang walang natatanggap na anumang kapalit … wala talaga kaming sapat na pambili ng pagkain.”

Hope Through Community

Bilang karagdagan sa pagbibigay kina Ana at Oscar ng tulong pinansyal, ang mga pamilihan mula sa Second Harvest ay nagbigay inspirasyon din sa pakiramdam ng pag-asa at komunidad. Nabuhayan ang loob ng mag-asawa nang masaksihan nila ang mga bundok ng mga kahon at magiliw na mga boluntaryo sa pamamahagi ng grocery. Sa pagninilay-nilay sa maraming sasakyan na nilagyan ng pagkain mula sa Second Harvest, ibinahagi ni Oscar, “Alam ko na bawat bata na nagbubukas ng gatas at nagbubuhos nito sa cereal … ngumingiti. … Lahat ay masaya at kontento na may pag-asa sa kanilang mga kamay sa anyo ng isang kahon o isang bag. Ito ang pag-asa na dinadala ng maraming tao sa kanilang mga tahanan, na dinadala ng Pangalawang Pag-aani sa bawat tahanan.”

Si Kimberly, Montserrat at Oscar Jr. ay nagsimulang maghanap ng gatas sa sandaling makakita sila ng mga kahon mula sa Second Harvest at agad na naghanda ng peanut butter at jelly sandwich na may mga baso ng gatas. Hinahanap din ng mga bata ang kanilang mga paborito—broccoli at mais. Pinahahalagahan nila ang sariwa, masustansyang pagkain na tumutulong sa kanila na manatiling malusog. Ipinaliwanag ni Ana, “Ang pagkaing hatid sa atin ng Ikalawang Pag-aani (ay) pagkakataong magtipon. At niluluto namin ito nang may pagmamahal. Kami ay nagkakaisa bilang isang pamilya at nakaupo sa paligid ng mesa. At ninanamnam namin ang pagkaing dinadala nila sa amin.”

Ana helped start an exercise class to support community members struggling with mental health during the pandemic. She shares fruit from Second Harvest of Silicon Valley so that the class can refuel after their workout with a nutritious snack

Tumulong si Ana na magsimula ng isang klase ng ehersisyo upang suportahan ang mga miyembro ng komunidad na nahihirapan sa kalusugan ng isip sa panahon ng pandemya. Nagbabahagi siya ng prutas mula sa Second Harvest ng Silicon Valley para makapag-refuel ang klase pagkatapos ng kanilang workout na may masustansyang meryenda.

Nagsisimula ang Mabagal na Pagbawi

Gayunpaman, ang pagbangon ng ekonomiya ay aabutin si Ana at ang kanyang pamilya ng mga taon. Si Oscar ay nakakakuha ng mas maraming trabaho ngunit nakaranas din ng talamak na pananakit ng kalamnan na naglilimita sa kanyang kakayahang magtrabaho ng mahabang shift. Sa paglalarawan sa marahas na epekto ng pandemya, sinabi ni Ana, “Nagtagal ang mga taon upang maipon ang perang ito at ilang buwan lamang ang gastusin nito … hindi dahil sa atin kundi dahil nabubuhay tayo sa isang pandemya … hindi natin ito mahuhulaan, hindi gawin ang kahit ano … aabutin ako ng walong taon para maibalik ang aming ipon.” Kung walang matatag na kita na maaaring sumaklaw sa napakataas na halaga ng pamumuhay ng Bay Area, patuloy na aasa sina Ana at Oscar sa pagkain mula sa Second Harvest.

Umaasa pa rin si Ana na muling mabubuo ng pamilya ang ipon. Inaasahan niyang ilipat sila sa isang mas malaking tahanan hindi lamang para mabigyan ng privacy ang mga bata kundi bigyan din sila ng inspirasyon ng isang halimbawa kung ano ang maaaring makamit ng pagsusumikap. Sinabi sa amin ni Ana, “(Ang aming mga anak) ay makakagawa ng higit pang mga bagay kaysa sa aming magagawa. Gusto naming huwag silang magsettle sa kung anong meron sila. … Ngayon kami ay nakatira sa isang maliit na apartment, ngunit maaari silang magkaroon ng inspirasyon na magkaroon ng bahay balang araw o mas malaking flat, isang mas malaking lugar na angkop para sa kanila.”