Patakaran sa Pagkapribado

Ang Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley ay nirerespeto ang privacy ng aming mga nasasakupan at seryoso sa pagprotekta sa iyong privacy. Ang patakarang ito ay magpapaliwanag kung paano namin tipunin at ginagamit ang personal na impormasyong isinumite sa amin. Samakatuwid, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa amin, sumasang-ayon ka at tinatanggap ang patakarang ito.

Impormasyon na nakolekta

Ang Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley ay nangongolekta lamang ng impormasyon na nagboluntaryo sa panahon ng proseso ng pagpaparehistro o sa anumang mga tugon sa mga partikular na kahilingan sa impormasyon. Kailangan namin ang impormasyong ito upang makapagbigay ng mga serbisyo na iyong hiniling at igalang ang iyong ginustong mga channel ng komunikasyon. Kasama sa mga halimbawa ng impormasyong nakolekta: ang impormasyong alam mong ibinigay sa pamamagitan ng mga online form, survey, email address, personal na pampinansyal at / o demograpikong impormasyon, mga kontribusyon sa kawanggawa, numero ng telepono, at mga address. Maaari din naming kolektahin ang iyong IP address at impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng elektronikong 'cookies' o 'mga tracking pixel'. Gayunpaman, nililimitahan namin ang paggamit at koleksyon ng impormasyon tungkol sa iyo sa lawak na kinakailangan upang pangasiwaan ang aming mga pagpapatakbo.

Paano namin ginagamit ang impormasyong iyon

Ang Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley ay hindi nagbebenta, nagrenta, o nagbabahagi ng iyong impormasyon sa mga ikatlong partido. Maliban sa kung ipahiwatig sa kabilang banda, ang Second Harvest ay gumagamit ng personal na makikilalang impormasyon ("Personal na Impormasyon"): (a) upang tumugon sa alinman sa iyong mga katanungan o mga katanungan tungkol sa aming mga serbisyo; (b) para sa mga panloob na layunin sa marketing at bilang bahagi ng mga bumubuo ng database ng Ikalawang Harvest; (c) upang mabigyan ka ng karagdagang at na-update na impormasyon, materyales, at iba pang mga patalastas tungkol sa mga serbisyo ng Pangalawang Pag-aani; (d) upang makipagtulungan sa mga opisyal ng gobyerno o mga partido sa paglilitis sa ilalim ng proseso ng batas, o kung hindi man kinakailangan ng batas; (e) upang maprotektahan ang seguridad o integridad ng Site; (f) upang maprotektahan laban sa isang banta ng kaligtasan o pagkawasak ng pag-aari; at / o (g) upang maprotektahan laban sa ligal na pananagutan.

Sa isang pagsisikap na hikayatin ang pagkakatulad at itaguyod ang pagbibigay ng mga pagkakataon sa mga korporasyon, ang mga kawani ng Second Harvest ay nagtatrabaho nang malapit sa mga tagapamahala ng philanthropy ng corporate sa mga kampanya sa pangangalap ng pondo. Kapag ang mga tagapamahala ng philanthropy ay aktibong nangangalap ng pondo sa pamamagitan ng paghingi ng mga donasyon mula sa kanilang mga nasasakupan, ang Pangalawang Harvest ay maaaring magbigay ng iyong mga pangalan at mga halagang regalo sa mga tagapamahala ng philanthropy ng korporasyon sa isang pagpapasya ng pagpapasya maliban kung ikaw ay itinuro sa iyo. Bago ibigay ang iyong impormasyon sa regalo, ang tagapamahala ng philanthropy ng korporasyon ay dapat pumirma sa isang kasunduan sa kumpidensyalidad. Ang isang kumpidensyal na kasunduan ay dapat na nakatala sa Ikalawang Pag-ani upang ang iyong mga pangalan at halaga ng regalo ay ilalabas sa mga tagapamahala ng philanthropy. Ang mga tagapamahala ng Philanthropy ay hindi bibigyan ng impormasyong personal na nagbibigay ng tulad ng mga numero ng telepono, mga pangalan ng asawa, o personal na mga address.

Patakaran sa anti-spam at ang iyong mga karapatan sa opt-out

Ang Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley ay walang patakaran sa spam ng pagpapaubaya at nakatuon sa komunikasyon na nakabase sa pahintulot. Ang Spam ay hindi hinihinging email na kilala rin bilang junk mail o UCE (Unsolicited Commercial Email). Kung nakatanggap ka ng isang email sa pagkakamali, maaari mong alisin ang iyong impormasyon sa aming database sa pamamagitan ng pagtugon sa alinman sa aming mga komunikasyon sa email na may "alisin" sa linya ng paksa o pag-click sa magagamit na "unsubscribe" na link.

Pagbabago sa patakaran

Taglay namin ang karapatang baguhin ang patakarang ito anumang oras. Depende sa likas na katangian ng pagbabago, maaari naming ipaalam sa iyo ang pagkakaroon at lokasyon ng bago o binagong patakaran sa pamamagitan ng email o sa pamamagitan ng pag-post ng mga pagbabago sa online.