Tình nguyện viên tại Thổ Nhĩ Kỳ Trot

Tham gia với chúng tôi cho Thổ Nhĩ Kỳ Trot

Cảm ơn tất cả những người ủng hộ, tình nguyện viên và những người tham gia đã thực hiện Thổ Nhĩ Kỳ Trot năm 2023
thành công lớn như vậy. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi một lần nữa trong năm nay!

Tìm thấy tìm hiểu thêm về cuộc đua hoặc đăng ký chạy nước kiệu tại svturkeytrot.com.

Chúng tôi luôn cần tình nguyện viên để giúp hàng xóm có được thực phẩm bổ dưỡng mà họ cần. Tình nguyện viên phân phối thực phẩm trong cộng đồng hoặc phân loại thực phẩm tại kho Cypress và Brennan của chúng tôi ở San Jose.

Đăng ký

Những lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ Trot:

  • Tổ chức trẻ em khỏe mạnh
  • Ủy thác sức khỏe
  • Vụ thu hoạch thứ hai của Thung lũng Silicon
  • Ngân hàng thực phẩm thu hoạch thứ hai của hạt Santa Cruz