Tình nguyện viên tại Thổ Nhĩ Kỳ Trot

Tham gia với chúng tôi cho Thổ Nhĩ Kỳ Trot

The Applied Materials Silicon Valley Turkey Trot will be back in-person for 2021! 

Registration will open after Labor Day. Stay tuned for further details.

Những lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ Trot:

  • Tổ chức trẻ em khỏe mạnh
  • Ủy thác sức khỏe
  • Nhà ở Thung lũng Silicon
  • Vụ thu hoạch thứ hai của Thung lũng Silicon
  • Ngân hàng thực phẩm thu hoạch thứ hai của hạt Santa Cruz