Tình nguyện viên tại Thổ Nhĩ Kỳ Trot

Tham gia với chúng tôi cho Thổ Nhĩ Kỳ Trot

Giữ nguyên! 

Tài liệu Ứng dụng của Thung lũng Silicon, Thổ Nhĩ Kỳ Trot sẽ trở lại vào năm 2022. Hãy xem trang này để biết thêm thông tin về việc đăng ký làm tình nguyện viên vào Mùa thu năm 2022!

Tìm hiểu thêm về cuộc đua tại svturkeytrot.com.

Những lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ Trot:

  • Tổ chức trẻ em khỏe mạnh
  • Ủy thác sức khỏe
  • Nhà ở Thung lũng Silicon
  • Vụ thu hoạch thứ hai của Thung lũng Silicon
  • Ngân hàng thực phẩm thu hoạch thứ hai của hạt Santa Cruz