Mùa nghỉ lễ này, số lượng kỷ lục những người hàng xóm sẽ dựa vào Vụ thu hoạch thứ hai để kiếm thực phẩm khi cuộc khủng hoảng đói kéo dài. Chúng tôi đang phục vụ trung bình 500.000 người mỗi tháng - những người hàng xóm cảm thấy khó khăn khi sống ở khu vực đắt đỏ với giá cả cao và sự hỗ trợ của chính phủ giảm đáng kể. Cùng với bạn, cộng đồng của chúng tôi có thể lấp đầy mọi bàn trong mùa lễ này và hơn thế nữa.