Ngayong kapaskuhan, ang mga naitalang bilang ng mga kapitbahay ay aasa sa Pangalawang Ani para sa pagkain habang tumatagal ang krisis sa gutom. Kami ay naglilingkod sa average na 500,000 katao bawat buwan — ang mga kapitbahay ay nakakaramdam ng kurot sa pamumuhay sa mamahaling lugar na ito na may mataas na presyo at kapansin-pansing nabawasan ang suporta ng gobyerno. Kasama mo, mapupuno ng aming komunidad ang bawat talahanayan ngayong kapaskuhan at higit pa.