فرصت های داوطلبانه گروهی

ما به افرادی مثل شما نیاز داریم

Volunteer with your group to build a hunger-free community. Your team, family or friends can make an immediate difference in Silicon Valley while bonding and having fun. The following opportunities are for گروه های پنج نفره یا بیشتر.

ما را بررسی کنید تقویم گروهی برای تاریخ ها و زمان هایی که برای گروه شما کار می کند.

مواد غذایی را در انبار ما مرتب کنید

Help sort and box the fresh produce and healthy groceries we provide to neighbors in our community.

Duties may include sorting and quality control, assembly line work, lifting boxes onto pallets, or unloading produce. Volunteer shifts include clean-up time as well. Please note these shifts are fast-paced and active and may require lifting up to 25 pounds.

غذاها را مرتب کنید

توزیع مواد غذایی در جامعه

Help distribute healthy food with your group of five to ten in nearly every neighborhood in Silicon Valley.

Duties may include preparing and cleaning the distribution site, unloading food and organizing it for distribution and assisting clients. Please note these shifts can be fast paced and active and may require lifting up to 25 pounds.

توزیع غذا

آیا نیاز به لغو یا تغییر ثبت نام گروهی دارید؟

پست الکترونیک volunteerservices@shfb.org برای شیفت انبار یا psvolunteerdesk@shfb.org برای توزیع مواد غذایی در جامعه

در مورد کار داوطلبانه با گروه خود سوالی دارید؟

سوالات متداول ما را بخوانید