Mga Oportunidad sa Voluntaryo ng Grupo

Kailangan namin ng mga taong katulad mo

Magboluntaryo sa iyong grupo upang bumuo ng isang komunidad na walang gutom. Ang iyong koponan, pamilya o mga kaibigan ay maaaring gumawa ng agarang pagbabago sa Silicon Valley habang nagbubuklod at nagsasaya. Ang mga sumusunod na pagkakataon ay para sa mga pangkat ng lima o higit pa.

Tingnan ang aming kalendaryo ng pangkat para sa mga petsa at oras na gumagana para sa iyong pangkat.

Pagsunud-sunurin ang pagkain sa aming bodega

Tumulong sa pag-uri-uriin at pagkahon ng mga sariwang ani at malusog na mga pamilihan na ibinibigay namin sa mga kapitbahay sa aming komunidad.

Maaaring kabilang sa mga tungkulin ang pag-uuri at kontrol sa kalidad, trabaho sa linya ng pagpupulong, pagbubuhat ng mga kahon sa mga papag, o pagbabawas ng mga ani. Kasama sa mga boluntaryong shift ang oras ng paglilinis. Pakitandaan na ang mga shift na ito ay mabilis at aktibo at maaaring mangailangan ng pagtaas ng hanggang 25 pounds.

Pagbukud-bukurin ang pagkain

Ipamahagi ang pagkain sa komunidad

Tumulong na ipamahagi ang masustansyang pagkain kasama ang iyong grupo ng lima hanggang sampu sa halos bawat kapitbahayan sa Silicon Valley.

Maaaring kabilang sa mga tungkulin ang paghahanda at paglilinis ng lugar ng pamamahagi, pagbabawas ng pagkain at pag-aayos nito para sa pamamahagi at pagtulong sa mga kliyente. Pakitandaan na ang mga paglilipat na ito ay maaaring mabilis at aktibo at maaaring mangailangan ng pagtaas ng hanggang 25 pounds.

Ipamahagi ang pagkain

Kailangan bang kanselahin o baguhin ang pagpaparehistro ng iyong pangkat?

Email volunteerervices@shfb.org para sa mga pag-shift ng bodega o psvolunteerdesk@shfb.org para sa pamamahagi ng pagkain sa komunidad.

May mga katanungan tungkol sa pag-boluntaryo sa iyong pangkat?

Basahin ang aming mga FAQ