مشتریان

داستان ری: چرا غذای سالم مهم است

ری امیدوار است به افرادی که در زندگی خود ضربه روحی و روانی را تجربه کرده اند مشاوره دهد، اما در حال حاضر سعی دارد در یکی از گران ترین مکان ها تحصیل کند [...]

داستان ری: چرا غذای سالم مهم است2021-10-13T15:03:06-07:00

قهرمان دانشجو – داستان بنیامین

حمایت شما از بچه ها بسیاری از دانشجویان آینده خود را به خطر می اندازند، زیرا آنها برای به دست آوردن غذای مغذی مورد نیاز خود در کلاس تلاش می کنند و به دنبال [...]

قهرمان دانشجو – داستان بنیامین2022-04-22T11:09:23-07:00

داستان منصور: امید بر مصیبت

در ایالات متحده، سالمندان سریع‌ترین رشد جمعیت ناامن غذایی را دارند. در حال حاضر از هر 12 سالمند 1 نفر با گرسنگی مواجه است. در طول دهه آینده، تعداد سالمندانی که با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، [...]

داستان منصور: امید بر مصیبت2021-07-09T11:32:53-07:00

پرورش تعالی گلپر

پاتریک مانیگ و خانواده اش مشتریان واقعی Second Harvest هستند و در مواد غذایی Holiday Food و Fund Drive امسال حضور دارند. با افرادی که در [...]

پرورش تعالی گلپر2021-07-09T11:33:46-07:00