این دستور العمل های سرگرم کننده غذای کودک پر از غذاهای مغذی هستند که بانک غذا به صورت هفتگی ارائه می کند. تنها با چند ماده ساده، می توانید برای کودک خود که در حال یادگیری خوردن مواد جامد است، غذاهایی آسان، کم هزینه و خوشمزه درست کنید. این دستور العمل ها برای نوزادان شش ماهه و بزرگتر که قادر به تغذیه خود هستند توصیه می شود.