Ang mga nakakatuwang recipe ng pagkain ng sanggol na ito ay puno ng mga pagkaing siksik sa sustansya na ibinibigay ng food bank linggu-linggo. Sa ilang simpleng sangkap, maaari kang lumikha ng madali, mura, at masarap na pagkain para sa iyong sanggol na natututong kumain ng mga solido. Ang mga recipe na ito ay inirerekomenda para sa mga sanggol na anim na buwan at mas matanda na may kakayahang magpakain sa sarili.