Noong nakaraang taon, nag-ambag ang mga boluntaryo ng 208,000 na oras ng serbisyo na nagkakahalaga ng $4.96M, na katumbas ng 100 buong-panahong empleyado.

Kailangan mo ba ng mga oras ng serbisyo sa pamayanan na inorder ng korte? Bago magrehistro at simulan ang iyong serbisyo sa boluntaryo, dapat mong mag-apply para sa paunang pag-apruba.

Magboluntaryong Bumuo ng Komunidad na Walang Gutom

Pinapalakas ng mga boluntaryo ang ating gawain. Maaari kang gumawa ng agarang pagbabago sa iyong komunidad. Sa ngayon, isang average na humigit-kumulang 500,000 katao sa isang buwan ang umaasa sa amin para sa access sa masustansyang pagkain, at kailangan namin ang iyong tulong. Kapag lahat tayo ay nagsasama-sama, walang limitasyon ang epekto na maaari nating gawin para sa mga tao sa ating komunidad na nahaharap sa gutom. Mayroon kaming ilang pagkakataong magboluntaryo para samga indibidwalat mga pangkatng lima o higit pang tao.

Isa akong indibidwal

Kami ay isang pangkat

Saan kailangan ng mga boluntaryo?

Kailangan ka namin sa mga site na ito!

Maaari ka bang magboluntaryo nang regular?

Naging isang paulit-ulit na boluntaryo

Sigurado ka isang bumalik na boluntaryo?

Pumunta sa personal na pahina
Pumunta sa kalendaryo

May mga katanungan tungkol sa pagboluntaryo?

Basahin ang aming mga FAQ