Pagboluntaryo sa Paghahatid sa Bahay

Maghatid ng mga pamilihan sa mga kliyenteng nakauwi

Our home delivery volunteers provide crucial services, regularly delivering nutritious groceries to senior and homebound clients – working onsite at the distribution location and helping prepare food for delivery. Tasks include loading boxes, following a pre-established route, adhering to food safety and health protocols and having excellent client service skills that include a desire to interact with older clients or clients with disabilities.

Kapag natapos mo na ang iyong unang paglilipat ng boluntaryo, maaari kang magpasya kung nais mong gumawa bilang isang pangmatagalang boluntaryo. Kung nais mong sumulong, dapat mong i-clear ang isang background check bago magboluntaryo muli bilang isang driver ng paghahatid sa bahay.

Home Delivery volunteer

Impormasyon para sa iyong unang paglilipat

Maghahatid ang mga boluntaryo ng pagkain sa mga tahanan ng mga nakatatanda at iba pang mga kliyente sa homebound na gumagamit ng kanilang sariling mga sasakyan, agwat ng mga milya at gas. Maaaring isama sa mga aktibidad ang pagtulong sa paghahanda ng pagkain para sa paghahatid sa site ng pamamahagi. Ang mabibigat na pagbubuhat - hindi bababa sa 25 pounds - ay kinakailangan.

Ang iyong kalusugan at kaligtasan ang pangunahing priyoridad. Matuto nang higit pa tungkol sa aming mga kinakailangan sa kalusugan at kaligtasan for volunteering as a home delivery driver. Face masks are recommended, but not required, in outdoor settings. In addition, volunteers must follow posted rules at any of our partner sites.

  • Mangyaring magsuot ng komportableng damit at kasuotan sa paa depende sa panahon. Kung kinakailangan, magdala ng mga salaming pang-araw, sunscreen, at mga sumbrero.
  • Mangyaring itali ang mahabang buhok.
  • Magdala ng tubig at meryenda. Maaari itong maging napakainit at ang pagboboluntaryo ay nagsasangkot ng pisikal na aktibidad. Halika handa upang mapanatili ang iyong lakas!
  • Kung magagamit, mangyaring magdala ng isang hand cart o maliit na kariton upang matulungan kang maghatid ng mga kahon.

Kakailanganin mong suriin kasama ang pamumuno ng site bago umalis para sa pag-verify. Hindi kami nagsusulat ng mga titik, pumirma sa mga form ng third-party o elektronikong kumpirmadong oras sa isang platform ng third-party. Tingnan ang aming patakaran ng boluntaryo ng boluntaryo. A boluntaryong timecard ay magagamit para sa iyong paggamit.

Mangyaring suriin nang mabuti ang iyong iskedyul bago kumuha ng isang paglilipat ng boluntaryo. Ang mga pagkansela at walang pagpapakita ay direktang nakakaapekto sa aming kakayahang magbigay ng masustansyang pagkain na kailangan ng mga miyembro ng aming komunidad. Kung kailangan mong kanselahin o muling iskedyul, mangyaring i-access ang iyong personal na site at kanselahin ang (mga) paglilipat na hindi ka na maaaring dumalo - kung maaari, kahit isang linggo nang maaga.

Kung hindi mo ma-access ang iyong personal na site, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa psvolunteerdesk@shfb.org.

Dapat sundin ng mga driver ng paghahatid ang kanilang paunang itinatag na ruta, gumamit ng mabuting paghuhusga, magkaroon ng pare-parehong pagdalo at panatilihin ang mahusay na komunikasyon sa kanilang site lead / delivery coordinator. Pinakamahalaga, ang mga boluntaryo ay dapat magkaroon ng mahusay na mga kasanayan sa serbisyo sa kliyente na nagsasama ng pagnanais na makipag-ugnay sa mas matanda at / o mga kliyente na may mga kapansanan.

Iba pang mga bagay na dapat malaman:

  • Ang minimum na edad upang magboluntaryo bilang isang driver sa paghahatid sa bahay ay 18 taong gulang.
  • Dapat magbigay ang mga boluntaryo ng patunay ng seguro sa sasakyan at isang wastong lisensya sa pagmamaneho ng CA.
  • As volunteers, you use your own vehicle, mileage and gas to deliver food.
  • Ang Pangalawang Pag-aani ay hindi mananagot para sa iyong mga mahahalagang bagay, kaya't mangyaring iwanang lahat ng mahahalagang bagay sa puno ng iyong sasakyan.

Mga mapagkukunan sa paghahatid ng bahay