Kalendaryo ng Volunteer

Mag-sign up para sa isang paglipat

Gumamit ng kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo sa ibaba upang pumili ng isang petsa, oras at lokasyon na gagana para sa iyo.

Mga Katanungan? Basahin ang aming mga FAQ.

Pag-update ng COVID-19: Ang mga boluntaryong nag-uuri ng pagkain sa aming bodega ay hindi kinakailangan ngunit lubos na inirerekomenda na ganap na mabakunahan. Ang mga maskara ay opsyonal at hinihikayat habang nasa lugar at nasa loob ng bahay. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang aming Mga FAQ ng Volunteer.

Kung ikaw ay may sakit mangyaring kanselahin ang iyong shift - sinumang boluntaryo na nagpapakita ng mga palatandaan ng sakit ay hihilingin na umalis at bumalik kapag maayos na.

Kailangan mo ba ng mga oras ng serbisyo sa pamayanan na inorder ng korte? Bago magrehistro at simulan ang iyong serbisyo sa boluntaryo, dapat mong mag-apply para sa paunang pag-apruba.