Masaya kaming ibinahagi na kami ay pinarangalan bilang isang miyembro ng 2017 ng Advocacy Hall of Fame ng Feeding America! Apatnapu't dalawang mga bangko ng pagkain sa buong bansa ang nakamit ang pamantayan na kasama ang pagkumpleto ng mga aktibidad sa limang magkakaibang hamon na lugar na nagpapakita ng aming mga pagsisikap sa pederal, estado at lokal na antas upang ipaalam at makipag-usap sa aming mga nahalal na opisyal at miyembro ng komunidad tungkol sa mga isyu sa kagutuman.

Nasa ibaba ang ilang mga halimbawa ng aming mga aktibidad sa adbokasiya sa 2017 -

Hamon #1: Makipag-usap sa iyong mga Miyembro ng Kongreso o sa kanilang mga kawani.

  • Nagho-host ng dalawang Pangalawang Panlabas na Pambatasan ng Pag-aani at pinalawak na mga paanyaya sa Kinatawan Lofgren, Speier, Panetta, Eshoo at Khanna. Lahat ng limang kinatawan ay dumalo sa kawani.

  • Ang pagbisita ni Made Hill kasama ang Kinatawan Lofgren, Speier, Panetta, Eshoo at Khanna (o ang kanilang mga tauhan) bilang bahagi ng National Anti-Hunger Conference sa Washington DC

Hamon #2: Pakisali sa iyong lokal na media (print, radio o telebisyon) sa mga isyu sa patakaran.

  • artikulo ng gmh Ngayon tungkol sa Kinatawan na si Jimmy Panetta para sa isang paglilibot tungkol sa USDA FINI Double-up Buck pilot. Makipag-usap sa kanya tungkol sa kahalagahan ng isang malakas na Farm Bill at nagpahayag siya ng interes sa pagho-host ng isang Farm Bill Hearing sa kanyang distrito.
  • Artikulo ng Mercury News tungkol sa mga Programa ng Nutrisyon ng Pederal na Bata na nakatuon sa tag-araw.

Hamon #3: Magtanong sa mga tagasuporta ng mga katutubo (tulad ng mga tagapagtaguyod, mga boluntaryo, ahensya, atbp.) Na kumilos sa isang isyu sa patakaran.

  • Nagtatrabaho sa isang malawak na hanay ng mga grupo ng komunidad at mga indibidwal sa panahon ng Pagkagutom ng Buwan ng Aksyon (Setyembre) upang lumahok sa CalFresh Postcard Campaign na nagdetalye sa ika-40 anibersaryo ng SNAP at kung bakit mahalaga ang SNAP. Nakumpleto ang mga postkard na naihatid sa mga tanggapan ng Kongreso sa Washington DC
  • Inayos para sa isang dating kalahok ng programa ng CalFresh (SNAP) upang magpatotoo sa House Agriculture Committee Farm Bill Listening Session sa Salinas, CA.

Hamon #4: Magtanong ng mga kaibigang "grasstops" (ibig sabihin, ang mga indibidwal na maimpluwensyang pinuno ng pamayanan tulad ng mga miyembro ng board, mga may-ari ng negosyo, mga kasosyo sa kumpanya, estado at lokal na mga nahalal na opisyal, atbp.) Na kumilos sa mga isyu sa patakaran.

  • Nagtrabaho kasama si Sheryl Sandberg, CEO ng Facebook, at dalawang lobbyist mula sa Facebook at California Association of Food Banks upang kumbinsihin si Gobernador Brown at ang mga nahalal na kinatawan upang gumawa ng mga nagpapatuloy na pondong pang-emergency para sa CalFood (mga pondo na magagamit ng mga bangko ng pagkain upang mabili / lumaki ang California pagkain).

  • Sa pakikipagtulungan sa Human Services Agency ng San Mateo County, nakipagtulungan sa grupong Worker ng Pagkagutom upang suportahan ang isang bilang ng mga pagkakataon sa estado at pederal na natukoy sa 2017 ng mga isyu sa pampublikong patakaran sa Second Harvest.

Hamon #5: Ituro at / o pakilusin ang mga lokal na samahan (tulad ng agrikultura, edukasyon, kalusugan, mga institusyong pang-negosyo, atbp.) Partikular tungkol sa mga isyu sa patakaran.

  • Ang naka-host na Pagkagusto sa Pagkagusto ng Pagkagusto, sa pakikipagtulungan sa Santa Clara University School of Business and Food and Agri-business Institute, na may isang seksyon ng programa na nakatuon sa mga isyu sa patakaran sa lokal, estado at pederal.

  • Nag-host ng dalawang Emerson Hunger Fellows na gumawa ng dalawang ulat, isa sa mga pagkain sa tag-init, ang iba pa sa agahan ng paaralan. Kasama sa parehong mga ulat ang mga rekomendasyon ng patakaran at malawak na ginagamit sa outreach sa mga tagagawa ng patakaran.