Ang mga Pulitikal na Refugee na Tumulong sa Mga Puwersa ng US na Makatanggap Ngayon ng Pagkain mula sa Aming Komunidad 

Nakatago sa likod ng Cryy Out Christian Fellowship sa San Jose ay isang maliit ngunit napakalaking libreng pamamahagi ng pagkain. Ang mga boses ng mga boluntaryo ay nagdadala sa mga makina ng kotse. "Ilang kabahayan [...]