Ang aming sariling Sally Petersen, Chief Financial Officer at matagal na tagasuporta ng Pangalawang Harvest, nagretiro sa pagtatapos ng Hunyo 2019.

"Ang aking trabaho sa bank ng pagkain ay ang batayan ng aking karera. Ito ang pinaka-makabuluhang gawain na nagawa ko dahil ang misyon ay nakakahimok at ang mga taong pinagtatrabahuhan ko upang maisakatuparan ang aming misyon ang pinaka mahabagin, mapag-alaga, kahanga-hanga, may kakayahang at may talento, ”sabi ni Sally.

Para sa inyo na maaaring hindi alam, si Sally (ibabang kaliwa) at ang kanyang koponan ay palaging napaka-mapagkumpitensya sa aming nakaraang mga kumpetisyon sa Halloween - 

Pinangunahan ni Sally ang aming pinansiyal na koponan sa huling 12 taon at ang pagkain sa bangko ay nakakita ng pare-pareho na paglago sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa taong ito, siya ay napili bilang isang finalist para sa Bay Area Chief Financial Officer ng Year Awards.

Ang kanyang mga nagawa sa Second Harvest ay kinabibilangan ng:

 • Siniguro ang pagpapanatili sa panahon ng malaking paglago:
  • Ang mga pagkain ay namamahagi ng higit sa doble mula sa 26 milyon hanggang 55 milyon.
  • Ang average na mga tao na nagsilbi bawat buwan ay tumaas 60% sa 259,350 hanggang sa Hunyo 30, 2018.
  • 9% average na paglaki ng kita bawat taon.
  • Pinondohan ng anim na buwan na reserbang operating bawat taon at din ng $7.7 milyong reserbang kapalit ng kapital.
  • Natapos ang badyet sa itim bawat taon.
 • Pamamahala sa pananalapi ng isang $10 milyong kampanya ng kapital na matagumpay na nakumpleto, na-upgrade ang isang bagong nakuha na pasilidad na may malaking cooler at freezer at pantalan.
 • Nakipagtulungan sa VP of Operations upang makipag-ayos at pamahalaan ang kumplikadong kontrata ng konstruksiyon ng oras at materyales para sa remodel ng taong may isang 75,000 square foot pasilidad, habang ang pagpapatakbo sa gusali ay nagpatuloy.
 • Inaugurated at lumaki ng isang Board Designated Endowment fund.
 • Ang 4-star na rating ng Earned Charity Navigator bawat taon, batay sa pananagutan, transparency, kalusugan sa pananalapi at makabuluhang paglaki, na lumalagpas sa mga pamantayan sa industriya.
 • Pangunahan at itayo ang kanyang pagpapaandar mula sa dalawa hanggang sampung kawani, pagdaragdag ng pagpaplano at pagsusuri sa pananalapi, kabanata at kapital ng nagtatrabaho, ligal, pagsunod, pamamahala sa peligro, pagbabadyet ng kapital, at pagtatasa ng gastos sa kadena.
 • Nilikha at nagpapanatili ng isang malakas na esprit de corps sa kanyang yunit na may 100% ng kawani ng pananalapi na nagsasabi na sila ay lubos o katamtaman na nakikibahagi sa survey ng empleyado.
 • Nakipagtulungan sa CEO, Lupon ng mga Direktor, at pangkat ng ehekutibo sa lahat ng mga madiskarteng, negosyo at mga lugar ng pagpapatakbo.

Sally, nagpapasalamat kami sa iyong 12 taong dedikasyon sa Ikalawang Harvest at sa iyong matibay na pamamahala sa pinansiyal. Nais namin sa iyo ang lahat ng pinakamahusay para sa iyong pagreretiro, nararapat ka!