Kung kailangan mo ng tulong sa pagkuha ng pagkain ngayong tag-init, mayroong higit sa 120 mga lokasyon na nag-aalok ng pagkain sa Silicon Valley. Walang kinakailangang papeles o pagkakakilanlan. Para sa libre, malusog na pagkain sa tag-init para sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18, maghanap ng mga lokasyon na malapit sa iyo sa pamamagitan ng pag-text sa "Pagkain" hanggang 877-877 o tumawag sa 1-800-984-3663.

Alam nating lahat na ang mga gastos sa pagkain at pabahay ay patuloy na tataas sa aming rehiyon. Para sa mga pamilya na umaasa sa libre at nabawasan na presyo ng pagkain para sa kanilang mga anak sa taon ng paaralan, ang oras ng tag-init ay maaaring maging matigas. Ang mabuting balita ay may mga programa sa parehong mga San Mateo at Santa Clara na mga Bansa na nagbibigay ng libreng malusog na pagkain sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang na halos lahat ng tag-araw!

Sa mga lugar tulad ng YMCA, ang Boys and Girls Club, mga aklatan, simbahan, mga sentro ng komunidad, distrito ng paaralan at pampublikong parke, ang mga bata at kabataan ay masisiyahan sa mga aktibidad sa pagkain at nakakatuwang kasama ng kanilang mga kaibigan at kapitbahay. Sa ilang mga lokasyon, nakapagbibigay kami ng pagkain sa mga magulang upang makasama nila ang kanilang mga anak at magsaya din.

Ang isang kliyente na tumanggap ng pagkain sa Mountain View, California, ay nagsabi: "Ngayon ay kailangan kong magrenta ng sala ngunit talagang mahal ito, at kung minsan ay naubusan kami ng pera para sa pagkain. Napipilitan ang mga pamilya na maghanap ng mga karagdagang mapagkukunan ng kita ... Ang programa ng mobile na pagkain ay nagbibigay ng ... ilang pagkain, na nagbibigay-daan sa [amin] na magkaroon ng mas maraming kita na magagamit upang masakop ang iba pang mga gastos at hindi dapat mag-alala tungkol sa pagkain. "

Mayroong maraming mga pakinabang para sa mga bata na nakakakuha ng libreng pagkain sa tag-init, kabilang ang manatiling malusog at angkop at naaalala ang natutunan nila sa paaralan. Ang pagkakaroon ng masustansyang pagkain sa panahon ng tag-araw ay maaari ring humantong sa pagtaas ng mga rate ng pagtatapos ng high school at pagbawas ng tsansa na makakuha ng mga malalang sakit.

Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa pamayanan, makapag-isip kami ng malikhaing tungkol sa kung paano palaguin ang aming mga programa. Halimbawa, ngayong tag-araw, ang Distrito ng East Side Union High School ay magpapalawak sa anim na mga site ng pamayanan, kasama ang mga mobile site sa tatlong mga pabahay sa mga pabahay (Valley Palms Apartments, Don De Dios Apartments, at Poco Way Apartments), ang Rita Chavez-Medina Family Resource Center, at Welch Park. Magdaragdag din kami ng sampung mga site sa mga lokal na mataas na paaralan sa San Jose, California.

Noong nakaraang tag-araw, pinalawak ng Mountain View Whisman School District ang kanilang programa sa mga pagkain sa tag-init, na namamahagi ng mga pagkain sa mga lokal na parke at aklatan. Sa paglipas ng tag-araw, nagsilbi sila ng higit sa 60,000 pagkain sa mga bata sa Mountain View. Ngayong tag-araw, plano ng distrito ng paaralan na maghatid ng 100,000 pagkain. Sa pamamagitan ng pagiging madali para sa mga pamilya na makakuha ng malusog na pagkain sa labas ng normal na oras at lokasyon ng paaralan, ang distrito ng paaralan ay maaabot ang mas maraming mga pamilyang may mababang kita, kasama na ang mga nakatira sa mga kotse at sasakyan.

*** Ang mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 ay maaaring makakuha ng libre, malusog na pagkain sa tag-init. Teksto ang "Pagkain" hanggang 877-877 o tumawag sa 1-800-984-3663 upang maghanap ng mga lokasyon kung nasaan ka. Pindutin dito para sa pangkalahatang mga mapagkukunan ng pagkain tulad ng mga pamilihan.