Ang paraan ng karagdagang suporta ay maaaring mapunta dahil ang California ay handa na maging unang estado na permanenteng magpatibay ng libreng pagkain sa paaralan para sa lahat ng mga mag-aaral

  • Pagkalipas ng isang taon ng mga pagbabago dahil sa pandemya, bumalik ang libreng pagkain sa tag-init at ang sinumang bata na 18 o mas bata pa ay makakakuha ng isang ligtas, libreng tanghalian sa higit sa 80 mga site sa mga county ng Santa Clara at San Mateo-walang kinakailangang pagrehistro.
  • Nag-aalok din ang ilang mga site ng libreng agahan at isang meryenda sa hapon pati na rin ang mga murang gastos sa pagkain sa mga nangangalaga sa pang-adulto.
  • Para sa tulong sa paghahanap ng isang site ng pagkain o iba pang mapagkukunan ng pagkain ngayong text ng tag-init na "Tag-init" para sa Ingles, "Verano" para sa Espanyol, "Muahe" para sa Vietnamese o "Лeto" para sa Russian na 876-876 o bisitahin ang www.shfb.org/getfood.

SAN JOSE, Calif., Hunyo 11, 2021— Habang ang tag-araw ay palaging isang mahirap na oras para sa mga pamilya na umaasa sa mga pagkain sa paaralan sa taong akademiko, ang walang uliran na rate ng kawalang-seguridad sa pagkain at kawalan ng trabaho dahil sa pandemya ay nakakuha ng pag-access sa mga libreng programa sa pagkain sa tag-init mas mahalaga kaysa dati. Upang madagdagan ang kamalayan at hikayatin ang pakikilahok sa mga libreng programa sa pagkain ng tag-init sa mga lalawigan ng Santa Clara at San Mateo, ang Second Harvest ng Silicon Valley ay nakikipagtulungan sa mga distrito ng paaralan na may mataas na pangangailangan, mga aklatan, mga samahan ng serbisyo sa lipunan at iba pang mga nonprofit sa buong parehong mga lalawigan upang mapataas ang kamalayan at makatulong na ikonekta ang mga pamilya kasama ang masustansyang pagkain na kailangan nila upang umunlad ngayong tag-init.

Ngayong taon, mayroong higit sa 80 pederal na pinondohan na mga site ng pagkain sa tag-init sa parehong mga lalawigan kung saan ang sinumang bata o tinedyer na 18 o mas bata ay maaaring makakuha ng isang libreng tanghalian na walang kinakailangang paunang pagpaparehistro o dokumentasyon. Nag-aalok din ang ilang mga site ng libreng almusal at isang meryenda sa hapon. Upang hikayatin ang pakikilahok, ang mga piling site ay nakatanggap ng mga gawad upang mag-alok ng mababang gastos o walang gastos sa pagkain na magagamit sa mga magulang at tagapag-alaga upang ang mga pamilya ay maaaring magbahagi ng isang pagkain nang magkakasama. Habang ang marami sa mga site ay magpapatuloy na mag-alok ng "grab and go" na mga pagkain na ipinatupad sa panahon ng pandemya, ang ilan ay muling maghatid ng mga pagkain sa lokasyon habang ang mga paghihigpit ng lalawigan ay patuloy na lumuwag.

"Para sa maraming mag-aaral na mababa ang kita, ang agahan at tanghalian na nakukuha nila sa paaralan ay ilan sa mga tanging masustansyang pagkain lamang na maaasahan nila," sabi ni Leslie Bacho, CEO ng Second Harvest ng Silicon Valley. "Ang pandemya ay nagpalaki ng mahalagang papel na ginagampanan ng pang-araw-araw, masustansyang pagkain sa paaralan sa paglaban sa kagutuman sa bata at kawalan ng seguridad sa pagkain. Napakaraming pamilya ang nagsusumikap upang makamit ang back rent at iba pang mga gastos na kanilang natamo bilang resulta ng pagkawala ng trabaho at pagbawas sa sahod sa panahon ng pandemya. Ang mga libreng pagkain para sa mga bata, pati na rin ang iba pang mga mapagkukunan ng pagkain, ay magagamit at makakatulong. "

Ang mga pagkain sa tag-init ay nagbibigay ng kaluwagan sa mga pamilya

Para kay Norma at sa kanyang asawa, na kapwa nawalan ng trabaho bilang isang mananahi at karpintero sa panahon ng pandemya, ang mga pagkain sa paaralan ay naging mapagkukunan ng suporta para sa kanilang apat na anak habang ang pamilya ay nag-navigate sa mga hamon sa COVID-19 crisis. "Kapag mayroon kang maaabot na pagkain, makakatulong ito sa iyo kasama ang iyong mga anak dahil maaari silang maging mas nakatuon sa paaralan," sabi ni Norma. "Ang isang buong tiyan ay katumbas ng isang masayang puso at bukas na isip. Malaki ang naitulong sa akin ng mga pagkain sa tag-init dahil kung minsan ang aking anak ay hindi makapag-concentrate nang maramdaman niya ang pag-ungol ng kanyang tiyan. Hindi siya nag-concentrate dahil nagugutom siya. Sa sandaling kumain siya, siya ay naging lundo. "

Pag-aaral ipakita na ang mga bata na hindi nakakakuha ng sapat na masustansyang pagkain upang makakain ay nagkakaproblema sa pagtuon, mas madalas na may sakit, at mas malamang na magdusa ng emosyonal at pisikal na mga epekto na maaaring tumagal ng buong buhay. "Ang pakinabang ay ang aming mga anak ay higit na nakatuon sa paaralan; mas maasikaso sila at mas gising dahil ang kanilang katawan ay nai-fuel, ”sabi ni Norma.

Pinondohan ng federal Mga Programa sa Nutrisyon sa Tag-init ay idinisenyo upang mapalitan ang agahan sa paaralan at tanghalian, na pinupunan ang isang puwang sa nutrisyon na umiiral para sa libu-libong mga batang may mababang kita sa mga buwan ng tag-init kapag nasa panganib sila para sa mga kahihinatnan ng kagutuman, na kasama ang mga isyu sa pisikal at emosyonal, pati na rin ang posibilidad para sa "Summer slide" kung saan maaari silang mawala sa akademya kapag wala sa sesyon ang paaralan. Bago pa man ang pandemya, maraming mga hadlang na pinipigilan ang mga bata at pamilya na mai-access ang mga pagkain sa tag-init, kabilang ang kakulangan ng transportasyon at mga salungatan sa trabaho o pag-aalaga ng bata. Ang iba pang mga pamilya ay walang kamalayan na ang mga programa ay mayroon o nagpupumilit sa stigma na nakakabit sa pagtanggap ng tulong.

Ang Universal Food Meals ay magbibigay ng karagdagang tulong sa buong taon sa buong taon

Ang Pangalawang Pag-aani - kasama ang iba pang mga bangko ng pagkain, direktor ng nutrisyon ng paaralan, mga propesyonal sa medikal at mga pinuno ng komunidad sa buong California - ay matagal nang nagtataguyod na ang mga libreng pagkain sa paaralan ay dapat na magagamit sa lahat ng mga mag-aaral, sa buong taon. Ang mga pandaigdigang pagkain sa paaralan ay makakatulong na matiyak ang mga bata na magkaroon ng kalusugan, enerhiya, at pokus na kinakailangan upang umunlad sa paaralan, na naglalagay ng pundasyon para sa isang matagumpay na hinaharap. Ang pag-access sa lahat ay makakatulong din na mabawasan ang mantsa na nauugnay sa pagtanggap ng isang libreng pagkain sa paaralan.

Noong Hunyo 3, parehong inaprubahan ng Senado ng Estado ng California at Mga Komite sa Budget ng Assembly ang pagpopondo na gagawing California ang unang estado na permanenteng nagpatibay sa mga Universal School Meals. Ang pagpopondo ay tataas ang mga bayad sa pagkain ng paaralan sa estado ng $54 milyon sa taong pag-aaral ng 2021-22 at magkakaloob ng $650 milyon sa nagpapatuloy na pagpopondo ng Proposisyon 98, simula sa 2022-23 na taon ng pag-aaral, upang sakupin ang mga gastos sa pag-aalok ng libreng agahan at tanghalian para sa lahat ng mga mag-aaral . Ang Second Harvest, kasama ang isang koalisyon ng halos 200 kalusugan, nutrisyon, edukasyon, paggawa, mga organisasyong nakabase sa pamayanan at iba pang mga bangko ng pagkain ay nananawagan ngayon kay Gobernador Gavin Newsom na suportahan ang panukala sa badyet ng mambabatas.

"Ang mga pandaigdigang pagkain sa paaralan ay titiyakin na ang bawat bata ay handa na matuto at umunlad; ang pagpapakain sa lahat ng mga bata ay lumilikha din ng pamayanan - isang mahalagang pamumuhunan sa hinaharap ng ating bansa, ”sabi ni Bacho.

Para sa karagdagang impormasyon sa Mga Libreng Pagkain sa Tag-init o tulong sa pagkain

Ang mga pamilyang nangangailangan ng tulong sa paghahanap ng pagkain sa tag-init ay maaaring mag-text ng tag-init na teksto na "Tag-init" para sa Ingles, "Verano" para sa Espanyol, "Muahe" para sa Vietnamese o "Лeto" para sa Russian hanggang 876-876. Para sa tulong sa pag-access sa iba pang mga mapagkukunan ng pagkain, tawagan ang hotline ng Second Harvest na multilingual Food Connection sa 800-984-3663 o bisitahin ang www.shfb.org/getfood.

Tungkol sa Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley

Itinatag noong 1974, ang Second Harvest of Silicon Valley ay isa sa pinakamalaking food bank sa bansa at isang pinagkakatiwalaang nonprofit na lider sa pagwawakas ng lokal na kagutuman. Ang organisasyon ay namamahagi ng masustansyang pagkain sa pamamagitan ng isang network ng halos 400 kasosyo sa higit sa 900 mga site sa buong Santa Clara at San Mateo county. Dahil sa napakamahal na halaga ng pamumuhay sa Silicon Valley at ang kapansin-pansing pagbawas sa suporta ng gobyerno sa panahon ng pandemya, ang Second Harvest ay naglilingkod sa average na humigit-kumulang 500,000 katao bawat buwan. Ang Second Harvest ay nag-uugnay din sa mga tao sa mga programa ng pederal na nutrisyon at iba pang mapagkukunan ng pagkain, at nagtataguyod para sa mga patakaran laban sa gutom sa lokal, estado at pambansang antas. Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumutugon ang Second Harvest sa hindi kapani-paniwalang dami ng pangangailangan sa Silicon Valley, bisitahin ang shfb.org

If you are a member of the media covering issues related to hunger in Silicon Valley, we can provide expert spokespeople who can talk about the local landscape.

Media please contact Diane Baker Hayward at dbakerhayward@shfb.org o 408-266-8866, ext. 368.

Bisitahin ang aming Newsroom