Ang 30-minutong klase na ito ay nagrerepaso ng pagkain na maaari mong makita sa isang kahon mula sa Second Harvest. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga paraan upang mas matagal ang pagkain, na susundan ng simple at masarap na mga recipe.