Magandang oras ng taon upang pagnilayan ang lahat ng aming mga nagawa sa 2018 at ibahagi ang aming gawain sa inyong lahat. Noong 2018, ang Kagawaran ng Edukasyon sa Nutrisyon ay tumulong sa pagsuporta sa mga kliyente at kasosyo na ahensya upang matulungan ang mga malusog na pagpipilian na madaling pagpipilian. Nalaman namin na walang "isang sukat na umaangkop sa lahat" na pamamaraan sa pagtulong sa mga kliyente na magbago ng pag-uugali. Kaya narito ang ilan sa maraming mga paraan na pinangunahan ng aming koponan sa nutrisyon ang komunidad sa isang mahusay na taon:

Wellness Pantries at Mga Parmasya sa Pagkain 

Ang pakikipagtulungan sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan ay nakatanim ng mahusay na tagumpay sa bank ng pagkain. Hindi lamang natin tinatalakay ang mga isyu sa kawalan ng kapanatagan, ngunit tinutukoy din natin ang mga isyu sa medikal sa pamamagitan ng edukasyon sa pagkain at nutrisyon. Ang mga kliyente na nakikilahok sa mga programang ito ay may mga sakit na nauugnay sa diyeta tulad ng diabetes, hypertension at mataas na kolesterol.

Mga Serye at Pagtatanghal ng Workshop

Nagbibigay kami ng isang anim na linggong serye ng pagawaan sa aming mga kliyente ng mga ahensya ng kasosyo sa kanilang mga paaralan. Ang mga kliyente ay binigyan ng kapangyarihan upang makagawa ng mas malusog na mga pagpipilian sa pagkain at malaman ang tungkol sa mga paksa tulad ng: kumakain sa isang badyet, pagbabasa ng mga label ng pagkain at paglikha ng malusog at balanseng pagkain.

In-line na Edukasyong Nutrisyon sa aming Direktang Mga Site

Mayroon kaming higit sa 50 Mga pamamahagi ng Direct Site na nagbibigay ng malusog na pagkain para sa aming mga kliyente. Ang koponan ng nutrisyon ay nariyan sa site kung posible upang magbahagi ng mga recipe, magbigay ng mga tip sa kalusugan at magluto ng isang sample ng pagkain (karaniwang sa isang item na maaaring gumawa ng bago sa mga kliyente).

Mga Pamayanang Pangkalusugan sa Komunidad

Ang pagdalo sa mga kaganapan sa komunidad ay talagang inilalagay sa amin roon sa harap at sentro sa komunidad. Kami ay may pagkakataon na tulungan ang mga hadlang na kinakaharap ng mga miyembro ng komunidad pagdating sa kanilang kalusugan at kagalingan.

Pakikisosyo sa Pakikisosyo

Sa pagkakaroon ng isang maliit na kawani, mahalaga na makuha ang pagbili ng aming mga kasosyo pagdating sa kalusugan at nutrisyon. Nakikipagtulungan kami sa mga kasosyo sa iba't ibang antas kabilang ang paggawa ng banayad na mga pagbabago sa kanilang pantry (hal. Nudges), na nagbibigay ng mga workshop sa tren at ang mga handout at materyales na magagamit sa kanila sa buong taon.

Patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa aming pamayanan at umaasa ang lahat ay nabigyan ng kapangyarihan upang mabuhay ng isang malusog at maayos na buhay sa 2019!