Stories of Resilience While the Need for Food Assistance Remains at Record Levels

Discover the challenges faced by families, students, and seniors in Santa Clara and San Mateo counties. Find out how food assistance programs like Second Harvest of Silicon Valley are making a difference.

Ang Second Harvest ay naghahatid na ngayon ng average na humigit-kumulang 500,000 katao bawat buwan.

Basahin ang kuwento ng food bank mula sa pananaw ng aming komunidad, kliyente, kasosyo at kawani

Video: Nourishing Your Relationship with Food

Video: Nourishing Your Relationship with Food

College Hunger: Food Insecurity is a Reality Across Campuses

College Hunger: Food Insecurity is a Reality Across Campuses

New Summer Food Program “SUN Bucks” Will Help Families With Children Purchase Food This Summer

New Summer Food Program “SUN Bucks” Will Help Families With Children Purchase Food This Summer

Demand-Gen
Demand-Gen 137,000

Naghahain ang mga bata ng average sa bawat buwan

Stories of Resilience While the Need for Food Assistance Remains at Record Levels 

Political Refugees Who Helped U.S. Forces Now Receive Nourishment from Our Community 

Ang mga Pulitikal na Refugee na Tumulong sa Mga Puwersa ng US na Makatanggap Ngayon ng Pagkain mula sa Aming Komunidad 

Silicon Valley’s Low Unemployment Hides a Cost-of-living Crisis 

Itinago ng Mababang Kawalan ng Trabaho ng Silicon Valley ang isang Krisis sa Gastos sa Buhay 

Navigating Food Scarcity: Matt’s Story of Resilience and Community Support 

Pag-navigate sa Kakapusan sa Pagkain: Kuwento ni Matt tungkol sa Katatagan at Suporta sa Komunidad 

Second Harvest of Silicon Valley Launches Holiday Campaign to Raise $30M to Meet the Demand of Serving an Average of 500,000 People Every Month

Ang Pangalawang Harvest ng Silicon Valley ay Naglunsad ng Holiday Campaign para Magtaas ng $30M Para Matugunan ang Demand na Maglingkod sa Average na 500,000 Tao Bawat Buwan

Mag-donate Ngayon

Ang naitalang mataas na inflation at tumataas na presyo ng gas ay nagpapahirap sa mga lokal na pamilya at higit pa ang bumaling sa food bank para sa suporta. Magbigay ngayon at tumulong na magbigay ng mahalagang suporta sa ating mga kapitbahay sa Silicon Valley.

Manatili sa loop

Mag-subscribe sa aming mga email para sa mga update at higit pa