Trong khóa đào tạo kéo dài 20 phút này, bạn sẽ tìm hiểu về sứ mệnh của Second Harvest trong Thung lũng Silicon và có được những lời khuyên hữu ích để chuẩn bị cho bạn trở thành tình nguyện viên Đại sứ Y tế. Second Harvest sẽ chia sẻ các phương pháp hay nhất để tiếp cận cộng đồng tại các chương trình tạp hóa miễn phí của chúng tôi.