تغذیه

چگونه مواد غذایی خود را دریافت، نگهداری و طبخ کنیم

این کلاس 30 دقیقه ای به بررسی غذاهایی می پردازد که ممکن است در جعبه ای از Second Harvest پیدا کنید. ما در مورد راه هایی برای ماندگاری بیشتر غذا صحبت خواهیم کرد و به دنبال آن دستور العمل های ساده و خوشمزه ای خواهیم داشت. [...]

چگونه مواد غذایی خود را دریافت، نگهداری و طبخ کنیم2021-11-04T01:52:06-07:00

آموزش سفیر سلامت – تغذیه در برنامه های مواد غذایی رایگان ما

در طی این آموزش 20 دقیقه ای، با ماموریت Second Harvest of Silicon Valley آشنا می شوید و نکات مفیدی را به دست می آورید تا شما را برای تبدیل شدن به یک داوطلب سفیر سلامت آماده کند. برداشت دوم [...]

آموزش سفیر سلامت – تغذیه در برنامه های مواد غذایی رایگان ما2022-02-23T14:38:51-08:00