غذا خوردن آگاهانه به معنای توجه کامل به غذا است - از ما دعوت می کند در هنگام آشپزی، سرو یا غذا خوردن حضور داشته باشیم. این به ما این امکان را می دهد که واقعاً غذای خود را بدون قضاوت یا احساس گناه میل کنیم. ما چهار نکته را برای شروع به خوردن آگاهانه به اشتراک می گذاریم، که ممکن است به ایجاد رابطه سالم تر با غذا نیز کمک کند.