Magsimula ng isang fundraiser

Mga fundraiser ng komunidad

A virtual way to volunteer: It only takes a few clicks to create and share your fundraiser with friends, family and colleagues.

Magsimula

Maghanap ng fundraiser.

Can’t find your fundraiser? Search spring fundraisers dito at dito.

Mga pangangalap ng pondo ng alaala

Pagpangalap ng pondo sa mapagmahal na memorya ng isang taong nakakaapekto sa iyong buhay at tumulong sa pagbibigay ng pagkain para sa mga kapit-bahay sa aming komunidad.

Magsimula

Tingnan ang aming Mga FAQ para sa karagdagang impormasyon. Iba pang mga katanungan? Tumawag 866-234-3663 o email donorrelations@shfb.org.

Paalala: Tinapos ng Second Harvest of Silicon Valley ang aming canned food drive program at hindi na magbibigay ng collection barrels sa komunidad. Magagawa mo ang pinakamalaking epekto sa pamamagitan ng pangangalap ng pondo — nakakatulong ang $1 na magbigay ng sapat na pagkain para sa 2 pagkain. Magsimula ng fundraiser ngayon.

Mga mapagkukunan

Maghanap ng mabilis na food bank facts at supply para suportahan ang iyong fundraiser.

Toolkit ng fundraiser

Nagsisimula

Sundin ang aming checklist at maghanap ng mga malikhaing ideya para sa pag-promote ng iyong fundraiser.

Maging malikhain