Pinapadali ng tool ng tagahanap ng mga pagkain sa tag-init ng Second Harvest para sa mga pamilya
upang makahanap ng maginhawang lokasyon ng pagkain na malapit sa bahay

Mga Highlight:

  • Available na ngayon ang mga libreng pagkain sa tag-araw at sinumang bata na 18 taong gulang o mas bata ay maaaring makakuha ng masustansyang pagkain sa higit sa 70 lugar sa mga county ng Santa Clara at San Mateo – walang kinakailangang pagpaparehistro.
  • Sa ilang mga site, ang mga magulang at tagapag-alaga ay karapat-dapat din na makatanggap ng mababa hanggang walang bayad na mga pagkain na makakain kasama ng kanilang mga anak.
  • Pinapadali ng online na tagahanap ng tool ng Second Harvest na makahanap ng isang maginhawang site ng pagkain sa tag-init. Bisitahin https://www.shfb.org/mealsforkids.
  • Para sa karagdagang tulong sa paghahanap ng site ng summer meals, i-text ang “Summer” para sa English, “Verano” para sa Spanish, “Muahe” para sa Vietnamese, “夏天” para sa Chinese o “Лeto” para sa Russian sa 876-876 o bisitahin ang www.shfb.org/getfood.

SAN JOSE, Calif., Hunyo 16, 2023 — Sa mga buwan ng tag-araw, libu-libong mga batang may mababang kita sa ating komunidad ang nahaharap sa mas mataas na panganib ng gutom kapag nawalan sila ng access sa mga libreng pagkain na kanilang natatanggap sa taon ng pag-aaral. Sa muling pagtaas ng kawalan ng seguridad sa pagkain dahil sa pagtatapos ng mga benepisyo ng CalFresh sa panahon ng pandemya, tanggalan ng trabaho, pati na rin ang mataas na presyo ng pabahay at pagkain, ang Second Harvest ng Silicon Valley ay nagsusumikap na itaas ang kamalayan sa programa ng mga pagkain sa tag-araw na pinondohan ng pederal upang bawat bata na nangangailangan ng masustansyang pagkain ay makakatanggap ng isa.

Sinumang batang 18 o mas bata ay maaaring makakuha ng libreng masustansyang pagkain sa mga lugar ng pagkain sa tag-init sa mga county ng Santa Clara at San Mateo nang walang kinakailangang paunang pagpaparehistro o dokumentasyon. Ang mga piling lokasyon ay mag-aalok din ng libreng almusal at meryenda sa hapon para sa mga bata. Nakikipagtulungan ang food bank sa mga distrito ng paaralan, mga aklatan, mga sentro ng komunidad, mga summer camp, mga organisasyon ng serbisyong panlipunan at iba pang mga nonprofit upang i-promote ang mga pagkain na inihahain sa kanilang mga site mula Hunyo hanggang ikalawang linggo ng Agosto. Sa taong ito, ang mga pagkain ay dapat kainin on site.

Upang gawing madali para sa mga pamilya na makahanap ng lokasyon ng mga pagkain sa tag-init na malapit sa kanila, ang Second Harvest ay naglunsad ng isang libreng tool sa paghahanap ng mga pagkain sa tag-init sa website nito. Maaaring puntahan ng mga pamilya www.shfb.org/mealsforkids/ at ilagay ang kanilang address, lungsod o zip code. Ang isang mapa na may mga icon ay magpapakita ng pinakamalapit na mga site ng pagkain sa tag-init na may mga real-time na update upang ipakita ang mga pagbabago sa iskedyul. Kapag nag-click ang mga user sa icon, makikita nila ang mga detalye ng lokasyon, oras ng pagkain at impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Sa ilang mga site, ang mga magulang at tagapag-alaga ay karapat-dapat din na makatanggap ng mababa hanggang walang bayad na mga pagkain na makakain kasama ng kanilang mga anak.

"Lalong mahalaga ang libreng pagkain sa tag-araw sa panahong ito ng tumataas na pangangailangan sa ating komunidad kapag nakita natin ang mas maraming pamilya na humihigpit sa kanilang mga badyet sa pagkain bilang tugon sa inflation, pagtaas ng mga gastos sa pagkain at kamakailang pagbawas sa kanilang mga benepisyo sa CalFresh," sabi ni Leslie Bacho, CEO ng Second Harvest . “Marami sa mga pinaka-mahina na miyembro ng aming komunidad, kabilang ang 1 sa 3 bata sa Silicon Valley na nasa panganib ng kawalan ng seguridad sa pagkain, ay naaapektuhan ng mga pagbabago sa ekonomiya at patakaran na wala sa kanilang kontrol at gusto naming gawin ang lahat ng aming makakaya. upang matiyak na mayroon silang masustansyang pagkain na kailangan nila upang lumago at umunlad sa panahon ng tag-araw at sa buong taon."

Ang mga pagkain sa tag-araw ay tumutulong sa mga bata na umunlad
Ang mga pagkain sa tag-araw ay mahalaga dahil pag-aaral ipakita na ang mga bata na hindi nakakakuha ng sapat na masustansyang pagkain ay nahihirapang mag-concentrate, mas madalas magkasakit, at mas malamang na makaranas ng emosyonal at pisikal na mga epekto na maaaring tumagal ng panghabambuhay. Nasa panganib din sila para sa tinatawag ng mga tagapagturo na "summer slide," kung saan nawawalan ng kakayahan ang mga mag-aaral kapag wala sila sa paaralan.

Ang pinondohan ng pederal Summer Food Service Program ay idinisenyo upang palitan ang almusal at tanghalian sa paaralan, na pinupunan ang kakulangan sa nutrisyon na umiiral para sa libu-libong bata sa panahon ng tag-araw. Pinondohan sa pamamagitan ng USDA Food and Nutrition Service at pinangangasiwaan ng estado, binabayaran ng Summer Food Service Program ang mga tagapagbigay ng tanghalian tulad ng mga paaralan, aklatan at mga summer camp na naghahain ng mga libreng masustansyang pagkain at meryenda sa mga bata at kabataan sa mga lugar na mababa ang kita.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Libreng mga pagkain sa tag-araw o tulong sa pagkain:
Bilang karagdagan sa tool sa paghahanap ng mga summer meals online, ang mga pamilyang nangangailangan ng tulong sa paghahanap ng site na naghahain ng mga summer meal malapit sa kanila ay maaaring mag-text ng “Summer” para sa English, “Verano” para sa Spanish, “Muahe” para sa Vietnamese, “夏天” para sa Chinese o “Лeto ” para sa Russian sa 876-876. Para sa tulong sa pag-access ng iba pang mapagkukunan ng pagkain at tulong, tawagan ang Hotline ng Second Harvest's multilingual na Food Connection sa 800-984-3663 o bumisita www.shfb.org/getfood upang gamitin ang tool na Food Locator upang makahanap ng mga libreng grocery site.

Tungkol sa Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley

Itinatag noong 1974, ang Second Harvest of Silicon Valley ay isa sa pinakamalaking food bank sa bansa at isang pinagkakatiwalaang nonprofit na lider sa pagwawakas ng lokal na kagutuman. Ang organisasyon ay namamahagi ng masustansyang pagkain sa pamamagitan ng isang network ng halos 400 kasosyo sa higit sa 900 mga site sa buong Santa Clara at San Mateo county. Dahil sa napakamahal na halaga ng pamumuhay sa Silicon Valley at ang kapansin-pansing pagbawas sa suporta ng gobyerno sa panahon ng pandemya, ang Second Harvest ay naglilingkod sa average na humigit-kumulang 500,000 katao bawat buwan. Ang Second Harvest ay nag-uugnay din sa mga tao sa mga programa ng pederal na nutrisyon at iba pang mapagkukunan ng pagkain, at nagtataguyod para sa mga patakaran laban sa gutom sa lokal, estado at pambansang antas. Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumutugon ang Second Harvest sa hindi kapani-paniwalang dami ng pangangailangan sa Silicon Valley, bisitahin ang shfb.org

If you are a member of the media covering issues related to hunger in Silicon Valley, we can provide expert spokespeople who can talk about the local landscape.

Media please contact Diane Baker Hayward at dbakerhayward@shfb.org o 408-266-8866, ext. 368.

Bisitahin ang aming Newsroom