Mga Tuntunin ng Serbisyo sa Pagte-text

1. Kapag nag-opt-in ka sa serbisyo, padadalhan ka namin ng SMS na mensahe upang kumpirmahin ang iyong pag-signup. Sa pamamagitan ng pag-text sa FOOD, COMIDA, 食物, PAGKAIN o THUCPHAM tutugon kami ng impormasyon kung saan makakahanap ng mga libreng groceries sa inyong lugar. Sa pamamagitan ng pag-text ng GIVE, GIFT, DONATE, HOPE, KRTY, KOIT, KBAY, NBC, HOLIDAY, SPRING, KIDS, DONATION, TV, O RADIO tutugon kami ng impormasyon kung paano mag-donate sa Second Harvest of Silicon Valley. Sa pamamagitan ng pag-text ng SAUSAGE, BUTTER, SOYBEAN, ROSEMARY, BAGEL, RAMEN, TUNA, OYSTER, PAPRIKA, KIWI, LETTUCE, BANANA, TOMATO, BEEF, MANGO, TORTILLA, CILANTRO, EGGPLANT, APRICOT, ONION, WALNUT, SALT, POPALCORN,, LEMON, BREAD, PASTA, BEAN, MUSHROOM, PEANUT, CABBAGE, FLAN, CHILE, VINEGAR, PEPPER, PUMPKIN, PICKLE. PATATAS, KESO, TURKEY, CARROT, CHERRY, LAMB, BERRY, SALAD, FRUIT, MUSTARD, RICE, SHRIMP, CHICKEN, PLUM, CELERY, SARDINE, GRAPE, BEET, PORK, PECAN, RAISIN, YOGURT, COCONUT, SPINACH, TOSTADA PEACH, LINE, AVOCADO, HUMMUS, CLAM, BASIL, OLIVE, GINGER, PITA, HONEYDEW, KALE, FISH, ORANGE, SQUASH, TOFU, MELON, THYME, APPLE, LENTIL, NOODLES, PEAR, GARLIC, SHALLOT, HAM, ALMOND, GATAS, CASHEW, WATERMELON, GRAPEFRUIT, EGGS, RADISH, TURNIP, CHEDDAR, STRAWBERRY, GUAVA, PIE, CORN, CHIVE, SAMOSA, SEAFOOD, MERRY, SOUP, STEAK, SUSHI, TACO, TAMALE, TOAST, MEAT, CREAL,, FIGS o GRANOLA tutugon kami ng impormasyon tungkol sa iyong warehouse volunteer shift check-in status.

2. Maaari mong kanselahin ang serbisyo sa SMS anumang oras. I-text lamang ang "STOP" sa 876-876. Matapos mong maipadala sa amin ang mensaheng SMS na "ITIGIL", magpapadala kami sa iyo ng isang mensahe sa SMS upang kumpirmahing na-unsubscribe ka. Pagkatapos nito, hindi ka na makakatanggap ng mga mensahe sa SMS mula sa amin. Kung nais mong sumali muli, mag-sign up lamang tulad ng ginawa mo sa unang pagkakataon at magsisimulang muli kaming magpadala ng mga mensahe sa iyo ng SMS.

3. Kung sa anumang oras nakalimutan mo kung anong mga keyword ang sinusuportahan, i-text lamang ang "HELP" sa 876-876. Matapos mong maipadala sa amin ang mensahe sa SMS na "TULONG", tutugon kami sa mga tagubilin sa kung paano gamitin ang aming serbisyo pati na rin kung paano mag-unsubscribe.

4. Nagagawa naming maghatid ng mga mensahe sa mga sumusunod na carrier ng mobile phone: Mga pangunahing carrier: AT&T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile, MetroPCS, US Cellular, Alltel, Boost Mobile, Nextel, at Virgin Mobile. Mga menor de edad na carrier: Alaska Communication Systems (ACS), Appalachian Wireless (EKN), Bluegrass Cellular, Cellular One ng East Central IL (ECIT), Cellular One ng Northeast Pennsylvania, Cincinnati Bell Wireless, Cricket, Coral Wireless (Mobi PCS), COX, Cross, Element Mobile (Flat Wireless), Epic Touch (Elkhart Telephone), GCI, Golden State, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri), Illinois Valley Cellular, Inland Cellular, iWireless (Iowa Wireless), Keystone Wireless (Immix Wireless / PC Man), Mosaic (Consolidated o CTC Telecom), Nex-Tech Wireless, NTelos, Panhandle Communication, Pioneer, Plateau (Texas RSA 3 Ltd), Revol, RINA, Simmetry (TMP Corporation), Thumb Cellular, Union Wireless, United Wireless, Viaero Wireless, at West Central (WCC o 5 Star Wireless). *** Ang mga carrier ay hindi mananagot para sa naantala o hindi naihatid na mga mensahe ***

5. Tulad ng dati, ang mga rate ng mensahe at data ay maaaring mailapat para sa anumang mga mensahe na ipinadala sa iyo mula sa amin at sa amin mula sa iyo. Ang dalas ng mga mensahe ay nag-iiba ayon sa kampanya. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong plano sa teksto o plano sa data, pinakamahusay na makipag-ugnay sa iyong wireless provider. Para sa lahat ng mga katanungan tungkol sa mga serbisyong ipinagkakaloob ng maikling code na ito, maaari kang magpadala ng isang email sa textupport@shfb.org o tawagan kami sa 1-800-984-3663.

6. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa privacy, mangyaring basahin ang aming patakaran sa privacy.

1. Kung mag-inscribe sa el servicio, at enviamos at mag-text ng SMS para kumpirmahin ang pagpaparehistro. Cuando envíe mensajes de texto FOOD, COMIDA, 食物, PAGKAIN o THUCPHAM responderemos con información sobre dónde encontrar comestibles gratuitos en su área. Al enviar un mensaje de texto con la palabra GIVE, GIFT, DONATE, HOPE, KRTY, KOIT, KBAY, NBC, HOLIDAY, SPRING, KIDS, DONATION, TV O RADIO, responderemos con información sobre cómo donar a Second Harvest of Silicon Valley.

2. Puede cancelar el servicio de mensajes en cualquier momento. Envíe el texto “STOP” sa 876-876. Después de enviarnos el mensaje “STOP” at enviaremos un mensaje para confirmar que ha cancelado suscripción. Después de esto, ya no recibirá más mensajes de nuestra parte. Si desea unirse nuevamente, simplemente regístrese como lo hizo la primera vez y comenzaremos a enviarle mensajes nuevamente.

3. Si en algún momento olvida las palabras clave que se aceptan, envíe un mensaje de texto “HELP” sa 876-876. Después de enviarnos el mensaje “HELP” responderemos con instrucciones sobre cómo utilizar nuestro servicio y cómo cancelar la suscripción.

4. Kapaki-pakinabang na mga mensajes a los siguientes operadores de phone móvil: Operadores principales: AT&T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile, MetroPCS, US Cellular, Alltel, Boost Mobile, Nextel at Virgin Mobile. Operadores menores: Alaska Communications Systems (ACS), Appalachian Wireless (EKN), Bluegrass Cellular, Cellular One of East Central IL (ECIT), Cellular One of Northeast Pennsylvania, Cincinnati Bell Wireless, Cricket, Coral Wireless (Mobi PCS), COX, Cross, Element Mobile (Flat Wireless), Epic Touch (Elkhart Telephone), GCI, Golden State, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri), Illinois Valley Cellular, Inland Cellular, iWireless (Iowa Wireless), Keystone Wireless (Immix Wireless/PC Man), Mosaic (Consolidated o CTC Telecom), Nex-Tech Wireless, NTelos, Panhandle Communications, Pioneer, Plateau (Texas RSA 3 Ltd), Revol, RINA, Simmetry (TMP Corporation), Thumb Cellular, Union Wireless, United Wireless, Viaero Wireless, at West Central (WCC o 5 Star Wireless). *** Los operadores no son responsables por mensajes retrasados o no entregados ***

5. Como siempre, se pueden aplicar tarifas de mensajes y datos para cualquier mensaje que le enviemos y que usted nos envíe. La frecuencia de los mensajes varía según la campaña. Si tiene alguna pregunta sobre su plan de mensajes de texto o plan de datos, es mejor que se comunique con su proveedor de servicios inalámbricos. Si tiene preguntas sobre los servicios proporcionados por este código corto, puede enviar un correo electrónico a textupport@shfb.org o llamarnos al 1-800-984-3663.

6. Si tiene alguna pregunta sobre la privacidad, lea nuestra política de privacidad.

1. Khi bạn chọn tham gia dịch vụ, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn để xác nhận việc đăng ký của bạn. Bằng cách nhắn tin “FOOD”, “COMIDA”, “食物”, “PAGKAIN” hoặc “THUCPHAM”, chúng tôi sẽ trả lời với thông tin về nơi có thựm có thực phực phực phực phực phằng Bằng cách nhắn tin GIVE, REGALO, DONATE, HOPE, KRTY, KOIT, KBAY, NBC, HOLIDAY, SPRING, KIDS, DONATION, TV, hoặc RADIO chúng tôi sẽ trả lời với thông tinch với thông tinch ves ng Silicon Valley .

2. Bạn có thể hủy dịch vụ tin nhắn bất kỳ lúc nào.

Chỉ cần nhắn tin “STOP” (dừng lại) sa 876-876. Sau khi bạn nhắn tin “STOP” cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn để xác nhận rằng bạn đã hủy thàn. Sau đó, bạn sẽ không nhận được tin nhắn từ chúng tôi nữa. Nếu bạn muốn tham gia lại, chỉ cần đăng ký như lần trước và chúng tôi sẽ bắt đầu gửi tin nhắn bại.

3. Kung nais mong malaman ang iyong sarili, isulat ang “HELP” (Giúp đỡ) sa 876-876. Sau khi bạn nhắn tin “HELP” cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời với hướng dẫn về cách sử dụng dịch vụ cả lời với hướng dẫn về cách sử dụng dịch vụ cả lời với hướng dẫn về cách sử dụng dịch vụ cống tô.
4. Chúng tôi có thể gửi tin nhắn đến các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động sau: Các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động sau: Các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động sau: Các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động sau: Các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động sau: Các nhà cung cấp dịch, Mobile Phone, Mobile Phone, AT Mobile, Mobile Phone, Mobile Phone , Nextel, Virgin Mobile. Các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ: Alaska Communications Systems (ACS), Appalachian Wireless (EKN), Bluegrass Cellular, Cellular One of East Central IL (ECIT), Cellular One of Northeast Pennsylvania, Cincinnati Bell Wireless, Cricket, Coral Wireless (Mobi PCS), COX, Cross, Element Mobile (Flat Wireless), Epic Touch (Elkhart Telephone), GCI, Golden State, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri), Illinois Valley Cellular, Inland Cellular, iWireless (Iowa Wireless) , Keystone Wireless (Immix Wireless/PC Man), Mosaic (Consolidated o CTC Telecom), Nex-Tech Wireless, NTelos, Panhandle Communications, Pioneer, Plateau (Texas RSA 3 Ltd), Revol, RINA, Simmetry (TMP Corporation), Thumb Cellular, Union Wireless, United Wireless, Viaero Wireless, West Central (WCC hoặc 5 Star Wireless).

***Các nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm đối với các tin nhắn bị chậm trễ hoặc không đượi ***

5. Như mọi khi, các phí tin nhắn và dữ liệu có thể được áp dụng đối với các tin nhắn chúng tôi gửi chúng tôi gửi. Tần suất tin nhắn thay đổi tùy theo chiến dịch. Nếu bạn có câu hỏi về gói tin nhắn hoặc gói dữ liệu của mình, cách tốt nhất là liên hệ với nhà cung cấp d. Đối với tất cả các câu hỏi về các dịch vụ được cung cấp bởi mã ngắn này, bạn có thể gửi email tể textupport@shfb.org hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-984-3663.

6. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

1. 当 您 选择 加入 本 服务 时 , 将 将 向 您 发送 短信 确认. MAGBIGAY、REGALO、DONATE、HOPE、KRTY、KOIT、KBAY、NBC、HOLIDAY、SPRING、KIDS、DONATION、TV 或 RADIO 發送短信, 我們們就片囐.

2. 您 可以 随时 取消 短信 服务. 只需 编辑 短信 "STOP" 发送 至 876-876. 在 您 向 我们 发送 短信 "STOP" 后, 我们 将向 您 发送 短信 确认 您 已 取消 订阅 服务. 在 此 之后,您将不再收到我们的短信。如果您想再次加入,只需像第一次一样注册,我們们就。

3. 如果 您 在 任何 时候 忘记 了 哪些 关键字 可以 支持 使用, 只需 编辑 短信 "HELP" 发送 到 876-876 即可. 在 您 向 我们 发送 短信 "HELP", 我们 将 回复 关于 如何 使用 我们 的 服务以及如何取消订阅的说明。

4. 我们 能够 向 以下 移动 电话 运营 商 发送 消息: 主要 运营 商: AT & T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile, MetroPCS, US Cellular, Alltel, Palakasin Mobile, Nextel 和 Virgin Mobile 次要 运营 商. Alaska Communications Systems (ACS)、Appalachian Wireless (EKN)、Bluegrass Cellular、Cellular One of East Central IL (ECIT)、Cellular One of Northeast Pennsylvania,Cincinnati Bell Wireless,Cricket,Coral Wireless (Mobi PCS)、COX、MobileCross Flat Wireless)、Epic Touch (Elkhart Telephone)、GCI、Golden State、Hawkeye (Chat Mobility) 、Hawkeye (NW Missouri)、Illinois Valley Cellular、Inland Cellular、iWireless (Iowa Wireless)、Keystone Wireless (Immix Wireless/PC Man) 、Mosaic(Consolidated 或 CTC Telecom)、Nex-Tech Wireless、NTelos、Panhandle Communications、Pioneer、Plateau (Texas RSA 3 Ltd)、Revol、RINA、Simmetry (TMP Corporation) Wireless、Thumb Wireless Wireless、Thumb Wireless Wireless、Thumb Wireless Cellular以及 West Central(WCC 或 5 Star Wireless)。***运营商不对消息延迟或未送达负责***

5. 一如既往 地, 我们 发送 给 您 的 任何 消息 和 您 发送 给 我们 的 任何 消息 都 可能 适用 消息 和 数据 费率. 消息 的 频率 因 活动 而 异. 如果 您 对 短信 计划 或 数据 计划 有 任何 疑问, 最好与无线服务供应商联系。有关此短代码提供的服务的所有问题,您可以发们送田 textupport@shfb.org 或者致电 1-800-984-3663?

6.如果您对隐私有任何疑问,请阅读我们的隐私政策?

1. Kung sasali sa serbisyo, magpapadala kami sa iyo ng isang SMS message para makumpirma ang iyong pag-signup. Sa pamamagitan ng pag-text ng FOOD, COMIDA, 食物, PAGKAIN o THUCPHAM sasagutin namin ito ng impormasyon kung saan makakahanap ng mga libreng grocery sa iyong lugar. Sa pamamagitan ng pag-text ng GIVE, GIFT, DONATE, HOPE, KRTY, KOIT, KBAY, NBC, HOLIDAY, SPRING, KIDS, DONATION, TV, O RADIO tutugon kami ng impormasyon kung paano mag-donate sa Second Harvest of Silicon Valley .

2. Maaari mong kanselahin ang serbisyong SMS sa anumang oras. I-text lamang ang “STOP” sa 876-876. Pagkatapos mong magpadala sa amin ng SMS message na “STOP”, magpapadala kami sa iyo ng isang SMS message para makumpirma na ikaw ay na-unsubscribe. Pagkatapos nito, hindi ka na makakatanggap ng mga SMS message mula sa amin. Kung gusto mong sumali muli, mag-sign up lamang ang iyong ginawa sa unang pagkakataon at magsisimula kaming magpadala muli ng mga SMS messages sa iyo.

3. Kung sa anumang oras ay nakalimutan mo kung anong mga keyword ang sinusuportahan, i-text lamang ang “HELP” sa 876-876. Pagkatapos mong magpadala sa amin ng SMS message na “HELP”, sasagutin namin ito ng mga tagubilin sa kung paano gagamitin ang aming, pati na rin kung paano mag-unsubscribe.

4. Makakapagpadala kami ng mga mensahe sa mga sumusunod na carrier ng mobile phone: Malalaking carrier: AT&T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile, MetroPCS, US Cellular, Alltel, Boost Mobile, Nextel, at Virgin Mobile. Maliliit na carrier: Alaska Communications Systems (ACS), Appalachian Wireless (EKN), Bluegrass Cellular, Cellular One of East Central IL (ECIT), Cellular One of Northeast Pennsylvania, Cincinnati Bell Wireless, Cricket, Coral Wireless (Mobi PCS), COX , Cross, Element Mobile (Flat Wireless), Epic Touch (Elkhart Telephone), GCI, Golden State, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri), Illinois Valley Cellular, Inland Cellular, iWireless (Iowa Wireless), Keystone Wireless ( Immix Wireless/PC Man), Mosaic (Consolidated o CTC Telecom), Nex-Tech Wireless, NTelos, Panhandle Communications, Pioneer, Plateau (Texas RSA 3 Ltd), Revol, RINA, Simmetry (TMP Corporation), Thumb Cellular, Union Wireless , United Wireless, Viaero Wireless, at West Central (WCC o 5 Star Wireless). ***Hindi mananagot ang mga carrier sa naantala o hindi naipadalang messages***

5. Sa tuwina, maaaring ilapat ang mga singil sa mensahe at data para sa anumang mensahe na ipinadala sa iyo mula sa amin at sa amin mula sa iyo. Ang dalas ng mga mensahe ay nag-iiba ayon sa kampanya. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong text plan o data plan, pinakamahusay na makipag-ugnay sa iyong wireless provider. Para sa lahat ng tanong tungkol sa mga serbisyong ipinagkakaloob ng short code na ito, maaari kang magpadala ng email sa textupport@shfb.org o tumawag sa amin sa 1-800-984-3663.

6. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa pagkapribado, mangyaring basahin ang aming patakaran sa pagkapribado.

1. После регистрации в сервисе мы отправим вам SMS-сообщение для подтверждения регистрации. На сообщение с текстом FOOD, COMIDA, 食物, PAGKAIN или THUCPHAM вы полупите ответ с информацией о том, куда мзатися потрадуса. Отправив текстовое сообщение GIVE, GIFT, DONATE, HOPE, KRTY, KOIT, KBAY, NBC, HOLIDAY, SPRING, KIDS, DONATION, TV ИЛИ RADIO, мы ответим с инмидотпоть с инмидотпоть

2. Вы в любое время можете отписаться от нашего сервиса отправки SMS-сообщений. Для этого отправьте сообщение с текстом “STOP” sa numerong 876-876. После отправки сообщения с текстом “STOP” вы получите SMS-сообщение с подтверждением успешной отписки от сервие. С этого момента вы больше не будете получать от нас SMS-сообщения. Если вы захотите зарегистрироваться повторно, пройдите процедуру регистрации еще раз, после чего мы вновь сможемплять SMS.

. После того, как вы отправите нам SMS-сообщение с текстом "HELP", мы пришлем вам инструкции с информацией о том, как пользоваться нашим сервисом, а также о том, как отменить подписку.

4. Поддерживаются следующие операторы мобильной связи:
Крупные операторы: AT&T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile, MetroPCS, US Cellular, Alltel, Boost Mobile, Nextel at Virgin Mobile.
Региональные операторы: Alaska Communications Systems (ACS), Appalachian Wireless (EKN), Bluegrass Cellular, Cellular One of East Central IL (ECIT), Cellular One of Northeast Pennsylvania, Cincinnati Bell Wireless, Cricket, Coral Wireless (Mobi PCS), COX, Cross, Element Mobile (Flat Wireless), Epic Touch (Elkhart Telephone), GCI, Golden State, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri), Illinois Valley Cellular, Inland Cellular, iWireless (Iowa Wireless), Keystone Wireless (Immix Wireless/PC Man), Mosaic (Consolidated o CTC Telecom), Nex-Tech Wireless, NTelos, Panhandle Communications, Pioneer, Plateau (Texas RSA 3 Ltd), Revol, RINA, Simmetry (TMP Corporation), Thumb Cellular, Union Wireless, United Wireless, Viaero Wireless, at West Central (WCC o 5 Star Wireless).
***Операторы не несут ответственности как за задержку при отправке сообщений, так и за недоставленные сообщения***

5. Как и прежде, может взиматься плата за передачу сообщений и данных, отправленных как вам от нас, так и на . Частота отправки сообщений может варьироваться в зависимости от кампании. При возникновении вопросов касательно плана рассылки текстовых сообщений и отправки данных обратитесь к поставслику к поставсликроу По всем вопросам, касающимся услуг, предоставляемых по коротким кодовым словам, обращайтесь по адресу textupport@shfb.org или по телефону 1-800-984-3663.

6. Если у вас возникли какие-либо вопросы касательно Политики конфиденциальности, вы всегда можете ознакомивить умия.

Binago noong 9/30/2021