Quản trị và tài chính

Quản trị và tài chính

Harvest thứ hai là một tổ chức phi lợi nhuận tư nhân. Chúng tôi phục vụ hơn một phần tư triệu người ở Thung lũng Silicon mỗi tháng. Mỗi tuần, chúng tôi phân phối hơn một triệu bảng thực phẩm bổ dưỡng cho trẻ em, gia đình và người cao niên trong cộng đồng của chúng tôi, những người cần nó.

Đọc Báo cáo thường niên 2019-2020

Liên kết đến các trang của chúng tôi trên các trang web đánh giá từ thiện:

Câu hỏi tài chính?

Sophia Juarez
Bộ điều khiển
E-mail: sjuarez@shfb.org
Điện thoại: 408-266-8866, máy lẻ 296

Báo cáo một sự vi phạm

Harvest thứ hai cam kết phục vụ đạo đức cho cộng đồng của chúng tôi. Điểm đạo đức giúp chúng tôi cung cấp cho các thành viên cộng đồng một cách để báo cáo ẩn danh các hoạt động có thể liên quan đến vi phạm quy tắc ứng xử, hành vi phạm tội hoặc hành vi phi đạo đức khác của Thứ Hai.

Nếu bạn không thể mở tài liệu PDF, tải về Acrobat Reader (miễn phí).