Quản trị và tài chính

Quản trị và tài chính

Second Harvest of Silicon Valley is a 501(c)(3) nonprofit organization. We serve on average about 500,000 people in Silicon Valley every month. Each month, we distribute 11 million pounds of nutritious food to the kids, families and seniors in our community who need it.

Đọc Báo cáo thường niên 2021 – 2022

Liên kết đến các trang của chúng tôi trên các trang web đánh giá từ thiện:

Charity Navigator four-star badge

For the 16th year in a row, Second Harvest of Silicon Valley has received Charity Navigator’s 4-star rating, achieving a perfect score of 100 for impact and results and accountability and finance. This exceptional designation from Charity Navigator sets Second Harvest apart from its peers and demonstrates to the public its trustworthiness.

Câu hỏi tài chính?

Sophia Juarez
Bộ điều khiển
E-mail: sjuarez@shfb.org
Điện thoại: 408-266-8866, máy lẻ 296

Báo cáo một sự vi phạm

Harvest thứ hai cam kết phục vụ đạo đức cho cộng đồng của chúng tôi. Điểm đạo đức giúp chúng tôi cung cấp cho các thành viên cộng đồng một cách để báo cáo ẩn danh các hoạt động có thể liên quan đến vi phạm quy tắc ứng xử, hành vi phạm tội hoặc hành vi phi đạo đức khác của Thứ Hai.

Nếu bạn không thể mở tài liệu PDF, tải về Acrobat Reader (miễn phí).