Pamamahala at Pinansyal

Pamamahala at pananalapi

Ang Pangalawang Harvest ay isang pribadong organisasyon na hindi pangkalakal. Naghahatid kami ng higit sa isang-kapat ng isang milyong mga tao sa Silicon Valley bawat buwan. Bawat linggo, namamahagi kami ng higit sa isang milyong libra ng masustansiyang pagkain sa mga bata, pamilya at nakatatanda sa aming pamayanan na nangangailangan nito.

Basahin ang Ulat sa Taunang 2019 - 2020

Mga link sa aming mga pahina sa mga site ng pagsusuri sa charity:

Mga tanong sa pananalapi?

Sophia Juarez
Controller
Email: sjuarez@shfb.org
Telepono: 408-266-8866, ext. 296

Mag-ulat ng isang paglabag

Ang Pangalawang Pag-aani ay nakatuon sa wastong paglilingkod sa aming komunidad. EtikaPoint tumutulong sa amin na magbigay ng mga miyembro ng komunidad ng isang paraan upang hindi mag-ulat ng mga aktibidad na maaaring kasangkot sa mga paglabag sa code ng pag-uugali ng ikalawang Harvest, kriminal na pag-uugali o iba pang hindi pag-uugali.

Kung hindi mo mabuksan ang mga dokumento sa PDF, i-download ang Acrobat Reader (libre).