فرصت های داوطلبانه فردی

ما به افرادی مثل شما نیاز داریم

You can volunteer to build a hunger-free community. Make an immediate difference in Silicon Valley by signing up for a volunteer shift. Below are the ways you can help get food to people in your community who need it.

ساعات خدمات عمومی به دستور دادگاه: قبل از ثبت نام و شروع خدمات داوطلبانه خود باید درخواست پیش تایید.

مواد غذایی را در انبار ما مرتب کنید

Help sort and box the fresh produce and healthy groceries we provide to neighbors in our community. Duties may include sorting and quality control, assembly line work, lifting boxes onto pallets, or unloading produce. Volunteer shifts include clean-up time as well. Please note these shifts are fast paced and active and may require lifting up to 25 pounds.

غذاها را مرتب کنید

توزیع مواد غذایی در جامعه

Help distribute healthy food in nearly every neighborhood in Silicon Valley. Duties may include preparing and cleaning the distribution site, unloading food and preparing it for distribution, and assisting clients. Please note these shifts can be fast paced and active and may require lifting up to 25 pounds.

توزیع غذا

تحویل غذا به منازل

Load your vehicle and deliver nutritious food to our home-bound and senior clients in Santa Clara and San Mateo counties. This is a recurring role that involves preparing and verifying the content of boxes and distributing them to clients. This is an active role that requires lifting heavy boxes.

مواد غذایی را در خانه تحویل دهید

منابع غذایی را ترویج دهید و آموزش تغذیه را به اشتراک بگذارید

We need committed, friendly volunteers who will go out in the community and help people understand the power of nutritious food and how to access it.
بیشتر بدانید و درخواست دهید

به طور منظم داوطلب شوید

We rely on committed, dedicated volunteers who can support our efforts on an ongoing basis, both at distribution sites and in our warehouse.

بیشتر بدانید و درخواست دهید

در کجا به داوطلبان بیشتر نیاز است؟

این سایت ها فوری ترین نیاز را به داوطلب دارند.
ما در این سایت ها به شما نیاز داریم!

آیا شما یک داوطلب بازگشتی هستید؟

برو به تقویم

آیا نیاز به لغو یا تغییر ثبت نام دارید؟

به صفحه شخصی خود بروید

در مورد کار داوطلبانه سوالی دارید؟

سوالات متداول ما را بخوانید