Mga Oportunidad sa Boluntaryo ng Indibidwal

Kailangan namin ng mga taong katulad mo

Maaari kang magboluntaryo upang bumuo ng isang komunidad na walang gutom. Gumawa ng agarang pagkakaiba sa Silicon Valley sa pamamagitan ng pag-sign up para sa isang volunteer shift. Nasa ibaba ang mga paraan na makakatulong ka sa pagbibigay ng pagkain sa mga tao sa iyong komunidad na nangangailangan nito.

Ang mga oras ng serbisyo sa komunidad na inutusan ng Korte: Bago magrehistro at simulan ang iyong serbisyo sa boluntaryo, dapat mong mag-apply para sa paunang pag-apruba.

Pagsunud-sunurin ang pagkain sa aming bodega

Tumulong na pagbukud-bukurin at ikahon ang mga sariwang ani at malusog na mga pamilihan na ibinibigay namin sa mga kapitbahay sa aming komunidad. Maaaring kabilang sa mga tungkulin ang pag-uuri at kontrol sa kalidad, trabaho sa linya ng pagpupulong, pagbubuhat ng mga kahon sa mga papag, o pagbabawas ng mga produkto. Kasama sa mga boluntaryong shift ang oras ng paglilinis. Pakitandaan na ang mga shift na ito ay mabilis at aktibo at maaaring mangailangan ng pagtaas ng hanggang 25 pounds.

Pagbukud-bukurin ang pagkain

Ipamahagi ang pagkain sa komunidad

Tumulong na ipamahagi ang masustansyang pagkain sa halos bawat kapitbahayan sa Silicon Valley. Maaaring kabilang sa mga tungkulin ang paghahanda at paglilinis ng lugar ng pamamahagi, pagbabawas ng pagkain at paghahanda nito para sa pamamahagi, at pagtulong sa mga kliyente. Pakitandaan na ang mga paglilipat na ito ay maaaring mabilis at aktibo at maaaring mangailangan ng pagtaas ng hanggang 25 pounds.

Ipamahagi ang pagkain

Maghatid ng pagkain sa mga tahanan

I-load ang iyong sasakyan at maghatid ng masustansyang pagkain sa aming mga nasa bahay at matatandang kliyente sa mga county ng Santa Clara at San Mateo. Ito ay isang paulit-ulit na tungkulin na nagsasangkot ng paghahanda at pag-verify ng nilalaman ng mga kahon at pamamahagi ng mga ito sa mga kliyente. Ito ay isang aktibong tungkulin na nangangailangan ng pagbubuhat ng mabibigat na kahon.

Home-naghahatid ng mga pamilihan

Itaguyod ang mga mapagkukunan ng pagkain at ibahagi ang edukasyon sa nutrisyon

Kailangan namin ng mga nakatuon, palakaibigang boluntaryo na lalabas sa komunidad at tutulong sa mga tao na maunawaan ang kapangyarihan ng masustansyang pagkain at kung paano ito ma-access.
Matuto nang higit pa at mag-apply

Ang boluntaryo sa isang regular na batayan

Umaasa kami sa mga nakatuon, dedikadong boluntaryo na maaaring suportahan ang aming mga pagsisikap sa patuloy na batayan, kapwa sa mga lugar ng pamamahagi at sa aming bodega.

Matuto nang higit pa at mag-apply

Saan kailangan ng mga boluntaryo?

Ang mga site na ito ay may pinakamabilis na pangangailangan para sa mga boluntaryo.
Kailangan ka namin sa mga site na ito!

Sigurado ka isang bumalik na boluntaryo?

Pumunta sa kalendaryo

Kailangan bang kanselahin o baguhin ang iyong pagrehistro?

Pumunta sa iyong personal na pahina

May mga katanungan tungkol sa pagboluntaryo?

Basahin ang aming mga FAQ