Noong Biyernes, Mayo 3, ang pangalawang Harvest ay nag-host ng 2019 Harvest of Knowledge Partner Conference sa Oracle Conference Center sa Redwood City. Ang kaganapan ay isang tagumpay sa higit sa 200 mga kasosyo, nagtatanghal at kawani na dumalo. Ang mga kalahok ay nasisiyahan sa isang araw ng pagbabahagi ng impormasyon, mga workshop, networking, mahusay na pagkain at kahit yoga!

Ang pangunahing tagapagsalita na si Jim Kinsey, direktor ng karanasan ng miyembro sa Planetree International, ay nagsalita tungkol sa taong naka-sentro sa pangangalaga at ang kahalagahan ng pangangalaga sa mga indibidwal na nagbibigay ng pangangalaga at serbisyo.

Ikalawang Harvest Senior Manager ng Mga Pakikipagtulungan ng Komunidad na si Sharon Kelleher ay nagsabi, "Kami ay nagpapasalamat sa pagkakaroon ng pagkakataong ito upang ipagdiwang ang aming mga kamangha-manghang kasosyo at bigyan sila ng isang araw ng pag-aaral, pakikipagtulungan, networking at pag-aalaga sa sarili. Isang malaking salamat sa Oracle para sa lahat ng ito posible. "

Ang ilan sa mga paksang pangkalakasan sa taong ito ay may kasamang karanasan sa kliyente, nakasentro sa pagkatao, pagpapalawak ng CalFresh, kaligtasan ng pagkain, pinakamahusay na kasanayan upang maipamahagi ang mas maraming pagkain at pag-iisip.

Bawat taon, namamalayan namin ang aming mga kasosyo na napupunta sa itaas at lampas sa kanilang pang-araw-araw na gawain upang matulungan ang aming mga kapitbahay na nangangailangan. Binabati kita sa mga tatanggap ng parangal sa taong ito:

  • 2019 Award ng Volunteer Warrior: Gerard Furbershaw, Palo Alto Community Care Center

Si Gerard Furbershaw, ang tatanggap ng 2019 Volunteer Warrior Award

  • 2019 Award ng Pamumuno ng Pamumuno: Mga Serbisyo para sa Pamilya ng Verbo

Verbo Family Services, tatanggap ng 2019 Inspirational Leadership Award

  • 2019 Rising Star Nutrisyon Champion Award: Pag-access sa Proyekto

Pag-access sa Proyekto, tatanggap ng 2019 Rising Star Nutrisyon Champion Award

  • 2019 Ultimate Award ng Konektor ng Pagkain: Yaseen Foundation

Yaseen Foundation, tatanggap ng 2019 Ultimate Food Connector Award

  • 2019 Natitirang Grocery Rescue Partner: Mga Walang-bahay na Pasilidad ng Pabahay ng Pang-emergency na Pabahay

Walang-bahay na Pasilidad ng Pang-emergency na Pang-emergency na Pabahay, tatanggap ng 2019 Natitirang Grocery Rescue Partner

  • 2019 McCown-Takalo Hunger Fighter Award: Mary Ruth Batchelder, La Comida de California

Si Mary Ruth Batchelder, tatanggap ng 2019 McCown-Takalo Hunger Fighter Award

  • 2019 McCown-Takalo Hunger Fighter Award: Adolfo Leiva, Cañada College

Si Adolfo Leiva, tatanggap ng 2019 McCown-Takalo Hunger Fighter Award

Sinabi ng isang dadalo, "Lahat kayo ay kahanga-hanga ... ito ay maaaring maging isang himala ngunit narinig ko ang kailangan kong pakinggan sa kumperensya. Maraming salamat sa Second Harvest. "

Huwag kalimutan na suriin ang aming gallery ng larawan dito!

Maaari mong i-download ang lahat ng PowerPoints mula sa kumperensya sa ibaba.

Powerorium ng Auditorium:  

PowerPoints ng Breakout ko:

Breakout II PowerPoints:

Salamat sa lahat ng dumalo sa kumperensya. Hanggang sa susunod na taon!