Dumating si Freddy sa Estados Unidos limang taon na ang nakalilipas mula sa El Salvador kasama ang kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki at ang ina ng bata. Nanirahan sila sa Daly City.

Ngayon, si Freddy ay isang solong ama na pinalaki ang kanyang 9 na taong gulang na si Jeremy. Nakatira sila sa isang two-bedroom apartment kasama ang ibang pamilya, at lahat sila ay regular na kliyente ng Second Harvest of Silicon Valley.

Nagtatrabaho si Freddy sa konstruksyon, at ang kanyang kontrata ay naglalakbay sa buong Bay Area sa iba't ibang oras bawat linggo. Hindi siya nawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya, ngunit ang kanyang mga oras ay lubhang nabawasan. Naubos na ngayon ang kanyang ipon.

Palagi kong pinag-uusapan ang renta dahil ito ang pinakamahal, ngunit mayroon din kaming mga singil sa cell phone dahil hindi kami mabubuhay kung wala ang aming mga telepono. Kailangan ko pa sila para sa trabaho.

Freddy has been a single dad for about two and a half years and arranges his work schedule around Jeremy’s school drop-off and pick-up times.

Si Freddy ay isang solong ama sa loob ng humigit-kumulang dalawa at kalahating taon at inaayos ang kanyang iskedyul sa trabaho sa mga oras ng pag-drop-off at pagsundo ni Jeremy sa paaralan.

May hybrid school schedule si Jeremy. Kalahati ng linggo ay gumagawa siya ng virtual na pag-aaral sa kanyang computer sa bahay at ang kalahati ng linggo ay pumapasok siya sa paaralan na anim na bloke ang layo. Kadalasan, maaaring mag-drop-off at mag-pick-up si Freddy, ngunit ang pressure na kumita ng pera para sa mga gastusin sa bahay ay nangangahulugang kung minsan ay kinailangan ni Freddy na iwan si Jeremy sa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang mga kasama sa silid habang siya ay nagtatrabaho.

"Noong una ay natakot ako," naaalala ni Freddy. “Kailangan kong kumuha ng phone para kay Jeremy para ma-contact ko siya kapag nasa trabaho ako dahil alam kong nasa kwarto lang siya. Ngayon ay medyo malaki na siya at mas naiintindihan na niya ang sitwasyon. Bilang isang ama lagi akong nag-aalala para sa aking anak. Maaari siyang maging 40 taong gulang at lagi akong mag-aalala tungkol sa kanya.

Naghanda si Freddy ng hapunan para kay Jeremy, at mula nang magsimula ang pandemya, niyakap niya ang pag-iipon ng pera sa pamamagitan ng pagkuha ng mga natira sa trabaho sa susunod na araw. Si Jeremy ay mahilig sa sopas, at ibinahagi ni Freddy na ang kanyang anak ay hindi mapiling kumakain tulad ng ibang mga bata dahil susubukan niya ang anumang niluluto ni Freddy. Sinabi ni Freddy na nagulat siya sa iba't ibang pagkain na nakukuha nila mula sa Second Harvest.

Freddy was shocked that there were so many food staples provided at his drive-thru distribution in Daly City.

Laking gulat ni Freddy na napakaraming food staples ang ibinigay sa kanyang drive-thru distribution sa Daly City.

“Hindi ko akalain na makukuha natin ang lahat ng iyon sa mga kahon ng pagkain. Akala ko, 'Any food will be okay, it will help,' but then I saw milk and eggs and everything I need, the essentials. Malaki ang naitulong nito sa akin.”

Ang kapaskuhan sa taong ito ay nagpapaalala kay Freddy sa naranasan nila ng kanyang anak noong bakasyon noong nakaraang taon.

“Noong nakaraang taon ay wala kaming pera pambili ng aming Thanksgiving dinner at inihahanda ko na ang aking sarili at si Jeremy na huwag magdiwang at gawin ito tulad ng ibang araw. Ngunit pagkatapos ay pumunta kami sa pamamahagi, at natanggap namin ang lahat sa isang tradisyonal na pagkain para sa mga pista opisyal [tulad ng pabo] kaya gagawin namin ang parehong sa taong ito upang maipagdiwang namin ang Thanksgiving at Pasko. Ang pagkain ay tumatagal sa amin ng maraming araw."

Ang ugnayan ni Freddy sa kanyang anak ay lalo lamang lumalim mula noong pandemya, at ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay nakatulong sa kanya na sumulong sa mahihirap na panahon.

“Isang bagay na talagang nakaantig sa akin ay tatanungin ako ni Jeremy tuwing umaga, 'Magtatrabaho ka ba bukas?' Kaya alam kong gusto niya akong manatili. Talagang naantig sa akin na napakalapit niya sa akin at nag-aalala na aalis ako."

Ayaw iwan ni Freddy ang kanyang anak, ngunit kailangan niyang maghanapbuhay para mabayaran ang kanilang kailangan. Ang pagmamahal na mayroon si Freddy para sa kanyang anak ay nagtulak sa kanya na magtrabaho nang husto sa panahon ng pandemya. Ang naiisip lang ni Freddy ngayon ay kumita ng sapat na pera para sa kaligtasan, pag-aaral ng kanyang anak, at pagkain.

Ang ugnayan ni Freddy sa kanyang anak ay lalo lamang lumalim mula noong pandemya, at ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay nakatulong sa kanya na sumulong sa mahihirap na panahon.

“Isang bagay na talagang nakaantig sa akin ay tatanungin ako ni Jeremy tuwing umaga, 'Magtatrabaho ka ba bukas?' Kaya alam kong gusto niya akong manatili. Talagang naantig sa akin na napakalapit niya sa akin at nag-aalala na aalis ako."

Ayaw iwan ni Freddy ang kanyang anak, ngunit kailangan niyang maghanapbuhay para mabayaran ang kanilang kailangan. Ang pagmamahal na mayroon si Freddy para sa kanyang anak ay nagtulak sa kanya na magtrabaho nang husto sa panahon ng pandemya. Ang naiisip lang ni Freddy ngayon ay kumita ng sapat na pera para sa kaligtasan, pag-aaral ng kanyang anak, at pagkain.

Freddy with his 9-year-old son Jeremy on one of their many outdoor outings during the pandemic.

Freddy kasama ang kanyang 9-taong-gulang na anak na si Jeremy sa isa sa kanilang maraming panlabas na pamamasyal sa panahon ng pandemya.