Alam mo ba na halos Nasasayang ang 40% ng lahat ng pagkain sa US? Sa California lamang, halos 6 na milyong toneladang pagkain ang nasasayang bawat taon. Ang pagsagip ng mga sariwang ani mula sa mga sakahan at masustansyang mga pamilihan mula sa mga retail na tindahan - ang masarap na pagkain na kung hindi man ay masasayang - ay isang paraan na ang Second Harvest ay makakatulong sa paglutas ng pagbabago ng klima.

Ang Second Harvest ay nagligtas ng magandang pagkain sa loob ng maraming dekada mula sa mga sakahan, mamamakyaw at retailer, at ngayon ay inililihis natin ang milyun-milyong pounds mula sa mga landfill taun-taon. Sa katunayan, noong nakaraang taon ay nagligtas kami ng higit sa 85 milyong libra ng mataas na kalidad na pagkain at ipinamahagi ito sa mga kapitbahay na nahaharap sa gutom sa Silicon Valley.

Ang Epekto ng Senate Bill 1383

Ngayon, ang California Senate Bill 1383's (SB 1383) ay nag-uutos na ang mga negosyong magsalba ng nakakain na pagkain ay tumaas ang halaga na natatanggap namin mula sa mga groser at mamamakyaw dahil kami ang nangunguna sa pagbibigay ng magandang pagkain na iyon sa mga taong nangangailangan nito.

"Ang Second Harvest ay nakatuon sa pagbibigay ng mas magkakaibang mga pagkain sa aming mga kliyente habang ginagawa ang aming bahagi upang mabawasan ang mga greenhouse gases na nilikha sa pamamagitan ng basura ng pagkain," sabi ni Melissa Gaherty, Second Harvest regional food sourcing manager. “Tinutulungan namin ang mga negosyo na sumunod sa SB 1383, na nangangailangan sa kanila na mag-donate ng higit pa sa kanilang sobra, de-kalidad na pagkain. Nangangahulugan ito na mas maraming malusog na pagkain ang magagamit para sa mga taong nagugutom, at mas kaunti ang napupunta sa mga landfill."

Food rescue graphic

Panatilihin ang Iniligtas na Pagkain sa mga Landfill

Ang pagbibigay sa aming mga kliyente ng masustansyang halo ng pagkain ay isang pangunahing priyoridad.Mahigit sa kalahati ng pagkain na ibinabahagi namin — 69 milyong pounds — ay sariwa, masustansyang ani, at karamihan sa mga iyon ay direktang nakukuha mula sa mga sakahan.

Binabawasan ng nailigtas na pagkain ang basura at ang ating carbon footprint at pinapalawak ang iba't ibang groceries na ibinibigay namin sa aming mga kliyente. Bilang karagdagan, sa taon ng pananalapi 2022-2023:

  • Nag-redirect kami ng mahigit 85M pounds ng pagkain mula sa mga landfill at iba pang hindi gaanong kanais-nais na mga destinasyon, na nagtitipid ng 44,473 tonelada (o mahigit 88M pounds) ng carbon dioxide at mahigit 2 bilyong galon ng tubig. Katumbas ito ng pagtanggal ng halos 10,000 pampasaherong sasakyan sa kalsada sa loob ng isang taon at pagtitipid ng sapat na tubig para punuin ang mahigit 3,000 Olympic sized na swimming pool, ayon sa ReFED Insights Engine Impact Calculator.
  • Ang 68% ng pagkaing pinagkunan namin ay nakuha mula sa mga grower, food manufacturer at retailer. Nailigtas namin ang mahigit 57M pounds ng pagkain mula sa pag-araro sa ilalim ng bukid.
  • Ikinonekta ng aming food rescue team ang higit sa 90 ahensya sa mahigit 33,000 pickup mula sa mga grocery donor para sa kabuuang mahigit 4.9M pounds ng grocery rescue.

May mga tunay na gastos para sa Ikalawang Pag-aani upang itago ang pagkain sa mga landfill at maihatid ito sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng seguridad sa pagkain. Ang pagkuha, pagdadala, at pag-ikot nito nang napakabilis ay nangangailangan ng maraming boluntaryo, kawani at mapagkukunang pinansyal. Nagagawa naming makasabay sa mga gastos ng mga pagsisikap na ito sa pamamagitan ng patuloy na suportang pinansyal ng komunidad.

“Para sa amin, ang pagtiyak na ang pagkain na nakukuha namin sa mga tao ay may magandang kalidad at masustansya ay palaging mauuna,” sabi ni Tracy Weatherby, pangalawang pangulo ng diskarte at adbokasiya ng Second Harvest. “Ngunit dahil sa trabahong ginagawa namin, talagang nakakatulong kami sa kapaligiran at binabawasan ang greenhouse gases."

Mga pagkaing nilikha ng aming Nutrition Team gamit ang mga sangkap na ipinamahagi sa mga kliyente.