Aming trabaho

Walang sinuman ang dapat magutom

At Second Harvest, we believe hunger is unacceptable. We provide food to an average of about 500,000 kids, families and seniors every month at drive-thru and walk-up sites across Santa Clara and San Mateo counties through our programs and an expansive network of nearly 400 nonprofit partners.

Nagbibigay kami ng pagkain sa pamamagitan ng mga sumusunod na programa at aktibidad:

Mga Programa sa Grocery

Ang aming mga programa sa grocery ay nagbibigay ng libreng masustansyang mga pamilihan at sariwang ani sa aming mga kapit-bahay na hindi kayang bayaran ang malusog na pagkain. Ang mga boluntaryo ay namamahagi ng pagkain habang sumusunod sa mga social distancing na protokol.

Ang Pagkonekta sa Pagkain ay tumutulong sa mga tao na makahanap ng mga libreng groceries at iba pang mga mapagkukunan ng pagkain sa kanilang kapitbahayan. Nagbibigay ang mga kawani ng maraming wika sa mga referral sa mga lokal na programa sa pagkain at tulungan ang mga tao na mag-apply para sa CalFresh.

Mga Programa sa Grocery

Mga Kasosyo sa Komunidad

Ang aming programang mga ahensya ng kasosyo ay nagbibigay ng pagkain sa halos 400 nonprofit na ahensya sa Silicon Valley. Kabilang dito ang mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya, paaralan, senior center, grupo ng komunidad, soup kitchen, rehabilitation center at shelter.

Mga Kasosyo sa Komunidad

Mga Pagkain sa Paaralan at Tag-init

Libre at nabawasan ang mga pagkain sa paaralan ng paaralan ay isang mahalagang mapagkukunan ng nutrisyon para sa mga bata at kabataan. Ang Ikalawang Harvest ay nagtatrabaho sa mga distrito ng paaralan at mga kasosyo sa komunidad upang i-maximize ang paggamit ng mga pagkain na ito.

Sa panahon ng tag-araw, ang mga bata at kabataan ay nawalan ng access sa mga pagkain sa paaralan. Pangalawang Harvest ang nangunguna sa mga lokal na pagsusumikap upang madagdagan ang bilang ng mga site ng pagkain sa tag-init at siguraduhin na alam ng mga pamilya tungkol sa mga ito.

Mga Pagkain sa Paaralan at Tag-init

CalFresh Outreach

Sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng serbisyong panlipunan ng Santa Clara at San Mateo, tinulungan namin ang mga aplikante na magpalista sa programa ng CalFresh. Nagbibigay ang programa ng isang EBT benefit card para magamit sa mga kalahok na grocery store at merkado ng mga magsasaka.

CalFresh Outreach

Advocacy

Ang Pangalawang Harvest ay nagtuturo sa mga tagabuo ng patakaran at stakeholder tungkol sa kahalagahan ng mga matatag na programa at pakikipagtulungan sa pagtugon sa kagutuman at mga kaugnay na isyu sa kalusugan. Nakikipagtulungan kami sa mga lokal, estado at pambansang mga organisasyon upang magtaguyod para sa mga pagbabago sa batas at patakaran na nagpapatibay at nagpapabuti sa pagiging epektibo ng mga programa sa pagkain at nutrisyon, at lumikha ng mga pagbabago ng mga system upang wakasan ang kagutuman.

Advocacy

Edukasyong Nutrisyon

Nagbibigay kami ng edukasyon sa nutrisyon sa pamamagitan ng mga demo sa pagluluto, mga kard ng resipe, mga klase sa nutrisyon at pagsasanay sa kaligtasan sa pagkain.

Edukasyong Nutrisyon