Aming trabaho

Walang sinuman ang dapat magutom

Sa Pangalawang Pag-aani, naniniwala kami na ang kagutuman ay hindi katanggap-tanggap. Nagbibigay kami ng pagkain sa isang average ng mahigit sa isang-kapat ng isang milyong mga bata, pamilya at nakatatanda bawat buwan sa pamamagitan ng aming mga programa at isang malawak na network ng 310 na mga hindi kasosyo na hindi nagtatrabaho sa 1,000 mga site.

Paano gumagana ang Pangalawang Pag-aani

Nagbibigay kami ng pagkain sa pamamagitan ng mga sumusunod na programa at aktibidad:

Mga Programa sa Grocery

Ang aming mga programa sa grocery ay nagbibigay ng mga libreng pampalusog na groceries at sariwang ani sa aming mga kapitbahay na hindi makakaya ng malusog na pagkain. Ang mga boluntaryo ay namamahagi ng pagkain.

Ang Pagkonekta sa Pagkain ay tumutulong sa mga tao na makahanap ng mga libreng groceries at iba pang mga mapagkukunan ng pagkain sa kanilang kapitbahayan. Nagbibigay ang mga kawani ng maraming wika sa mga referral sa mga lokal na programa sa pagkain at tulungan ang mga tao na mag-apply para sa CalFresh.

Mga Programa sa Grocery

Mga Kasosyo sa Komunidad

Ang aming programa ng Partner Agencies ay nagbibigay ng pagkain sa 310 na mga nonprofit na ahensya sa Silicon Valley. Kasama dito ang mga organisasyon na batay sa paniniwala, mga paaralan, mga sentro ng senior, mga grupo ng komunidad, mga sup ng kusina, mga sentro ng rehabilitasyon at mga silungan.

Mga Kasosyo sa Komunidad

Mga Pagkain sa Paaralan at Tag-init

Libre at nabawasan ang mga pagkain sa paaralan ng paaralan ay isang mahalagang mapagkukunan ng nutrisyon para sa mga bata at kabataan. Ang Ikalawang Harvest ay nagtatrabaho sa mga distrito ng paaralan at mga kasosyo sa komunidad upang i-maximize ang paggamit ng mga pagkain na ito.

Sa panahon ng tag-araw, ang mga bata at kabataan ay nawalan ng access sa mga pagkain sa paaralan. Pangalawang Harvest ang nangunguna sa mga lokal na pagsusumikap upang madagdagan ang bilang ng mga site ng pagkain sa tag-init at siguraduhin na alam ng mga pamilya tungkol sa mga ito.

Mga Pagkain sa Paaralan at Tag-init

CalFresh Outreach

Sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng serbisyong panlipunan ng Santa Clara at San Mateo, tinulungan namin ang mga aplikante na magpalista sa programa ng CalFresh. Nagbibigay ang programa ng isang EBT benefit card para magamit sa mga kalahok na grocery store at merkado ng mga magsasaka.

CalFresh Outreach

Advocacy

Ang Pangalawang Harvest ay nagtuturo sa mga tagabuo ng patakaran at stakeholder tungkol sa kahalagahan ng mga matatag na programa at pakikipagtulungan sa pagtugon sa kagutuman at mga kaugnay na isyu sa kalusugan. Nakikipagtulungan kami sa mga lokal, estado at pambansang mga organisasyon upang magtaguyod para sa mga pagbabago sa batas at patakaran na nagpapatibay at nagpapabuti sa pagiging epektibo ng mga programa sa pagkain at nutrisyon, at lumikha ng mga pagbabago ng mga system upang wakasan ang kagutuman.

Advocacy

Edukasyong Nutrisyon

Nagbibigay kami ng edukasyon sa nutrisyon sa pamamagitan ng mga demo sa pagluluto, mga kard ng resipe, mga klase sa nutrisyon at pagsasanay sa kaligtasan sa pagkain.

Edukasyong Nutrisyon