Những người tị nạn chính trị đã giúp đỡ lực lượng Hoa Kỳ hiện đang nhận được sự nuôi dưỡng từ cộng đồng của chúng tôi 

Ẩn sau Cryy Out Christian Fellowship ở San Jose là một chương trình phân phát thực phẩm miễn phí nhỏ nhưng có hiệu quả. Tiếng nói của các tình nguyện viên truyền qua động cơ ô tô. “Có bao nhiêu hộ gia đình […]