Mga Mga FAQ sa Pagboluntaryo

Mga Katanungan Tungkol sa Bakuna sa COVID-19

Indibidwal na nagboluntaryo

Pagboluntaryo ng grupo

Mga pagkakataon sa boluntaryo

Anong mga oportunidad sa boluntaryo ang magagamit sa Second Harvest?

Mayroon kaming isang bilang ng mga pagkakataon para sa boluntaryo mga indibidwal at mga pangkat, kung nais mong magboluntaryo minsan sa isang taon o sa isang regular na batayan.

Kung gusto mong pagbukud-bukurin ang pagkain sa isa sa aming mga bodega o ipamahagi ang pagkain sa isang lugar ng komunidad, tingnan ang aming kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo para sa mga partikular na petsa at oras, at para magparehistro para sa paparating na shift. Ang lahat ng mga boluntaryo ay dapat magparehistro nang maaga.

Nagre-recruit kami mula sa Tugma ng Volunteer para sa iba't ibang tungkulin, kabilang ang front desk at light administrative coverage.

Gusto kong magboluntaryo kasama ang aking pamilya. Paano tayo dapat mag-sign up?

Ang mga pamilya ay maaaring magboluntaryo nang magkasama, alinman sa aming mga bodega na pinag-uuri ang pagkain o sa pamayanan na namamahagi ng pagkain. Ang mga pamilya ng lima o higit pa ay dapat magrehistro bilang isang pangkat at pamilya na mas mababa sa lima ay kailangang magrehistro bilang mga indibidwal.

Ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat magparehistro nang maaga, kahit na magparehistro bilang isang grupo. Magpapadala ang organizer ng grupo ng isang espesyal na link upang makapag-sign up ang bawat miyembro. Ang mga kabataang edad 12 hanggang 17 ay dapat magparehistro kasama ang kanilang impormasyon, at magsama ng tumpak na email address para sa kanilang magulang o tagapag-alaga. Ang isang kinakailangang electronic parental permission slip ay ipapadala sa email sa magulang o tagapag-alaga. Ang mga kabataang wala pang 12 taong gulang ay hindi pinahihintulutang magboluntaryo, kahit na kasama ang kanilang mga magulang o tagapag-alaga.

Upang i-streamline ang proseso ng pag-check-in, inirerekomenda na ang bawat tao ay magparehistro gamit ang isang natatanging email at numero ng cell phone.

Hindi ko nakuha ang elektronikong pahintulot slip sa aking email. Ano ang gagawin ko?

Tingnan sa iyong anak upang makita kung maipapasa nila ang kanilang email kasama ang link. O kaya mo mag-email sa amin o tawagan kami sa 408-266-8866 ext. 150.

Maaari ba akong makakuha ng dokumentasyon para sa aking mga oras ng pagboboluntaryo?

Pakitandaan na hindi kami pumipirma ng mga third-party na form. Maaari kang mag-print ng a boluntaryong timecard at dalhin ito sa tuwing magboluntaryo ka. Tingnan ang aming patakaran ng boluntaryo ng boluntaryo para sa karagdagang impormasyon. Maa-access mo ang iyong kasaysayan ng boluntaryo sa pamamagitan ng iyong personal na pahina.

Kailangan ko ng oras para sa paaralan. Maaari ba akong magboluntaryo sa Second Harvest?

Maaari mong matugunan ang iyong pangangailangan sa serbisyo sa paaralan habang tumutulong na wakasan ang gutom sa aming komunidad. Mayroon kaming mga pagkakataong magboluntaryo na napakagandang karanasan para sa mga mag-aaral. Kung gusto mong pagbukud-bukurin ang pagkain sa aming bodega o ipamahagi ang pagkain sa isa sa aming mga site ng komunidad, tingnan ang aming kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo para sa mga tiyak na mga petsa at oras, at upang magparehistro para sa isang paparating na shift. Ang lahat ng mga boluntaryo ay dapat magrehistro nang maaga.

Kung ang alinman sa aming iba pang mga pagkakataon sa pagboluntaryo ay interesado sa iyo, mangyaring magtanong nang maaga kung ito ay binibilang para sa mga oras ng paaralan. Pakitandaan na hindi kami pumipirma ng mga third-party na form. Maaari kang mag-print ng isang boluntaryong timecard at dalhin ito sa tuwing magboboluntaryo ka. Tingnan ang aming boluntaryong patakaran sa timekeeping para sa higit pang impormasyon. Maa-access mo ang iyong kasaysayan ng boluntaryo sa pamamagitan ng iyong personal na pahina.

Mayroon akong mga oras na inutusan ng korte. Maaari ba akong magboluntaryo sa Second Harvest?

Maligayang pagdating sa iyo upang matupad ang iyong oras na inorder ng korte sa pamamagitan ng pagboluntaryo sa Second Harvest. Kakailanganin kang ma-pre-screen at maaprubahan bago magparehistro at simulan ang iyong serbisyo na boluntaryo. Ang mga oras na ginaganap nang walang pag-apruba ay hindi mabibilang. Lahat ng mga boluntaryo ay dapat magparehistro nang maaga. Maaari kang mag-aplay para sa pag-apruba online o tumawag sa 408-266-8866 ext. 150.

Bakit hindi mayroong Linggo o holiday ng mga pagkakataon sa pag-boluntaryo?

Alam namin na gusto mong magboluntaryo, at pinahahalagahan namin ang iyong suporta! Ang aming mga empleyado ay nagsisikap na maglingkod sa komunidad at karapat-dapat sila ng oras sa kanilang mga pamilya. Nag-aalok kami ng maraming pagkakataon sa gabi at katapusan ng linggo kung ang linggo ng trabaho ay hindi akma sa iyong iskedyul.

Mga kinakailangan sa boluntaryo

Ano ang pinakamababang edad upang magboluntaryo?

Ang pinakamababang edad para magboluntaryo ay 12. Ang lahat ng mga boluntaryo sa ilalim ng edad na 18 ay dapat na may pinirmahang electronic permission slip sa file nang hindi bababa sa 48 oras bago magboluntaryo. Mayroong mga kinakailangan sa chaperone para sa mga kabataan sa ilalim ng 18:
• Ang mga kabataang edad 12 hanggang 15 ay dapat magkaroon ng 1 matanda para sa bawat 5 kabataan.
• Ang mga indibidwal na 16 at 17 taong gulang ay maaaring magboluntaryo nang walang chaperone.
• Ang mga grupo ng 16 at 17 taong gulang ay nangangailangan ng 1 matanda para sa bawat 10 kabataan.
• Ang ilang mga pagkakataong magboluntaryo ay may iba pang mga kinakailangan sa edad.

Kailangan ba ng pahintulot ang mga kabataan sa kanilang mga magulang?

Oo. Ang bawat boluntaryong wala pang 18 taong gulang ay dapat may pinirmahang slip ng pahintulot na nakatala sa amin. Dapat magparehistro ang mga kabataan gamit ang kanilang impormasyon at magsama ng tumpak na email address para sa kanilang magulang o tagapag-alaga. Ang isang slip ng pahintulot ay mag-email sa iyong magulang o tagapag-alaga at kailangan lamang na pirmahan nang isang beses.

Kailangan ko bang magparehistro o maaari ba akong magpakita para sa isang shift ng boluntaryo?

Ang bawat boluntaryo ay kailangang magrehistro nang paisa - kahit na bahagi ka ng isang pangkat. Kung ikaw ay isang indibidwal o taong nag-oorganisa ng isang aktibidad sa boluntaryo ng pangkat, maaari kang magparehistro sa pamamagitan ng pagpili ng isang shift sa amin kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo. Kung ikaw ay miyembro ng isang aktibidad ng pangkat, magpapadala sa iyo ang pangkat ng tagapag-ayos ng isang espesyal na link upang mag-sign up.

Mayroon bang anumang espesyal na dapat kong isuot o dalhin sa bodega o pamamahagi ng pagkain?

Ang dress code sa bodega at sa mga site ng pamamahagi ng pagkain ay kaswal at komportable. Mangyaring tandaan ang mga sumusunod na kinakailangan:

 • Ang mga saradong sapatos ay kinakailangan. Dapat magsuot ng komportable at ligtas na sapatos, kabilang ang mga sneaker, sapatos sa trabaho o bota. Hindi papayagang magboluntaryo ang sinumang may suot na matataas na takong, sapatos na bukas ang paa o sandal.
 • Mahabang inirerekomenda ang mahabang pantalon ngunit hindi kinakailangan.
 • Para sa mga shift ng warehouse, inirerekomenda namin na magsuot ka ng komportableng sapatos (ang aming bodega ay may mga kongkretong sahig) at isang magaan na layer, dahil maaaring malamig ang aming bodega. Pakitandaan din na ang aming Brennan warehouse space ay partikular na malaki, at maaaring hindi ito ang pinakakumportableng akma para sa mga boluntaryong may mahinang paggalaw. Kung kailangan mo ng higit pang mga detalye o gusto mong talakayin ang iyong partikular na sitwasyon, mangyaring mag-email sa amin.
 • Para sa mga pamamahagi ng pagkain, inirerekumenda namin na magdamit ka nang mainit sa taglamig at magaan sa tag-araw, dahil maaaring nasa labas ka.
 • Walang mga kuwintas o mahabang hikaw.
 • Ang aming mga lokasyon ng Cypress at Brennan ay may mga locker na magagamit ng mga boluntaryo. Kung hindi, inirerekomenda namin ang mga boluntaryo na mag-iwan ng mga pitaka, alahas at iba pang mahahalagang bagay sa bahay o naka-lock sa iyong baul. Ang Second Harvest ay hindi mananagot para sa anumang nawawalang personal na gamit.

Mayroon bang ibang bagay na kailangan kong malaman?

Oo. Mangyaring suriin ang mga sumusunod na patakaran bago magboluntaryo sa amin:

 • Walang pagkain, pag-inom, pagtakbo o paninigarilyo sa bodega o sa isang pamamahagi.
 • Ang mga item sa pagkain at grocery ay para lamang sa aming mga kliyente.
 • Ang mga boluntaryo ay dapat manatili sa kanilang mga itinalagang lugar. Mag-ulat sa pinuno ng pangkat o kawani kung kailangan mong umalis sa lugar.
 • Ang paglilinis ay bahagi ng volunteer shift. Ang iyong pakikipagtulungan at pakikilahok sa paglilinis ay lubos na pinahahalagahan.
 • Pakitandaan din na ang aming Brennan warehouse space ay partikular na malaki at maaaring hindi ang pinakakumportableng akma para sa mga boluntaryong may mahinang paggalaw. Kung kailangan mo ng higit pang mga detalye o gusto mong talakayin ang iyong partikular na sitwasyon, mangyaring mag-email sa amin.

Indibidwal na nagboluntaryo

Pangkalahatang mga katanungan

Maaari ba akong magboluntaryo kung hindi ako bahagi ng isang pangkat?

Oo! Mayroon kaming maraming mga pagkakataon para sa mga indibidwal na nais na magboluntaryo, kung nais mong magboluntaryo nang isang beses o sa isang regular na batayan. Tingnan ang aming listahan ng mga indibidwal na pagkakataon sa boluntaryo.

Paano kung kailangan kong kanselahin o mag-reschedule?

Kung kailangan mong kanselahin o i-reschedule ang iyong paparating na shift ng boluntaryo, mangyaring pumunta sa iyong pahina ng personal na impormasyon at baguhin ang iyong iskedyul kung kinakailangan. Maaari mong ma-access ang kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo upang tingnan ang iba pang mga pagkakataon.

Pagsunud-sunod ng pagkain sa aming bodega

Maaari ba akong mag-uri ng pagkain sa bodega kung hindi ako bahagi ng isang pangkat?

Oo! Tingnan ang aming kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo upang makahanap ng araw at oras na gagana para sa iyo at hilingin sa bawat miyembro ng koponan na mag-sign up nang paisa-isa. Ang mga magagandang oras sa aming Cypress Center sa North San Jose para sa mga indibidwal ay ang tatlong oras na shift sa umaga ng weekday simula 9:00 am, Miyerkules ng gabi mula 6:00 pm hanggang 8:00 pm, at Sabado mula 9:00 am hanggang tanghali.

Mayroon bang iba pang mga pagkakataon sa uri ng pagkain para sa mga indibidwal?

Kung natutuwa kang magboluntaryo sa aming bodega nang regular at gusto mong maging pinuno, maaaring interesado kang maging isang Team Leader sa Second Harvest. Kung interesado ka, mangyaring mag-email sa amin o punan ang aming form ng aplikasyon.

Paano kung ang shift na gusto ko ay puno na?

Kami ay mapalad na magkaroon ng malakas na suporta sa komunidad, ngunit nangangahulugan ito na ang paglipat na nais mo ay maaaring puno na. Ang pinakamataas na pangangailangan para sa pag-boluntaryo ay sa panahon ng pista opisyal, ngunit ang iyong tulong ay kinakailangan sa buong taon. Kung nahanap mo ang mga nagbabagong boluntaryo na gusto mo ay punan na, mangyaring isaalang-alang ang pagsali sa amin pagkatapos ng pista opisyal. Noong Enero, kailangan namin ng tulong sa pag-uuri ng pagkain na kinokolekta namin sa panahon ng pista opisyal. Ang tag-araw ay isang magandang panahon dahil ang kalahati ng kung ano ang ipinamahagi namin ay sariwang ani, at ang mga ani ay darating nang mabilis sa mga buwan na iyon.

Tingnan ang aming listahan ng mga pagkakataon sa boluntaryo para sa mga indibidwal. Maaari mo ring suriin mga pagkakataon sa boluntaryo sa aming mga ahensya ng kasosyo.

Bakit hindi ipinapakita ang isang shift sa kalendaryo?

Kung ang isang shift ay hindi ipinapakita sa kalendaryo, walang isang pagkakataon ng boluntaryo sa oras na iyon o masyadong maaga upang mai-publish. Karaniwan naming nai-publish ang mga pagkakataon sa kalendaryo 45 hanggang 60 araw nang maaga sa petsa para sa pag-uuri ng pagkain.

Mayroon bang parking ang Ikalawang Harvest?

Mayroon kaming sapat na paradahan na magagamit sa aming Brennan Center at Sentro ng Cypress sa San Jose. Cypress volunteers, pakiparada sa aming lote at hindi sa lote ni Ciena sa tabi. Palagi naming hinihikayat ang carpooling!

Ano ang dapat kong asahan pagdating ko para magboluntaryo?

Ang lahat ng mga boluntaryo ay dapat magparehistro nang maaga at mag-check in para sa kanilang shift pagdating nila. Ang video sa ibaba ay nagtuturo sa mga boluntaryo sa proseso ng pag-check-in para sa mga shift ng boluntaryo sa aming Cypress Center sa North San Jose.

Pamamahagi ng pagkain sa pamayanan

Maaari ba akong ipamahagi ang pagkain sa komunidad kung hindi ako bahagi ng isang pangkat?

Oo! Karaniwan, ang aming mga kaganapan sa pamamahagi ng pagkain ay ganap na nagpapatakbo ng boluntaryo. Sumangguni sa ating kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo para magparehistro para sa paparating na shift. Kailangan din natin ng mga indibidwal na may kakayahang mag-commit sa pagboluntaryo nang regular. Upang makita ang mga uri ng paulit-ulit na tungkulin ng boluntaryo na kailangan namin sa mga kaganapan sa pamamahagi ng pagkain, suriin dito.

Nais kong magboluntaryo sa pamayanan nang regular. Paano ako mag-sign up?

Ang aming mga pamamahagi ng pagkain sa komunidad ay may malaking pangangailangan para sa mga boluntaryo na maaaring gumawa nang regular. Kung magagamit ka upang mangako sa isa o higit pang mga site ng pamamahagi nang regular, nais naming marinig mula sa iyo! Sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa iyong sarili at ang iyong pagkakaroon dito.

Pagboluntaryo ng grupo

Pangkalahatang mga katanungan

Maaari ba akong magdala ng isang grupo upang magboluntaryo?

Oo! Ang aming mga bodega at mga lugar ng pamamahagi ng komunidad ay maaaring tumanggap ng mga grupo ng lima o higit pa. Ang mga grupo ng apat o mas kaunti ay itinuturing bilang mga indibidwal na boluntaryo. Ang maximum na laki ng grupo ay nag-iiba-iba depende sa kung saan at kailan mo gustong magboluntaryo, ngunit sa pangkalahatan, maaari kaming tumanggap ng mga grupo ng hanggang 25 upang pagbukud-bukurin ang pagkain sa aming mga lokasyon ng Cypress Center o Brennan Center.

Ang mga lugar ng pamamahagi ng pagkain ng komunidad sa pangkalahatan ay nangangailangan ng mga indibidwal at kapasidad ng grupo ay depende sa mga limitasyon sa espasyo at ang bilang ng mga regular na dumadalo sa mga boluntaryo sa bawat site. Sa pangkalahatan, ang mga lugar ng pamamahagi ng pagkain ay maaaring tumanggap ng mga grupo ng 10 o mas kaunti.

Pakitandaan kung ano ang maaari mong gawin nang totoo kapag gumagawa ng grupong reserbasyon. Lubos kaming umaasa sa mga boluntaryo, at kritikal na dalhin ng mga grupo ang bilang ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. Hinihikayat namin ang mga lider ng grupo na subaybayan ang laki ng kanilang grupo at makipag-ugnayan sa amin kung bababa ang inaasahang bilang. Makikita ng mga lider ng grupo kung sino ang nagparehistro sa loob ng grupo sa pamamagitan ng ang form na ito, kasama ang email address ng pinuno ng pangkat at numero ng reserbasyon (GR-####).

Paano kung mayroon akong mas kaunti sa lima sa aking pangkat?

Ang mga pangkat na may apat na tao o mas kaunting dapat magrehistro bilang mga indibidwal at siguraduhin na sila ay nag-sign up para sa isang uri na bukas sa mga indibidwal. Halimbawa, dapat irehistro ng mga pamilya ang bawat miyembro ng pamilya maliban kung nagdadala sila ng lima o higit pang mga miyembro ng pamilya.

Tumatanggap ka ba ng malalaking pangkat ng 100 o higit pa?

Kasalukuyan kaming walang mga pagkakataon para sa malalaking grupo.

Maaari bang magboluntaryo ang mga grupo ng mga taong may mga kapansanan sa intelektwal o pag-unlad?

Pinapayagan namin ang mga grupo ng mga taong may kapansanan sa intelektwal at pag-unlad na magboluntaryo. Gayunpaman, kinakailangan ang paunang pag-apruba at advanced na pagpaparehistro. Mahalagang tandaan na ang aming kapaligiran sa bodega ay mabilis na may maraming ingay at paggalaw.

Kung sa tingin mo ay angkop ang Second Harvest para sa iyong grupo, pakiusap mag-email sa amin para sa karagdagang impormasyon.

Gaano kaaga kailangan kong i-book ang aking pangkat?

Pinakamainam na i-book ang iyong grupo sa lalong madaling panahon. Ito ay partikular na totoo sa panahon ng mga pista opisyal, kapag ang pangangailangan para sa mga pagkakataong magboluntaryo ay kadalasang lumalampas sa kapasidad. Kami ay nagpapasalamat na magkaroon ng napakagandang suporta mula sa komunidad. Sa pangkalahatan, ang kalendaryo ng pagpaparehistro ng boluntaryo ay nai-publish para sa isang lumiligid na dalawang buwang yugto ng panahon.

Paano ko irehistro ang aking pangkat upang magboluntaryo?

Tingnan ang aming kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo at maghanap ng araw at oras na gagana para sa iyong grupo. Makikita mo kung gaano karaming natitirang mga puwang ang magagamit. Mayroon kaming limitasyon sa kapasidad para sa aming mga volunteer shift. Upang i-streamline ang proseso ng pag-check-in, inirerekomenda na ang bawat tao ay magparehistro gamit ang isang natatanging email at numero ng cell phone.

Nag-iskedyul ako ng aking pangkat - tapos na ba ako?

halos! Ang bawat indibidwal sa iyong grupo ay dapat na ngayong magparehistro online nang maaga - kasama ka kung nagpaplano kang magboluntaryo. (Kadalasan, ang taong nagrerehistro sa grupo ay hindi aktwal na nakikilahok.)

Padadalhan ka namin ng confirmation email na may link at group confirmation number (karaniwan ay GR-####) na gagamitin ng lahat sa iyong grupo para magparehistro. Maaari mong ipasa ang email na iyon sa lahat ng tao sa iyong grupo para makapagrehistro sila at makumpirma ang kanilang puwesto.

Makikita ng mga lider ng grupo kung sino ang nagparehistro sa loob ng grupo sa pamamagitan ng form na ito, kasama ang email address ng pinuno ng grupo at ang reservation number (GR-####).

Paano kung kailangang kanselahin o mag-reschedule ang aking pangkat?

Kung kailangan ng iyong grupo na kanselahin o muling iiskedyul ang isang pangkat na nag-uuri ng pagkain sa aming mga bodega, mangyaring mag-email sa amin o tawagan ang Cypress Center Volunteer Coordinator sa 408-266-8866.

Kung kailangan mong kanselahin ang isang kaganapan sa pamamahagi ng pagkain ng grupo, mangyaring mag-email sa amin dito.

Paano kung ang shift ng boluntaryo na gusto natin ay puno na?

Kung nakita mong napuno na ang mga timeslot na gusto mo, mangyaring isaalang-alang ang pagsali sa amin sa ibang mga oras.

Pagsunud-sunod ng pagkain sa aming bodega

Paano kung ang isang indibidwal na uri ay gumagana nang mas mahusay para sa aking pangkat?

Ang mga grupo ng 5 o higit pang mga tao ay dapat lamang mag-sign up para sa mga uri ng grupo. Ang bawat shift ay partikular na idinisenyo para sa alinman sa mga indibidwal o grupo. Gusto naming magkaroon ng kapakipakinabang na karanasan ang mga boluntaryo habang tinutulungan kaming magbigay ng pagkain sa komunidad. Mahalaga para sa mga grupo na mag-sign up lamang para sa mga uri ng grupo at mga indibidwal na mag-sign up lamang para sa mga indibidwal na uri. Tumingin sa kanang ibaba ng bawat paglalarawan ng pag-uuri at mapapansin kung ang pag-uuri ay para sa mga indibidwal o grupo.

Bakit hindi ipinapakita ang isang shift sa kalendaryo?

Kung ang isang shift ay hindi ipinapakita sa kalendaryo, walang isang pagkakataon ng boluntaryo sa oras na iyon o masyadong maaga upang mai-publish. Karaniwan naming nai-publish ang mga pagkakataon sa kalendaryo 45 hanggang 60 araw nang maaga sa petsa para sa pag-uuri ng pagkain.

Mayroon bang parking ang Ikalawang Harvest?

Mayroon kaming sapat na paradahan na magagamit sa aming Brennan Center at Sentro ng Cypress sa San Jose. Cypress volunteers, pakiparada sa aming lote at hindi sa lote ni Ciena sa tabi. Palagi naming hinihikayat ang carpooling!

Pamamahagi ng pagkain sa pamayanan

Bakit ang mga laki ng pangkat ay nakulong para sa mga kaganapan sa boluntaryo na namamahagi ng pagkain sa komunidad?

Ang karamihan sa aming mga kaganapan sa pamamahagi ng pagkain sa komunidad ay ganap na boluntaryo na pinapatakbo. Para sa kadahilanang ito, ang aming mga pamamahagi ng pagkain ng boluntaryo ng mga kaganapan sa laki ng pangkat ay depende sa laki ng aming mga namumuno sa boluntaryo ng pamamahagi at mga limitasyon sa puwang sa aming mga site, na pumipigil sa amin na mapaunlakan ang mga malalaking grupo.

Maaari ba akong dagdagan o bawasan ang laki ng reserbasyon ng aking grupo?

Dahil sa mga limitasyon sa espasyo, taos-puso kaming nagpapasalamat kapag ipinaalam mo sa amin na ang laki ng iyong grupo ay magiging mas maliit kaysa sa iyong inaasahan. Iyon ay magpapalaya ng mga boluntaryong lugar para sa iba. Kung gusto mong dagdagan ang laki ng iyong grupo, mangyaring suriin muna sa amin upang makita kung maaari ka naming tanggapin. Mag-email sa amin dito upang humiling ng pagbabago sa laki ng pangkat.

Bakit ipinapakita ang isang shift sa kalendaryo ng mas magagamit na mga puwang kaysa sa aktwal na magagamit?

Kung mayroong isang pagkakaiba sa pagitan ng maximum na laki ng pangkat at bilang ng magagamit na mga puwang, mangyaring limitahan ang iyong pangkat sa maximum na laki ng pangkat.

Marami pa akong katanungan. Anong gagawin ko?

I-email sa amin para sa mga pangkalahatang katanungan tungkol sa pagboboluntaryo. Para sa mga tanong tungkol sa mga pamamahagi ng pagkain sa komunidad, mangyaring mag-email sa amin dito.