Mga Mga FAQ sa Pagboluntaryo

Pag-update ng COVID-19: Ang mga boluntaryong nag-uuri ng pagkain sa aming bodega ay hindi kinakailangan ngunit lubos na inirerekomenda na ganap na mabakunahan. Ang mga maskara ay opsyonal at hinihikayat habang nasa lugar at nasa loob ng bahay. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang aming Mga FAQ ng Volunteer.

Kung ikaw ay may sakit mangyaring kanselahin ang iyong shift - sinumang boluntaryo na nagpapakita ng mga palatandaan ng sakit ay hihilingin na umalis at bumalik kapag maayos na.

Kailangan mo ba ng mga oras ng serbisyo sa pamayanan na inorder ng korte? Bago magrehistro at simulan ang iyong serbisyo sa boluntaryo, dapat mong mag-apply para sa paunang pag-apruba.

Mga madalas na tinatanong tungkol sa pagboluntaryo sa Ikalawang Pag-aani

Salamat sa iyong interes sa pag-boluntaryo sa Second Harvest. Nais naming tiyakin na makukuha mo ang lahat ng impormasyon na kailangan mo upang magkaroon ng pinakamahusay na karanasan hangga't maaari. Nasa ibaba ang ilan sa mga tanong na madalas nating naririnig.

Indibidwal na nagboluntaryo

Pagboluntaryo ng grupo

Mga Katanungan Tungkol sa Bakuna sa COVID-19

ikaw ba nangangailangan bodega mga boluntaryo na mabakunahan? 

Ang Second Harvest ay nakatuon sa pagprotekta sa kalusugan at kaligtasan ng ating mga empleyado, kanilang mga pamilya, at ang komunidad sa pangkalahatan. Ang lahat ng kawani ay kinakailangang mabakunahan nang buo. Hindi namin hinihiling ngunit mariing inirerekumenda na ang mga boluntaryo sa pag-uuri ng pagkain na pumapasok sa aming mga bodega ay sumunod sa parehong kinakailangan, dahil gumugugol sila ng hindi bababa sa dalawa hanggang tatlong oras sa loob ng aming pasilidad. 

Nangangahulugan ba ito na hindi natin kailangang magsuot ng maskara sa loob? 

Ang mga maskara ay opsyonal at hinihikayat habang nasa lugar at nasa loob ng bahay.     

Kasalukuyan akong nagboboluntaryo sa isang lugar ng pamamahagi ng pagkain. Kinakailangan ba akong maging nabakunahan? 

kasi marami sa atin nangyayari ang pamamahagi ng pagkain sa pamamagitan ng pamayanan mga pakikipagsosyo, sa labas ng aming mga pasilidad at kadalasan sa labasmga pinto, hindi namin hinihingi ang mga boluntaryo ay mabakunahan. gayunpaman, malakas kami magrekomenda mga boluntaryo sa mga pamamahagi makuha nabakunahan at ipagpatuloy ang pagsusuot maskaras para sa kaligtasan ng lahat. 

Maaari ka bang magbigay ng higit pang mga detalye? 

Bahala ka mag-email sa amin sa volunteerervices@shfb.org o tawagan kami sa 408-266-8866 extension 150.

Mga pagkakataon sa boluntaryo

Anong mga oportunidad sa boluntaryo ang magagamit sa Second Harvest?

Mayroon kaming isang bilang ng mga pagkakataon para sa boluntaryo mga indibidwal at mga pangkat, kung nais mong magboluntaryo minsan sa isang taon o sa isang regular na batayan.

Kung nais mong pag-uri-uriin ang pagkain sa isa sa aming mga bodega o ipamahagi ang pagkain sa isa sa aming mga site ng komunidad, suriin ang aming kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo para sa mga tiyak na mga petsa at oras, at upang magparehistro para sa isang paparating na shift. Ang lahat ng mga boluntaryo ay dapat magrehistro nang maaga.

Mangyaring suriin din ang aming pahina sa Tugma ng Volunteer para sa mga pagkakataon. Kumalagi kami mula sa Tugma sa Volunteer para sa iba't ibang harap ng desk at magaan na saklaw ng pangangasiwa. Ang aming mga kasosyo sa ahensya ay nangangailangan din ng mga boluntaryo. Matuto ng mas marami tungkol sa magagamit na mga pagkakataon.

Gusto kong magboluntaryo kasama ang aking pamilya. Paano tayo dapat mag-sign up?

Ang mga pamilya ay maaaring magboluntaryo nang magkasama, alinman sa aming mga bodega na pinag-uuri ang pagkain o sa pamayanan na namamahagi ng pagkain. Ang mga pamilya ng lima o higit pa ay dapat magrehistro bilang isang pangkat at pamilya na mas mababa sa lima ay kailangang magrehistro bilang mga indibidwal.

Ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat magparehistro nang maaga, kahit na magparehistro bilang isang grupo. Magpapadala ang organizer ng grupo ng isang espesyal na link upang makapag-sign up ang bawat miyembro. Ang mga kabataang edad 12 hanggang 17 ay dapat magparehistro kasama ang kanilang impormasyon, at magsama ng tumpak na email address para sa kanilang magulang o tagapag-alaga. Ang isang kinakailangang electronic parental permission slip ay ipapadala sa email sa magulang o tagapag-alaga. Ang mga kabataang wala pang 12 taong gulang ay hindi pinahihintulutang magboluntaryo, kahit na kasama ang kanilang mga magulang o tagapag-alaga.

Hindi ko nakuha ang elektronikong pahintulot slip sa aking email. Ano ang gagawin ko?

Tingnan sa iyong anak upang makita kung maipapasa nila ang kanilang email kasama ang link. O, makipag-ugnayan sa amin sa volunteerervices@shfb.org o tawagan kami sa 408-266-8866 extension 150.

Kailangan ko ng oras para sa paaralan. Maaari ba akong magboluntaryo sa Second Harvest?

Masisiyahan mo ang iyong kinakailangan sa serbisyo sa paaralan habang tumutulong sa pagtatapos ng kagutuman sa aming komunidad. Mayroon kaming mga oportunidad sa boluntaryo na paghihiwalay ng pagkain sa aming bodega at pamamahagi ng pagkain sa pamayanan na napakahusay na karanasan sa mga mag-aaral. Kung nais mong pag-uri-uriin ang pagkain o ipamahagi ang pagkain sa isa sa aming mga site sa komunidad, suriin ang aming kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo para sa mga tiyak na mga petsa at oras, at upang magparehistro para sa isang paparating na shift. Ang lahat ng mga boluntaryo ay dapat magrehistro nang maaga.

Kung mayroon man sa atin iba pang mga pagkakataon sa boluntaryo interesado ka, mangyaring tanungin nang maaga kung nagbibilang ito para sa oras ng paaralan. Mangyaring tandaan na hindi kami pumirma sa mga form ng third-party, kabilang ang mga form ng serbisyo sa paaralan. Maaari kang mag-print out a boluntaryong timecard at dalhin ito sa tuwing magboluntaryo ka. Tingnan ang aming patakaran ng boluntaryo ng boluntaryo para sa karagdagang impormasyon.

Mayroon akong mga oras na inutusan ng korte. Maaari ba akong magboluntaryo sa Second Harvest?

Maligayang pagdating sa iyo upang matupad ang iyong oras na inorder ng korte sa pamamagitan ng pagboluntaryo sa Second Harvest. Kakailanganin kang ma-pre-screen at maaprubahan bago magparehistro at simulan ang iyong serbisyo na boluntaryo. Ang mga oras na ginaganap nang walang pag-apruba ay hindi mabibilang. Lahat ng mga boluntaryo ay dapat magparehistro nang maaga. Maaari kang mag-aplay para sa pag-apruba online, o tawagan 408-266-8866, ext. 150.

Bakit hindi mayroong Linggo o holiday ng mga pagkakataon sa pag-boluntaryo?

Alam namin na gusto mong magboluntaryo at pinahahalagahan namin ang iyong suporta! Gayunpaman, ang aming mga empleyado ay nagsusumikap upang mapaglingkuran ang komunidad at karapat-dapat sila ng oras sa kanilang mga pamilya. Nag-aalok kami ng maraming mga pagkakataon sa gabi at katapusan ng linggo kung ang linggo ng trabaho ay hindi akma sa iyong iskedyul.

Mga kinakailangan sa boluntaryo

Ano ang pinakamababang edad upang magboluntaryo?

Ang pinakamababang edad ay 12, at lahat ng mga boluntaryo sa ilalim ng edad na 18 ay dapat na may pinirmahang electronic permission slip sa file nang hindi bababa sa 48 oras bago magboluntaryo. Bilang karagdagan, may mga kinakailangan sa chaperone para sa mga kabataang edad 12 hanggang 15 (1 adult para sa bawat 5 kabataan). Ang mga indibidwal na 16 at 17 taong gulang ay maaaring magboluntaryo nang walang chaperone ngunit ang mga grupo ng 16 at 17 taong gulang ay nangangailangan ng mga chaperone (1 matanda para sa bawat 10 kabataan). Ang ilang mga pagkakataon sa pagboluntaryo ay may iba pang mga kinakailangan sa edad.

Kailangan ba ng pahintulot ang mga kabataan sa kanilang mga magulang?

Oo. Ang bawat boluntaryong wala pang 18 taong gulang ay dapat may pinirmahang slip ng pahintulot na nakatala sa amin. Dapat magparehistro ang mga kabataan kasama ang kanilang impormasyon, at magsama ng tumpak na email address para sa kanilang magulang o tagapag-alaga. Ang isang slip ng pahintulot ay mag-email sa iyong magulang o tagapag-alaga at kailangan lamang na pirmahan nang isang beses.

Kailangan ko bang magparehistro o maaari ba akong magpakita para sa isang shift ng boluntaryo?

Ang bawat boluntaryo ay kailangang magrehistro nang paisa - kahit na bahagi ka ng isang pangkat. Kung ikaw ay isang indibidwal o taong nag-oorganisa ng isang aktibidad sa boluntaryo ng pangkat, maaari kang magparehistro sa pamamagitan ng pagpili ng isang shift sa amin kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo. Kung ikaw ay miyembro ng isang aktibidad ng pangkat, magpapadala sa iyo ang pangkat ng tagapag-ayos ng isang espesyal na link upang mag-sign up.

Mayroon bang anumang espesyal na dapat kong isuot o dalhin sa bodega o pamamahagi ng pagkain?

Ang dress code sa bodega at sa mga site ng pamamahagi ng pagkain ay kaswal at komportable. Mangyaring tandaan ang mga sumusunod na kinakailangan:

 • Dapat magsuot ng komportable at ligtas na sapatos, kabilang ang mga sneaker, sapatos sa trabaho o bota. Ang mga saradong paa ay kailangan. Hindi papayagang magboluntaryo ang sinumang nakasuot ng matataas na takong, sapatos na bukas ang paa o sandal.
 • Mahabang inirerekomenda ang mahabang pantalon ngunit hindi kinakailangan.
 • Magsuot ng mainit sa taglamig at magdamit ng ilaw sa tag-araw.
 • Walang mga kuwintas o mahabang hikaw.

Iwanan ang mga pitaka, alahas at iba pang mahahalagang gamit sa bahay o mai-lock sa iyong puno ng kahoy. Ang Pangalawang Harvest ay hindi mananagot para sa anumang nawawalang mga personal na gamit.

Mayroon bang ibang bagay na kailangan kong malaman?

Oo. Mangyaring suriin ang mga sumusunod na patakaran bago magboluntaryo sa amin:

 • Walang pagkain, pag-inom, pagtakbo o paninigarilyo sa bodega o sa isang pamamahagi.
 • Ang mga item sa pagkain at grocery ay para lamang sa aming mga kliyente.
 • Ang mga boluntaryo ay dapat manatili sa kanilang mga itinalagang lugar. Mag-ulat sa pinuno ng pangkat o kawani kung kailangan mong umalis sa lugar.
 • Ang paglilinis ay bahagi ng aming gawain. Ang iyong pakikipagtulungan ay lubos na pinahahalagahan.

Mangyaring tandaan din na ang aming Brennan warehouse space ay partikular na malaki, at maaaring hindi ito ang pinaka komportable na magkasya para sa mga boluntaryo na may pinababang paggalaw. Kung kailangan mo ng higit pang mga detalye o nais mong talakayin ang iyong partikular na sitwasyon, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa volunteerervices@shfb.org.

Indibidwal na nagboluntaryo

Pangkalahatang mga katanungan

Maaari ba akong magboluntaryo kung hindi ako bahagi ng isang pangkat?

Oo! Mayroon kaming maraming mga pagkakataon para sa mga indibidwal na nais na magboluntaryo, kung nais mong magboluntaryo nang isang beses o sa isang regular na batayan. Tingnan ang aming listahan ng mga indibidwal na pagkakataon sa boluntaryo.

Paano kung kailangan kong kanselahin o mag-reschedule?

Kung kailangan mong kanselahin o i-reschedule ang iyong paparating na shift ng boluntaryo, mangyaring pumunta sa iyong pahina ng personal na impormasyon. Maaari mong mai-access ang kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo upang tingnan ang iba pang mga pagkakataon.

Pagsunud-sunod ng pagkain sa aming bodega

Maaari ba akong mag-uri ng pagkain sa bodega kung hindi ako bahagi ng isang pangkat?

Oo! Tingnan ang aming kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo upang makahanap ng araw at oras na gagana para sa iyo at hilingin sa bawat miyembro ng koponan na mag-sign up nang paisa-isa. Ang mga magagandang oras sa aming Cypress Center sa North San Jose para sa mga indibidwal ay ang tatlong oras na shift sa umaga ng weekday simula 9:00 am, Miyerkules ng gabi mula 6:00 pm hanggang 8:00 pm, at Sabado mula 9:00 am hanggang tanghali.

Mayroon bang iba pang mga pagkakataon sa uri ng pagkain para sa mga indibidwal?

Kung masiyahan ka sa pag-boluntaryo sa aming bodega nang regular at gusto mong maging pinuno, baka interesado kang maging isang Team Leader sa Second Harvest. Kung interesado ka, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa volunteerervices@shfb.org o punan ang aming form ng aplikasyon.

Paano kung ang shift na gusto ko ay puno na?

Kami ay mapalad na magkaroon ng malakas na suporta sa komunidad, ngunit nangangahulugan ito na ang paglipat na nais mo ay maaaring puno na. Ang pinakamataas na pangangailangan para sa pag-boluntaryo ay sa panahon ng pista opisyal, ngunit ang iyong tulong ay kinakailangan sa buong taon. Kung nahanap mo ang mga nagbabagong boluntaryo na gusto mo ay punan na, mangyaring isaalang-alang ang pagsali sa amin pagkatapos ng pista opisyal. Noong Enero, kailangan namin ng tulong sa pag-uuri ng pagkain na kinokolekta namin sa panahon ng pista opisyal. Ang tag-araw ay isang magandang panahon dahil ang kalahati ng kung ano ang ipinamahagi namin ay sariwang ani, at ang mga ani ay darating nang mabilis sa mga buwan na iyon.

Tingnan ang aming listahan ng mga pagkakataon sa boluntaryo para sa mga indibidwal. Maaari mo ring suriin mga pagkakataon sa boluntaryo sa aming mga ahensya ng kasosyo.

Bakit hindi ipinapakita ang isang shift sa kalendaryo?

Kung ang isang shift ay hindi ipinapakita sa kalendaryo, walang isang pagkakataon ng boluntaryo sa oras na iyon o masyadong maaga upang mai-publish. Karaniwan naming nai-publish ang mga pagkakataon sa kalendaryo 45 hanggang 60 araw nang maaga sa petsa para sa pag-uuri ng pagkain.

Mayroon bang parking ang Ikalawang Harvest?

Mayroon kaming sapat na paradahan na magagamit sa aming Brennan Center at Cypress Center sa San Jose. Cypress volunteers, pakiparada sa aming lote at hindi sa lote ni Ciena sa tabi. Palagi naming hinihikayat ang mga carpool para lahat ay may lugar na paradahan.

Ano ang dapat kong asahan pagdating ko para magboluntaryo?

Lahat ng mga boluntaryo ay dapat magparehistro nang maaga, at mag-check in para sa kanilang shift pagdating nila. Ang video sa ibaba ay nagtuturo sa mga boluntaryo sa isang bagong proseso ng pag-check-in para sa mga shift ng boluntaryo sa aming North San Jose Cypress Center.

Pamamahagi ng pagkain sa pamayanan

Maaari ba akong ipamahagi ang pagkain sa komunidad kung hindi ako bahagi ng isang pangkat?

Oo! Karaniwan, ang aming mga kaganapan sa pamamahagi ng pagkain ay ganap na nagpapatakbo ng boluntaryo. Sumangguni sa ating kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo upang magparehistro para sa isang paparating na shift. Kailangan din natin ang mga indibidwal na may kakayahang gumawa ng pag-boluntaryo nang regular. Upang makita ang mga uri ng mga papel na ginagampanan ng boluntaryo na kailangan namin sa mga kaganapan sa pamamahagi ng pagkain, suriin dito.

Nais kong magboluntaryo sa pamayanan nang regular. Paano ako mag-sign up?

Ang aming mga pamamahagi ng pagkain sa komunidad ay may malaking pangangailangan para sa mga boluntaryo na maaaring gumawa nang regular. Kung magagamit ka upang mangako sa isa o higit pang mga site ng pamamahagi nang regular, nais naming marinig mula sa iyo! Sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa iyong sarili at ang iyong pagkakaroon dito.

Pagboluntaryo ng grupo

Pangkalahatang mga katanungan

Maaari ba akong magdala ng isang grupo upang magboluntaryo?

Ang aming mga bodega at mga lugar ng pamamahagi ng komunidad ay maaaring tumanggap ng mga grupo ng lima o higit pa. Ang mga grupo ng apat o mas kaunti ay itinuturing bilang mga indibidwal na boluntaryo. Ang maximum na laki ng grupo ay nag-iiba-iba depende sa kung saan at kailan mo gustong magboluntaryo, ngunit sa pangkalahatan, maaari kaming tumanggap ng mga grupo ng hanggang 15 upang ayusin ang pagkain sa aming Cypress Center o lokasyon ng Brennan.

Ang mga site ng pamamahagi ng pagkain sa pamayanan sa pangkalahatan ay nangangailangan ng mga indibidwal at kapasidad ng laki ng grupo ay nakasalalay sa mga limitasyon ng puwang at ang bilang ng regular na pagdalo sa mga boluntaryo sa bawat site, ngunit sa pangkalahatan, tanggapin ang mga grupo ng mga 10.

Hinihiling namin na ang mga pangkat ay nag-iisip kapag gumagawa ng reserbasyon. Habang kami ay lubos na umaasa sa mga boluntaryo, umaasa din kami sa mga grupo na nagdadala ng bilang ng mga taong ipinagkatiwala nila. Hinihikayat namin ang mga pinuno ng pangkat na subaybayan ang laki ng kanilang pangkat at makipag-ugnay sa amin kung bumababa ang inaasahang bilang. Makikita ng mga pinuno ng grupo kung sino ang nakarehistro sa loob ng grupo ang form na ito, kasama ang email address ng pinuno ng pangkat at numero ng reserbasyon (GR-####).

Paano kung mayroon akong mas kaunti sa lima sa aking pangkat?

Ang mga pangkat na may apat na tao o mas kaunting dapat magrehistro bilang mga indibidwal at siguraduhin na sila ay nag-sign up para sa isang uri na bukas sa mga indibidwal. Halimbawa, dapat irehistro ng mga pamilya ang bawat miyembro ng pamilya maliban kung nagdadala sila ng lima o higit pang mga miyembro ng pamilya.

Tumatanggap ka ba ng malalaking pangkat ng 100 o higit pa?

Kasalukuyan kaming walang mga pagkakataon para sa malalaking grupo.

Maaari bang magboluntaryo ang mga grupo ng mga taong may mga kapansanan sa intelektwal o pag-unlad?

Pinapayagan namin ang mga grupo ng mga taong may mga kapansanan sa intelektwal at pag-unlad na magboluntaryo. Gayunpaman, kinakailangan ang paunang pag-apruba at advanced na pagpaparehistro. Mahalagang tandaan na ang aming kapaligiran sa bodega ay mabilis na nagdulot ng maraming ingay at paggalaw.

Kung sa palagay mo ang Ikalawang Pag-aani ay isang mahusay na akma para sa iyong pangkat, mangyaring mag-email volunteerervices@shfb.org para sa karagdagang impormasyon.

Gaano kaaga kailangan kong i-book ang aking pangkat?

Pinakamabuting i-book ang iyong pangkat sa lalong madaling panahon. Totoo ito lalo na sa panahon ng pista opisyal, kung ang demand para sa mga pagkakataon sa boluntaryo ay lumampas sa kapasidad. Kami ay nagpapasalamat sa pagkakaroon ng napakagandang suporta mula sa komunidad. Sa pangkalahatan, ang kalendaryo ng pagpaparehistro ng boluntaryo ay nai-publish para sa isang lumiligid na dalawang buwan na tagal ng panahon.

Paano ko irehistro ang aking pangkat upang magboluntaryo?

Tingnan ang aming kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo at makahanap ng isang araw at oras na gumagana para sa iyong pangkat. Magagawa mong makita kung gaano karaming mga natitirang mga puwang na magagamit. Mayroon kaming isang limitasyong kapasidad para sa aming mga kaganapan sa boluntaryo.

Nag-iskedyul ako ng aking pangkat - tapos na ba ako?

Halos! Ang bawat indibidwal sa iyong grupo ay dapat na ngayon magrehistro nang online nang maaga - kasama ka kung nagpaplano kang magboluntaryo. (Kadalasan, ang taong nagrerehistro sa grupo ay hindi aktwal na nakikilahok.)

 • Padadalhan ka namin ng isang email sa kumpirmasyon na may isang link at isang numero ng kumpirmasyon ng pangkat (karaniwang GR-####) na gagamitin ng lahat upang ang iyong magrehistro.
 • Maaari mong maipasa ang email na iyon sa lahat sa iyong pangkat upang maaari silang magparehistro at kumpirmahin ang kanilang lugar.
 • Makikita ng mga pinuno ng grupo kung sino ang nakarehistro sa loob ng grupo ang form na ito, kasama ang email address ng pinuno ng pangkat at numero ng reserbasyon (GR-####).

Paano kung kailangang kanselahin o mag-reschedule ang aking pangkat?

Kung ang iyong grupo ay kailangang kanselahin o i-reschedule ang isang pangkat na pinagsusunod ang pagkain sa aming mga bodega, mangyaring mag-email sa amin sa volunteerervices@shfb.org, o tumawag sa Cypress Center Volunteer Coordinator sa 408-266-8866.

Kung kailangan mong kanselahin ang isang kaganapan sa pamamahagi ng pagkain ng grupo, mangyaring mag-email sa amin sa psvolunteerdesk@shfb.org.

Paano kung ang shift ng boluntaryo na gusto natin ay puno na?

Kami ay mapalad na magkaroon ng malakas na suporta sa pamayanan, ngunit nangangahulugan ito na ang paglipat ng nais ng iyong pangkat ay maaaring puno na. Ang pinakamataas na hinihingi para sa boluntaryo ay sa panahon ng pista opisyal, ngunit ang tulong ng iyong pangkat ay kinakailangan sa buong taon. Kung nahanap mo ang mga beses na gusto mo ay punan na, mangyaring isaalang-alang ang pagsali sa amin sa mga oras maliban sa pista opisyal o maabot ang aming mga ahensya ng kasosyo direkta tungkol sa mga magagamit na oportunidad.

Pagsunud-sunod ng pagkain sa aming bodega

Paano kung ang isang indibidwal na uri ay gumagana nang mas mahusay para sa aking pangkat?

Dapat lamang mag-sign up ang mga pangkat para sa mga uri ng pangkat. Ang bawat shift ay partikular na idinisenyo para sa alinman sa mga indibidwal o grupo. Nais naming magkaroon ng isang nakagaganyak na karanasan ang mga boluntaryo habang tinutulungan kaming magbigay ng pagkain sa komunidad. Kaya, mahalaga para sa mga grupo na mag-sign up lamang para sa mga uri ng grupo at mga indibidwal na mag-sign up lamang para sa mga indibidwal na uri. Tumingin sa ibabang kanan ng bawat uri ng paglalarawan at mapapansin kung ang uri ay para sa mga indibidwal o grupo.

Bakit hindi ipinapakita ang isang shift sa kalendaryo?

Kung ang isang shift ay hindi ipinapakita sa kalendaryo, walang isang pagkakataon ng boluntaryo sa oras na iyon o masyadong maaga upang mai-publish. Karaniwan naming nai-publish ang mga pagkakataon sa kalendaryo 45 hanggang 60 araw nang maaga sa petsa para sa pag-uuri ng pagkain.

Mayroon bang parking ang Ikalawang Harvest?

Mayroon kaming sapat na paradahan na magagamit sa aming Brennan Center at Cypress Center sa San Jose. Cypress volunteers, pakiparada sa aming lote at hindi sa lote ni Ciena sa tabi. Palagi naming hinihikayat ang mga carpool para lahat ay may lugar na paradahan.

Pamamahagi ng pagkain sa pamayanan

Bakit ang mga laki ng pangkat ay nakulong para sa mga kaganapan sa boluntaryo na namamahagi ng pagkain sa komunidad?

Ang karamihan sa aming mga kaganapan sa pamamahagi ng pagkain sa komunidad ay ganap na boluntaryo na pinapatakbo. Para sa kadahilanang ito, ang aming mga pamamahagi ng pagkain ng boluntaryo ng mga kaganapan sa laki ng pangkat ay depende sa laki ng aming mga namumuno sa boluntaryo ng pamamahagi at mga limitasyon sa puwang sa aming mga site, na pumipigil sa amin na mapaunlakan ang mga malalaking grupo.

Maaari ba akong dagdagan o bawasan ang laki ng reserbasyon ng aking grupo?

Dahil sa mga limitasyon sa espasyo, taimtim naming pinahahalagahan kung ipinaalam mo sa amin ang laki ng iyong pangkat ay mas maliit kaysa sa iyong inaasahan. Iyon ay magpapalaya sa mga boluntaryo para sa iba. Kung nais mong madagdagan ang laki ng iyong pangkat, mangyaring suriin muna sa amin upang makita kung ma-accommodate ka namin. Makipag-ugnay sa amin sa psvolunteerdesk@shfb.org upang humiling ng pagbabago sa laki ng pangkat.

Bakit ipinapakita ang isang shift sa kalendaryo ng mas magagamit na mga puwang kaysa sa aktwal na magagamit?

Kung mayroong isang pagkakaiba sa pagitan ng maximum na laki ng pangkat at bilang ng magagamit na mga puwang, mangyaring limitahan ang iyong pangkat sa maximum na laki ng pangkat.

Marami pang tanong

Marami pa akong katanungan. Anong gagawin ko?

Makipag-ugnay sa amin sa volunteerervices@shfb.org para sa mga pangkalahatang katanungan tungkol sa pag-boluntaryo. Para sa mga katanungan tungkol sa pamamahagi ng pagkain sa komunidad, mangyaring mag-email sa amin sa psvolunteerdesk@shfb.org.