Mga Mga FAQ sa Pagboluntaryo

Pag-update ng COVID-19: Ang mga maskara ay patuloy na kinakailangan upang pagbukud-bukurin ang pagkain sa aming mga bodega at sa mga panloob na lugar ng pamamahagi, anuman ang katayuan ng personal na pagbabakuna ng isang boluntaryo. Ang mga maskara ay mahigpit na hinihikayat ngunit hindi na kinakailangan para sa mga boluntaryo sa mga panlabas na lugar ng pamamahagi. Tandaan na pAng mga artner site ay maaaring may mga patakaran na mas mahigpit kaysa sa mga nasa Ikalawang Pag-aani, at ang mga iyon ay mauuna.

Ang mga boluntaryong nag-uuri ng pagkain sa aming bodega ay kinakailangan ding mabakunahan nang buo. Ang isang boluntaryo ay itinuturing na ganap na nabakunahan kung nakatanggap sila ng isang dosis na bakuna sa Johnson & Johnson o ang pangalawang dosis ng Moderna/Pfizer bago ang Nobyembre 26, 2021, O hindi bababa sa dalawang linggo bago ang petsa ng pagboboluntaryo. Ang pagbabakuna ay hindi kinakailangan upang magtrabaho sa isang panlabas na lugar ng pamamahagi, o para sa mga boluntaryo sa paghahatid sa bahay. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang aming Mga FAQ sa Bakuna sa COVID-19 sa ibaba.

Ipaalam namin sa aming mga boluntaryo ang tungkol sa anumang mga pagbabago / pag-update sa patakarang ito. Salamat sa iyong patuloy na suporta upang matiyak na ang sinumang nangangailangan ng isang malusog na pagkain ay maaaring makakuha ng isa.

Mga madalas na tinatanong tungkol sa pagboluntaryo sa Ikalawang Pag-aani

Salamat sa iyong interes sa pag-boluntaryo sa Second Harvest. Nais naming tiyakin na makukuha mo ang lahat ng impormasyon na kailangan mo upang magkaroon ng pinakamahusay na karanasan hangga't maaari. Nasa ibaba ang ilan sa mga tanong na madalas nating naririnig.

Indibidwal na nagboluntaryo

Pagboluntaryo ng grupo

Mga Katanungan Tungkol sa Bakuna sa COVID-19

Bakit ikaw ay nangangailangan bodega food sort volunteers na mabakunahan? 

Pangalawa HarAng vest ay nakatuon sa pagprotekta sa kalusugan at kaligtasan ng ating mga empleyado, kanilang mga pamilya, at ng komunidad sa pangkalahatan. Lahat ng staff ay kailangan sa maging ganap na nabakunahan pagsapit ng Disyembre 10ika. Kami ay humihiling sa mga food sort volunteer na pumapasok sa aming mga bodega upang sumunod sa ang parehong pangangailangan, mula noon sila gumugol ng hindi bababa sa dalawa hanggang tatlong oras sa loob ng aming pasilidad. 

Ano ang ibig mong sabihin sa ganap na pagbabakunad?

Isang boluntaryo ay itinuturing na ganap na nabakunahan kung natanggap na nila ang isang dosis na bakuna sa Johnson & Johnson o ang pangalawang dosis ng Moderna o Pfizer nang hindi bababa sa Nobyembre 26, 2021, hindi bababa sa dalawang linggo bago ang petsa ng pagboboluntaryo. 

Nangangahulugan ba ito na hindi natin kailangang magsuot ng maskara sa loob? 

AAng lahat ng mga boluntaryo at kawani ay dapat na patuloy na magsuot ng mga maskara habang sila ay nakasuot sa loob ng ating mga pasilidad. I-update namin ang aming mga boluntaryo kung kailan nagbabago ang patakarang ito. 

Kasalukuyan akong nagboboluntaryo sa isang lugar ng pamamahagi ng pagkain. Kinakailangan ba akong maging  nabakunahan? 

kasi marami sa atin nangyayari ang pamamahagi ng pagkain sa pamamagitan ng pamayanan mga pakikipagsosyo, sa labas ng aming mga pasilidad at kadalasan sa labasmga pinto, hindi namin hinihingi ang mga boluntaryo ay mabakunahan. gayunpaman, malakas kami magrekomenda mga boluntaryo sa mga pamamahagi makuha nabakunahan at ipagpatuloy ang pagsusuot maskaras para sa kaligtasan ng lahat. 

Paano humihingi ka ba ng status ng pagbabakuna ng mga boluntaryo? 

Maliban sa mga boluntaryo sa opisina, vkailangan ng mga olunteer ibigay tumpak impormasyon tungkol sa kanilang katayuan sa pagbabakuna sa pamamagitan ng self-certification. Ang sinumang boluntaryo na hindi pa naideklarang ganap na nabakunahan ay makakatanggap ng an komunikasyon sa email na may link sa questionnaire. Mga Boluntaryo pwede din tawagan kami sa X150 at kaya ng team namin tumulong ka sa telepono. 

Paano kung ako huwag magbigay ng impormasyon tungkol sa katayuan ng aking pagbabakuna? 

Kung ang isang boluntaryo ay hindi ibigay self-certification ng kanilang pagbabakuna katayuan, sila maaaring makipag-ugnayan nang maraming beses sa pamamagitan ng email o telepono. Our maaaring hilingin ng mga kawani na makita ang isang opisyal na talaan ng bakuna mula sa onsit moe kung hindi ka tumutugon sa aming kahilingan para sa katayuan. 

How ang aking impormasyon sa pagbabakuna ay pinangangalagaan? 

Ang access ng staff ng Second Harvest sa impormasyong ito ay magiging limitado at nasa ilalim ng karaniwang inaasahan ng pagiging kompidensiyal na kinakailangan ng lahat ng kawani at mga boluntaryo. Hindi namin hinihiling ang isang kopya ng iyong card upang maimbak sa aming database. 

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa aming patakaran sa privacy. 

Kailan ko kailangan ibigay ang impormasyong ito? 

Ang pagpuno sa form bago ang iyong volunteer shift ay magbibigay-daan sa amin bilisan iyong proseso ng pag-check-in. Gusto naming parangalan ang iyong oras, kaya pakiusap ibigay iyong impormasyon nang maaga para makapagboluntaryo ka kaagad! 

Hindi ko nais na ibunyag ang katayuan ng aking pagbabakuna. Pwede pa ba akong mag-volunteer upang ayusin ang pagkain? 

Nangangahulugan ang hindi pagsisiwalat na hindi namin makumpirma ang pagsunod sa aming patakaran. Samakatuwid, hindi ka makakapagboluntaryo sa aming bodega. 

Pinapayagan pa rin akong magbigay ng boluntaryo kahit na hindi ako nabakunahan? 

Welcome ka pa rin at kailangan upang magboluntaryo sa isang pamamahagi ng pagkain. Kasalukuyan kaming naghahatid ng higit pa sa 80% mga kliyente sa karaniwan bawat buwan kaysa sa kami ay bagopandemya, at kailangan ng komunidad yang aming suporta ngayon higit kailanman! 

Maaari ka bang magbigay ng higit pang mga detalye? 

Maaari mong tingnan ang aming buo Patakaran sa Pagbabakuna ng Volunteer, mag-email sa amin sa volunteerervices@shfb.org, o tawagan kami sa 408-266-8866 extension 150.

Mga pagkakataon sa boluntaryo

Anong mga oportunidad sa boluntaryo ang magagamit sa Second Harvest?

Mayroon kaming isang bilang ng mga pagkakataon para sa boluntaryo mga indibidwal at mga pangkat, kung nais mong magboluntaryo minsan sa isang taon o sa isang regular na batayan.

Kung nais mong pag-uri-uriin ang pagkain sa isa sa aming mga bodega o ipamahagi ang pagkain sa isa sa aming mga site ng komunidad, suriin ang aming kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo para sa mga tiyak na mga petsa at oras, at upang magparehistro para sa isang paparating na shift. Ang lahat ng mga boluntaryo ay dapat magrehistro nang maaga.

Mangyaring suriin din ang aming pahina sa Tugma ng Volunteer para sa mga pagkakataon. Kumalagi kami mula sa Tugma sa Volunteer para sa iba't ibang harap ng desk at magaan na saklaw ng pangangasiwa. Ang aming mga kasosyo sa ahensya ay nangangailangan din ng mga boluntaryo. Matuto ng mas marami tungkol sa magagamit na mga pagkakataon.

Gusto kong magboluntaryo kasama ang aking pamilya. Paano tayo dapat mag-sign up?

Ang mga pamilya ay maaaring magboluntaryo nang magkasama, alinman sa aming mga bodega na pinag-uuri ang pagkain o sa pamayanan na namamahagi ng pagkain. Ang mga pamilya ng lima o higit pa ay dapat magrehistro bilang isang pangkat at pamilya na mas mababa sa lima ay kailangang magrehistro bilang mga indibidwal.

Ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat magrehistro nang maaga, kahit na ang pagrehistro bilang isang pangkat. Ang pangkat ng tagapag-ayos ng grupo ay magpapadala ng isang espesyal na link upang ang bawat miyembro ay maaaring mag-sign up. Ang mga kabataan na may edad 14 hanggang 17 ay dapat magrehistro sa kanilang impormasyon, at isama ang isang tumpak na email address para sa kanilang magulang o tagapag-alaga. Ang isang kinakailangang elektronikong pahintulot ng magulang ng magulang ay mai-email sa magulang o tagapag-alaga. Ang mga kabataan na mas bata sa 14 ay hindi pinahihintulutan na magboluntaryo, kahit na sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga.

Hindi ko nakuha ang elektronikong pahintulot slip sa aking email. Ano ang gagawin ko?

Ang mga magulang o tagapag-alaga ay maaaring magsumite ng mga slip ng pahintulot sa pamamagitan ng aming online na form.

Kailangan ko ng oras para sa paaralan. Maaari ba akong magboluntaryo sa Second Harvest?

Masisiyahan mo ang iyong kinakailangan sa serbisyo sa paaralan habang tumutulong sa pagtatapos ng kagutuman sa aming komunidad. Mayroon kaming mga oportunidad sa boluntaryo na paghihiwalay ng pagkain sa aming bodega at pamamahagi ng pagkain sa pamayanan na napakahusay na karanasan sa mga mag-aaral. Kung nais mong pag-uri-uriin ang pagkain o ipamahagi ang pagkain sa isa sa aming mga site sa komunidad, suriin ang aming kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo para sa mga tiyak na mga petsa at oras, at upang magparehistro para sa isang paparating na shift. Ang lahat ng mga boluntaryo ay dapat magrehistro nang maaga.

Kung mayroon man sa atin iba pang mga pagkakataon sa boluntaryo interesado ka, mangyaring tanungin nang maaga kung nagbibilang ito para sa oras ng paaralan. Mangyaring tandaan na hindi kami pumirma sa mga form ng third-party, kabilang ang mga form ng serbisyo sa paaralan. Maaari kang mag-print out a boluntaryong timecard at dalhin ito sa tuwing magboluntaryo ka. Tingnan ang aming patakaran ng boluntaryo ng boluntaryo para sa karagdagang impormasyon.

Mayroon akong mga oras na inutusan ng korte. Maaari ba akong magboluntaryo sa Second Harvest?

Maligayang pagdating sa iyo upang matupad ang iyong oras na inorder ng korte sa pamamagitan ng pagboluntaryo sa Second Harvest. Kakailanganin kang ma-pre-screen at maaprubahan bago magparehistro at simulan ang iyong serbisyo na boluntaryo. Ang mga oras na ginaganap nang walang pag-apruba ay hindi mabibilang. Lahat ng mga boluntaryo ay dapat magparehistro nang maaga. Maaari kang mag-aplay para sa pag-apruba online, o tawagan 408-266-8866, ext. 150.

Bakit hindi mayroong Linggo o holiday ng mga pagkakataon sa pag-boluntaryo?

Alam namin na gusto mong magboluntaryo at pinahahalagahan namin ang iyong suporta! Gayunpaman, ang aming mga empleyado ay nagsusumikap upang mapaglingkuran ang komunidad at karapat-dapat sila ng oras sa kanilang mga pamilya. Nag-aalok kami ng maraming mga pagkakataon sa gabi at katapusan ng linggo kung ang linggo ng trabaho ay hindi akma sa iyong iskedyul.

Mga kinakailangan sa boluntaryo

Ano ang pinakamababang edad upang magboluntaryo?

Ang pinakamababang edad ay 14, at ang lahat ng mga boluntaryo na may edad 14 hanggang 17 ay dapat magkaroon ng pirma ng elektronikong pahintulot na slip sa file nang hindi bababa sa 48 oras bago magboluntaryo. Bilang karagdagan, may mga kinakailangan sa chaperone para sa mga kabataan na may edad 14 at 15 (1 pang-adulto para sa bawat 5 kabataan). Ang mga indibidwal na 16 at 17 taong gulang ay maaaring magboluntaryo nang walang chaperone ngunit ang mga pangkat ng 16 at 17 taong gulang ay nangangailangan ng mga chaperone (1 pang-adulto para sa bawat 10 kabataan). Ang ilang mga pagkakataon sa boluntaryo ay may iba pang mga kinakailangan sa edad.

Kailangan ba ng pahintulot ang mga kabataan sa kanilang mga magulang?

Oo. Ang bawat boluntaryo sa ilalim ng 18 ay dapat magkaroon ng isang naka-sign na pahintulot slip sa file sa amin. Ang mga kabataan ay dapat magrehistro sa kanilang impormasyon, at isama ang isang tumpak na email address para sa kanilang magulang o tagapag-alaga. Ang isang pahintulot slip ay mai-email sa iyong magulang o tagapag-alaga at kailangan lamang na mag-sign isang beses. Bilang kahalili, ang mga magulang o tagapag-alaga ay maaaring magsumite ng mga pahintulot na dumaan sa aming online na form.

Kailangan ko bang magparehistro o maaari ba akong magpakita para sa isang shift ng boluntaryo?

Ang bawat boluntaryo ay kailangang magrehistro nang paisa - kahit na bahagi ka ng isang pangkat. Kung ikaw ay isang indibidwal o taong nag-oorganisa ng isang aktibidad sa boluntaryo ng pangkat, maaari kang magparehistro sa pamamagitan ng pagpili ng isang shift sa amin kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo. Kung ikaw ay miyembro ng isang aktibidad ng pangkat, magpapadala sa iyo ang pangkat ng tagapag-ayos ng isang espesyal na link upang mag-sign up.

Mayroon bang anumang espesyal na dapat kong isuot o dalhin sa bodega o pamamahagi ng pagkain?

Ang dress code sa bodega at sa mga site ng pamamahagi ng pagkain ay kaswal at komportable. Mangyaring tandaan ang mga sumusunod na kinakailangan:

 • Ang maginhawa, ligtas na kasuotan sa paa ay dapat na magsuot, kabilang ang mga sneaker, sapatos na pang-trabaho o bota. Kinakailangan ang saradong sapatos na may daliri. Sinumang may suot na mataas na takong, bukas na may dalang sapatos o sandalyas ay hindi papayagang magboluntaryo.
 • Mahabang inirerekomenda ang mahabang pantalon ngunit hindi kinakailangan.
 • Magsuot ng mainit sa taglamig at magdamit ng ilaw sa tag-araw.
 • Walang mga kuwintas o mahabang hikaw.

Iwanan ang mga pitaka, alahas at iba pang mahahalagang gamit sa bahay o mai-lock sa iyong puno ng kahoy. Ang Pangalawang Harvest ay hindi mananagot para sa anumang nawawalang mga personal na gamit.

Mayroon bang ibang bagay na kailangan kong malaman?

Oo. Mangyaring suriin ang mga sumusunod na patakaran bago magboluntaryo sa amin:

 • Walang pagkain, pag-inom, pagtakbo o paninigarilyo sa bodega o sa isang pamamahagi.
 • Ang mga item sa pagkain at grocery ay para lamang sa aming mga kliyente.
 • Ang mga boluntaryo ay dapat manatili sa kanilang mga itinalagang lugar. Mag-ulat sa pinuno ng pangkat o kawani kung kailangan mong umalis sa lugar.
 • Ang paglilinis ay bahagi ng aming gawain. Ang iyong pakikipagtulungan ay lubos na pinahahalagahan.

Mangyaring tandaan din na ang aming Brennan warehouse space ay partikular na malaki, at maaaring hindi ito ang pinaka komportable na magkasya para sa mga boluntaryo na may pinababang paggalaw. Kung kailangan mo ng higit pang mga detalye o nais mong talakayin ang iyong partikular na sitwasyon, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa volunteerervices@shfb.org.

Indibidwal na nagboluntaryo

Pangkalahatang mga katanungan

Maaari ba akong magboluntaryo kung hindi ako bahagi ng isang pangkat?

Oo! Mayroon kaming maraming mga pagkakataon para sa mga indibidwal na nais na magboluntaryo, kung nais mong magboluntaryo nang isang beses o sa isang regular na batayan. Tingnan ang aming listahan ng mga indibidwal na pagkakataon sa boluntaryo.

Paano kung kailangan kong kanselahin o mag-reschedule?

Kung kailangan mong kanselahin o i-reschedule ang iyong paparating na shift ng boluntaryo, mangyaring pumunta sa iyong pahina ng personal na impormasyon. Maaari mong mai-access ang kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo upang tingnan ang iba pang mga pagkakataon.

Pagsunud-sunod ng pagkain sa aming bodega

Maaari ba akong mag-uri ng pagkain sa bodega kung hindi ako bahagi ng isang pangkat?

Oo! Tingnan ang aming kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo upang makahanap ng isang araw at oras na gumagana para sa iyo. Mag-sign up lamang para sa mga indibidwal na paglilipat. Ang mga magagandang oras sa aming Cypress Center sa North San Jose para sa mga indibidwal ay ang tatlong oras na pag-iikot sa linggong umaga tuwing alas-9: 00 ng umaga, Miyerkules ng gabi mula 6:00 pm hanggang 8:00 pm, at Sabado mula 9:00 ng umaga hanggang tanghali.

Mayroon bang iba pang mga pagkakataon sa uri ng pagkain para sa mga indibidwal?

Kung masiyahan ka sa pag-boluntaryo sa aming bodega nang regular at gusto mong maging pinuno, baka interesado kang maging isang Team Leader sa Second Harvest. Kung interesado ka, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa volunteerervices@shfb.org o punan ang aming form ng aplikasyon.

Paano kung ang shift na gusto ko ay puno na?

Kami ay mapalad na magkaroon ng malakas na suporta sa komunidad, ngunit nangangahulugan ito na ang paglipat na nais mo ay maaaring puno na. Ang pinakamataas na pangangailangan para sa pag-boluntaryo ay sa panahon ng pista opisyal, ngunit ang iyong tulong ay kinakailangan sa buong taon. Kung nahanap mo ang mga nagbabagong boluntaryo na gusto mo ay punan na, mangyaring isaalang-alang ang pagsali sa amin pagkatapos ng pista opisyal. Noong Enero, kailangan namin ng tulong sa pag-uuri ng pagkain na kinokolekta namin sa panahon ng pista opisyal. Ang tag-araw ay isang magandang panahon dahil ang kalahati ng kung ano ang ipinamahagi namin ay sariwang ani, at ang mga ani ay darating nang mabilis sa mga buwan na iyon.

Tingnan ang aming listahan ng mga pagkakataon sa boluntaryo para sa mga indibidwal. Maaari mo ring suriin mga pagkakataon sa boluntaryo sa aming mga ahensya ng kasosyo.

Bakit hindi ipinapakita ang isang shift sa kalendaryo?

Kung ang isang shift ay hindi ipinapakita sa kalendaryo, walang isang pagkakataon ng boluntaryo sa oras na iyon o masyadong maaga upang mai-publish. Karaniwan naming nai-publish ang mga pagkakataon sa kalendaryo 45 hanggang 60 araw nang maaga sa petsa para sa pag-uuri ng pagkain.

Mayroon bang parking ang Ikalawang Harvest?

Mayroon kaming sapat na paradahan na magagamit sa aming Cypress Center sa San Jose. Hinihiling namin sa iyo na iparada ang aming lote at hindi sa likuran ni Ciena. Palagi naming hinihimok ang mga carpools kaya't ang bawat isa ay may isang lugar na iparada.

Pamamahagi ng pagkain sa pamayanan

Maaari ba akong ipamahagi ang pagkain sa komunidad kung hindi ako bahagi ng isang pangkat?

Oo! Karaniwan, ang aming mga kaganapan sa pamamahagi ng pagkain ay ganap na nagpapatakbo ng boluntaryo. Sumangguni sa ating kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo upang magparehistro para sa isang paparating na shift. Kailangan din natin ang mga indibidwal na may kakayahang gumawa ng pag-boluntaryo nang regular. Upang makita ang mga uri ng mga papel na ginagampanan ng boluntaryo na kailangan namin sa mga kaganapan sa pamamahagi ng pagkain, suriin dito.

Nais kong magboluntaryo sa pamayanan nang regular. Paano ako mag-sign up?

Ang aming mga pamamahagi ng pagkain sa komunidad ay may malaking pangangailangan para sa mga boluntaryo na maaaring gumawa nang regular. Kung magagamit ka upang mangako sa isa o higit pang mga site ng pamamahagi nang regular, nais naming marinig mula sa iyo! Sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa iyong sarili at ang iyong pagkakaroon dito.

Pagboluntaryo ng grupo

Pangkalahatang mga katanungan

Maaari ba akong magdala ng isang grupo upang magboluntaryo?

Ang aming mga warehouse at pamamahagi ng mga site ng lugar ay maaaring tumanggap ng mga pangkat ng lima o higit pa. Ang mga pangkat ng apat o mas kaunti pa ay ginagamot bilang indibidwal na mga boluntaryo. Ang maximum na laki ng pangkat ay nag-iiba depende sa kung saan at kailan mo nais na magboluntaryo, ngunit sa pangkalahatan, maaari kaming tumanggap ng mga pangkat hanggang sa 15 upang ayusin ang pagkain sa aming Cypress Center sa Hilagang San Jose. Hindi kami tumatanggap ng mga pagpapareserba ng pangkat sa aming warehouse ng Brennan sa ngayon.

Ang mga site ng pamamahagi ng pagkain sa pamayanan sa pangkalahatan ay nangangailangan ng mga indibidwal at kapasidad ng laki ng grupo ay nakasalalay sa mga limitasyon ng puwang at ang bilang ng regular na pagdalo sa mga boluntaryo sa bawat site, ngunit sa pangkalahatan, tanggapin ang mga grupo ng mga 10.

Hinihiling namin na ang mga pangkat ay nag-iisip kapag gumagawa ng reserbasyon. Habang kami ay lubos na umaasa sa mga boluntaryo, umaasa din kami sa mga grupo na nagdadala ng bilang ng mga taong ipinagkatiwala nila. Hinihikayat namin ang mga pinuno ng pangkat na subaybayan ang laki ng kanilang pangkat at makipag-ugnay sa amin kung bumababa ang inaasahang bilang. Makikita ng mga pinuno ng grupo kung sino ang nakarehistro sa loob ng grupo ang form na ito, kasama ang email address ng pinuno ng pangkat at numero ng reserbasyon (GR-####).

Paano kung mayroon akong mas kaunti sa lima sa aking pangkat?

Ang mga pangkat na may apat na tao o mas kaunting dapat magrehistro bilang mga indibidwal at siguraduhin na sila ay nag-sign up para sa isang uri na bukas sa mga indibidwal. Halimbawa, dapat irehistro ng mga pamilya ang bawat miyembro ng pamilya maliban kung nagdadala sila ng lima o higit pang mga miyembro ng pamilya.

Tumatanggap ka ba ng malalaking pangkat ng 100 o higit pa?

Kasalukuyan kaming walang mga pagkakataon para sa malalaking grupo.

Maaari bang magboluntaryo ang mga grupo ng mga taong may mga kapansanan sa intelektwal o pag-unlad?

Pinapayagan namin ang mga grupo ng mga taong may mga kapansanan sa intelektwal at pag-unlad na magboluntaryo. Gayunpaman, kinakailangan ang paunang pag-apruba at advanced na pagpaparehistro. Mahalagang tandaan na ang aming kapaligiran sa bodega ay mabilis na nagdulot ng maraming ingay at paggalaw.

Kung sa palagay mo ang Ikalawang Pag-aani ay isang mahusay na akma para sa iyong pangkat, mangyaring mag-email dzapata@shfb.org upang simulan ang proseso ng aplikasyon.

Gaano kaaga kailangan kong i-book ang aking pangkat?

Pinakamabuting i-book ang iyong pangkat sa lalong madaling panahon. Totoo ito lalo na sa panahon ng pista opisyal, kung ang demand para sa mga pagkakataon sa boluntaryo ay lumampas sa kapasidad. Kami ay nagpapasalamat sa pagkakaroon ng napakagandang suporta mula sa komunidad. Sa pangkalahatan, ang kalendaryo ng pagpaparehistro ng boluntaryo ay nai-publish para sa isang lumiligid na dalawang buwan na tagal ng panahon.

Paano ko irehistro ang aking pangkat upang magboluntaryo?

Tingnan ang aming kalendaryo sa pagpaparehistro ng boluntaryo at makahanap ng isang araw at oras na gumagana para sa iyong pangkat. Magagawa mong makita kung gaano karaming mga natitirang mga puwang na magagamit. Mayroon kaming isang limitasyong kapasidad para sa aming mga kaganapan sa boluntaryo.

Nag-iskedyul ako ng aking pangkat - tapos na ba ako?

Halos! Ang bawat indibidwal sa iyong grupo ay dapat na ngayon magrehistro nang online nang maaga - kasama ka kung nagpaplano kang magboluntaryo. (Kadalasan, ang taong nagrerehistro sa grupo ay hindi aktwal na nakikilahok.)

 • Padadalhan ka namin ng isang email sa kumpirmasyon na may isang link at isang numero ng kumpirmasyon ng pangkat (karaniwang GR-####) na gagamitin ng lahat upang ang iyong magrehistro.
 • Maaari mong maipasa ang email na iyon sa lahat sa iyong pangkat upang maaari silang magparehistro at kumpirmahin ang kanilang lugar.
 • Makikita ng mga pinuno ng grupo kung sino ang nakarehistro sa loob ng grupo ang form na ito, kasama ang email address ng pinuno ng pangkat at numero ng reserbasyon (GR-####).

Paano kung kailangang kanselahin o mag-reschedule ang aking pangkat?

Kung ang iyong grupo ay kailangang kanselahin o i-reschedule ang isang pangkat na pinagsusunod ang pagkain sa aming mga bodega, mangyaring mag-email sa amin sa volunteerervices@shfb.org, o tumawag sa Cypress Center Volunteer Coordinator sa 408-266-8866.

Kung kailangan mong kanselahin ang isang kaganapan sa pamamahagi ng pagkain ng grupo, mangyaring mag-email sa amin sa psvolunteerdesk@shfb.org.

Paano kung ang shift ng boluntaryo na gusto natin ay puno na?

Kami ay mapalad na magkaroon ng malakas na suporta sa pamayanan, ngunit nangangahulugan ito na ang paglipat ng nais ng iyong pangkat ay maaaring puno na. Ang pinakamataas na hinihingi para sa boluntaryo ay sa panahon ng pista opisyal, ngunit ang tulong ng iyong pangkat ay kinakailangan sa buong taon. Kung nahanap mo ang mga beses na gusto mo ay punan na, mangyaring isaalang-alang ang pagsali sa amin sa mga oras maliban sa pista opisyal o maabot ang aming mga ahensya ng kasosyo direkta tungkol sa mga magagamit na oportunidad.

Pagsunud-sunod ng pagkain sa aming bodega

Paano kung ang isang indibidwal na uri ay gumagana nang mas mahusay para sa aking pangkat?

Dapat lamang mag-sign up ang mga pangkat para sa mga uri ng pangkat. Ang bawat shift ay partikular na idinisenyo para sa alinman sa mga indibidwal o grupo. Nais naming magkaroon ng isang nakagaganyak na karanasan ang mga boluntaryo habang tinutulungan kaming magbigay ng pagkain sa komunidad. Kaya, mahalaga para sa mga grupo na mag-sign up lamang para sa mga uri ng grupo at mga indibidwal na mag-sign up lamang para sa mga indibidwal na uri. Tumingin sa ibabang kanan ng bawat uri ng paglalarawan at mapapansin kung ang uri ay para sa mga indibidwal o grupo.

Bakit hindi ipinapakita ang isang shift sa kalendaryo?

Kung ang isang shift ay hindi ipinapakita sa kalendaryo, walang isang pagkakataon ng boluntaryo sa oras na iyon o masyadong maaga upang mai-publish. Karaniwan naming nai-publish ang mga pagkakataon sa kalendaryo 45 hanggang 60 araw nang maaga sa petsa para sa pag-uuri ng pagkain.

Mayroon bang parking ang Ikalawang Harvest?

Mayroon kaming sapat na paradahan na magagamit sa aming Cypress Center sa San Jose. Hinihiling namin sa iyo na iparada ang aming lote at hindi sa likuran ni Ciena. Palagi naming hinihimok ang mga carpools kaya't ang bawat isa ay may isang lugar na iparada.

Pamamahagi ng pagkain sa pamayanan

Bakit ang mga laki ng pangkat ay nakulong para sa mga kaganapan sa boluntaryo na namamahagi ng pagkain sa komunidad?

Ang karamihan sa aming mga kaganapan sa pamamahagi ng pagkain sa komunidad ay ganap na boluntaryo na pinapatakbo. Para sa kadahilanang ito, ang aming mga pamamahagi ng pagkain ng boluntaryo ng mga kaganapan sa laki ng pangkat ay depende sa laki ng aming mga namumuno sa boluntaryo ng pamamahagi at mga limitasyon sa puwang sa aming mga site, na pumipigil sa amin na mapaunlakan ang mga malalaking grupo.

Maaari ba akong dagdagan o bawasan ang laki ng reserbasyon ng aking grupo?

Dahil sa mga limitasyon sa espasyo, taimtim naming pinahahalagahan kung ipinaalam mo sa amin ang laki ng iyong pangkat ay mas maliit kaysa sa iyong inaasahan. Iyon ay magpapalaya sa mga boluntaryo para sa iba. Kung nais mong madagdagan ang laki ng iyong pangkat, mangyaring suriin muna sa amin upang makita kung ma-accommodate ka namin. Makipag-ugnay sa amin sa psvolunteerdesk@shfb.org upang humiling ng pagbabago sa laki ng pangkat.

Bakit ipinapakita ang isang shift sa kalendaryo ng mas magagamit na mga puwang kaysa sa aktwal na magagamit?

Kung mayroong isang pagkakaiba sa pagitan ng maximum na laki ng pangkat at bilang ng magagamit na mga puwang, mangyaring limitahan ang iyong pangkat sa maximum na laki ng pangkat.

Marami pang tanong

Marami pa akong katanungan. Anong gagawin ko?

Makipag-ugnay sa amin sa volunteerervices@shfb.org para sa mga pangkalahatang katanungan tungkol sa pag-boluntaryo. Para sa mga katanungan tungkol sa pamamahagi ng pagkain sa komunidad, mangyaring mag-email sa amin sa psvolunteerdesk@shfb.org.