Walang sinuman ang umaasa na kailangang humingi ng tulong — karamihan sa mga tao ay inuubos ang kanilang mga mapagkukunan bago gawin ang hakbang na ito. Ngunit ang pagkawasak sa pananalapi na dulot ng pandemya, kasama ang pagtaas ng presyo ng pagkain at gas, ay nagpilit sa maraming residente ng Silicon Valley na humingi ng tulong sa pagkain.

Pinalaki ni Diana at ng kanyang asawa ang kanilang pamilya na may lima, kabilang sina Kaylee (14), Keyla (7) at Kendra (2), sa kanilang one-bedroom apartment sa San Jose, kung saan sila nakatira sa nakalipas na 10 taon. Nang magkabisa ang mga utos ng shelter-in-place, ang asawa ni Diana ay walang trabaho sa loob ng apat na buwan at hindi nila nabayaran ang kanilang renta.

Nanghihina na dahil sa pagkawala ng kita sa panahon ng kanlungan sa lugar, ang kanilang sasakyan pagkatapos ay nasira at hindi nila kayang bayaran ang pagkukumpuni. Nahihiya si Diana na tumanggap ng tulong mula sa kanyang mga kaibigan, kaya noong hindi siya umaasa sa pampublikong transportasyon, naglakad siya para dalhin ang kanyang mga anak sa kung saan kailangan nilang puntahan—kaya't nagsimula siyang pumayat.

Nagsimulang bumisita si Diana sa isang walk-up na libreng grocery distribution sa Second Harvest sa San Jose noong simula ng 2022 nang naging imposible ang pag-iipon ng pera. Ang kanyang asawa ay nag-uuwi ng mas kaunting pera bilang isang kontratista sa bubong sa mga buwan ng taglamig dahil sa pag-ulan, kaya umaasa din ang pamilya sa mga benepisyo ng CalFresh at part-time na trabaho ni Diana upang matulungan silang makayanan.

Nagpapasalamat si Diana na malusog ang kanyang pamilya at maaari silang magsalo sa isang lutong bahay na pagkain nang magkasama. Habang ang pagtitipon sa bahay kasama ang mga mahal sa buhay sa panahon ng bakasyon ay isang tradisyon para sa ilang mga sambahayan, palaging umaasa si Diana na ang kanyang pamilya ay imbitahan sa bahay ng isang kaibigan para sa mga pagkain sa bakasyon. Sa limang tao na nakatira sa isang isang silid-tulugan na apartment, walang sapat na espasyo para mag-host ng mga bisita sa hapunan o kahit na maglagay ng Christmas tree. Sa kabila ng mga paghihirap na hinarap ng kanyang abalang pamilya sa nakalipas na dalawa't kalahating taon, nagpapasalamat si Diana na naging mas malapit sila sa isa't isa.