Ang 1-taong-gulang na anak na babae ni Sulma ay naglalaro at humihikbi sa kanyang kandungan habang pinapanood niya ang kanyang 5-taong-gulang na anak na si Jefferson na nakikipaglaro sa kanyang dalawang pinsan sa kanilang apartment sa San Mateo. Linggu-linggo, pinapanood ni Sulma ang kanyang mga anak sa araw habang ang kanyang pamangkin ay nanonood sa kanila sa gabi. Si Sulma ay nagtatrabaho bilang isang tagapangalaga ng opisina sa gabi, at ang kanyang partner na si Elmer ay nagtatrabaho ng dalawang full-time na trabaho. Ang bawat isa ay nakakakuha ng humigit-kumulang 5.5 oras ng pagtulog sa isang gabi.

Ang mga night shift cleaning office ni Sulma sa San Carlos ang tanging trabaho na mayroon siya mula noong dumating siya sa Estados Unidos siyam na taon na ang nakakaraan mula sa El Salvador. Nang i-anunsyo ang mga shelter-in-place order noong Marso 2020, nagsara ang mga opisina kung saan nagtatrabaho si Sulma, at agad niyang kinailangan na maghanap ng paraan para mabayaran ang kanyang mga tumataas na bill. Sa kalaunan ay kumuha si Sulma ng dalawang pautang para mabayaran ang mahahalagang gastusin at humingi ng tulong sa pagkain mula sa Second Harvest ng Silicon Valley sa unang pagkakataon.

Pagkatapos ng maraming paghinto at pagsisimula sa kanyang trabaho dahil sa mga paghihigpit sa coronavirus, nahirapan si Sulma na mabuhay. Pagkatapos, sa walong buwang buntis, nahuli siya ng COVID-19.

Ang libreng pamamahagi ng grocery sa Menlo Park Senior Center ay naging lifeline para kay Sulma at sa kanyang pamilya. Hindi lamang siya nagsimulang makatanggap ng sapat na masustansyang mga pamilihan para sa kanyang sambahayan, ngunit nakatanggap din siya ng mga libreng diaper, na sinabi ni Sulma na nagligtas sa kanya ng humigit-kumulang $100 isang buwan pagkatapos ipanganak ang kanyang anak noong Setyembre 2020.

"Mayroon akong isang oras na break time sa aking trabaho at walong minuto mula sa bahay, kaya maaari akong umuwi upang magpasuso."

Ang nakaraang taon para sa akin ay isang kakila-kilabot, kakila-kilabot na taon. Humigit-kumulang isang linggo akong nanatili sa ospital (noong nagkasakit ako ng COVID). Salamat sa Diyos, hindi ito nahuli ng ama ng aking mga anak at nakapagpatuloy sa pagtatrabaho.

Sulma says it’s easier to work nights so she can be with her children Giselle (left) and Jefferson (right) during the day.
Sulma says it’s easier to work nights so she can be with her children Giselle (left) and Jefferson (right) during the day.

Sinabi ni Sulma na mas madaling magtrabaho sa gabi para makasama niya ang kanyang mga anak na sina Giselle (kaliwa) at Jefferson (kanan) sa araw.

Sa pagkaing nakukuha niya mula sa Second Harvest ay maaari siyang magluto ng sarili niyang sopas para manatiling hydrated habang siya ay nagpapasuso. Tinatangkilik din ni Sulma ang mga prutas, gulay at itlog mula sa mga kahon na natatanggap niya, at palagi siyang naghahanda ng mas malusog na mga pupusa ng gulay para sa kanyang anak sa umaga dahil mahal niya ang mga ito.

Tuwing Miyerkules at Linggo ay nagpapahinga ang kanilang pamilya. Walang pasok si Elmer sa mga araw na iyon sa trabaho at doon na rin sila makakakain ng sabay-sabay. Regular silang mamasyal sa playground para tulungan si Jefferson na mailabas ang lahat ng kanyang lakas; mahilig din siyang lumangoy kasama ang kanyang papa sa kanilang lokal na pool.

Nang batiin namin si Sulma kung paano niya pinalaki ang kanyang mga anak, sumagot siya: "Kailangan kong mag-effort dahil hindi nila kasalanan na kailangan kong magtrabaho nang husto."

Sa kabila ng mga abalang araw nina Sulma at Elmer, ito ang sakripisyong dapat nilang gawin upang mabuhay sa isang lungsod na kanilang minamahal. Napagpasyahan ni Sulma na ang pagkuha ng mga grocery mula sa Second Harvest ay nagpapahintulot sa kanila na gamitin ang maliit na pera na kanilang kinikita upang bayaran ang kanilang mga pautang o ipon.

"Ang [pagkuha ng libreng groceries] ay isang malaking pasanin sa aking mga balikat."

The money Sulma and her partner save by getting free groceries from Second Harvest goes to paying off the debt they accrued during the pandemic