Sa 91,000 mga pampublikong estudyante sa kolehiyo (pamayanan at apat na taong / pampublikong paaralan) sa Silicon Valley, ang kagutuman sa campus campus ay isang tunay na problema sa aming komunidad.

Isang 2015 San Jose State University Student Access Survey ng 5,000 mag-aaral ang natagpuan:

  • 21% minsan / madalas hindi kumain para sa isang buong araw
  • 39% minsan / madalas nagugutom ngunit hindi kumain dahil wala silang sapat na pera
  • 50% minsan / madalas na pinuputol ang laki ng pagkain o nilaktawan ang pagkain dahil wala silang sapat na pera

Ang Just-in-Time Mobile Food Pantry ng Pangalawang Harvest ay nagdadala ng higit sa 10,000 libra ng pagkain sa SJSU campus bawat buwan, kung saan 80 boluntaryo, kabilang ang mga mag-aaral, ibigay ito sa mga mag-aaral na nangangailangan.

Upang maging kwalipikado para sa libreng serbisyo, ang mga mag-aaral ay dapat maging isang kasalukuyang mag-aaral ng SJSU na may taunang kita sa ibaba $23,540.

Sa isang kamakailang pamamahagi ng pagkain, maraming mga mag-aaral ng SJSU ang nagsalita sa mga kawani ng Second Harvest tungkol sa kung bakit sila naroroon upang makakuha ng pagkain.

Ang pagkakaroon ng sapat na pera, na kung saan ay nangangahulugang gumawa ng mga mahihirap na pagpipilian, ay madalas na nabanggit.

"Mayroon akong isang $30 sa isang buwan na badyet para sa pagkain, kaya ang ideya ng 2 libreng mga bag ng pagkain ay isip na pumutok sa akin," sabi ni Nick Mosca, isang Applied Computation Mathematics na mag-aaral. "Hindi ako masyadong maraming oras upang magkaroon ng isang tipikal, minimum na trabaho sa sahod dahil lamang sa aking iskedyul. Kaya kailangan kong gawin ang pagtuturo, na maaaring maging napakagulo sa mga tuntunin ng kliyente at kung anong uri ng kita ang maaari kong makuha. "

Nakatali nang direkta sa isang kakulangan ng pondo para sa sapat, masustansiyang pagkain ay ang pakikibaka upang matiyak ang gastos ng pamumuhay sa Silicon Valley.

"Ako at ang aking kasama sa silid, at mayroon kaming isa pang kasama sa silid ... hinati namin ang $3,000 sa isang buwan para sa isang 2 silid-tulugan na apartment - higit pa sa utang ng aking mga magulang para sa kanilang bahay," idinagdag ni Lauren Cook, isang estudyante sa Komunikasyon sa Komunikasyon sa SJSU. "Mas gugustuhin kong magbayad para sa mga gastos sa pamumuhay para sa isang lugar na matutulog kaysa sa pagkain sa pagtatapos ng araw, sa kasamaang palad."

Sa 11 mga kolehiyo ng Pangalawang Harvest nang direkta o hindi direktang nagtatrabaho, ang San Jose City College at San Jose State University ay ang tanging 2 kolehiyo na nagpapatakbo bilang pamamahagi ng panterya sa paaralan na "Just in Time". Ang lahat ng iba pang 9 na kolehiyo ay may mga panter sa onsite na karaniwang bukas Lunes hanggang Biyernes.

Upang matugunan ang kawalan ng katiyakan ng pagkain sa loob ng mga kolehiyo, gumagana ang Second Harvest kasama ang iba't ibang mga kolehiyo upang magpatakbo ng dalawang uri ng mga modelo ng pamamahagi. Ang isa ay tinatawag na "Just-in-Time" na modelo kung saan ang pagkain ay naihatid buwanang at ipinamamahagi sa loob ng ilang oras. Ang pangalawang modelo ay tinatawag na isang "On-Site" na modelo kung saan ang pagkain ay inihatid lingguhan sa kolehiyo para sa pamamahagi sa mga mag-aaral. Ang Just-in-Time Mobile Food Pantry ay gumawa ng unang paghahatid sa campus ng SJSU noong Oktubre 2016. Halos 330 mga mag-aaral ang nakatanggap ng sariwang prutas, gulay, de-latang pagkain at iba pang mga pamilihan, at ang mga bilang ay tumataas bawat buwan.