Paano kami tumutugon sa krisis ›

Mga Tip sa Paggawa ng Taglagas

Binigay na oras para makapag ayos: Iba-iba

Oras ng pagluluto: Iba-iba

Kabuuang Oras: Iba-iba

May-akda: Mga tauhan

Antas ng Kasanayan: Madali

Lutuin: Amerikano

Alamin ang mga tip para sa paghahanda ng mga staples ng taglagas tulad ng butternut squash, delicata squash, acorn squash, spaghetti squash at talong.

Mga Tip sa Paggawa ng Taglagas