Ăn có tâm có nghĩa là hoàn toàn chú ý đến thức ăn của chúng ta - mời chúng ta có mặt trong khi nấu, phục vụ hoặc ăn. Nó cho phép chúng ta thực sự thưởng thức thức ăn của mình mà không bị phán xét hay cảm thấy tội lỗi. Chúng tôi đang chia sẻ bốn mẹo để bắt đầu ăn uống một cách có ý thức, điều này cũng có thể giúp phát triển mối quan hệ lành mạnh hơn với thực phẩm.