Ang maingat na pagkain ay nangangahulugan ng pagiging ganap na maasikaso sa ating pagkain - pag-imbita sa atin na dumalo habang nagluluto, naghahain, o kumakain. Ito ay nagpapahintulot sa amin na tunay na lasapin ang aming pagkain nang walang paghuhusga o pagkakasala. Nagbabahagi kami ng apat na tip upang magsimulang kumain nang may pag-iisip, na maaari ring makatulong na magkaroon ng mas malusog na relasyon sa pagkain.