Ang allergy sa pagkain ay isang reaksyon ng immune system na nangyayari kaagad pagkatapos kumain ng isang partikular na pagkain. Kahit na ang isang maliit na halaga ng pagkain na nagdudulot ng allergy ay maaaring mag-trigger ng mga palatandaan at sintomas tulad ng mga problema sa pagtunaw, pamamantal o namamagang daanan ng hangin. Ipinapakita sa iyo ng handout na ito ang nangungunang siyam na allergens, paraan ng pag-iwas, at sintomas na dapat bantayan.