یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش ضایعات مواد غذایی، درک معنای پشت برچسب تاریخ مواد غذایی است که برای اکثر افراد به عنوان «تاریخ انقضا» شناخته می‌شود. این جزوه به شما کمک می‌کند تا تاریخ‌های روی بسته‌های مواد غذایی را رمزگشایی کنید تا بتوانید تصمیم بهتری درباره مدت زمان نگهداری غذا برای بهترین تازگی و کیفیت بگیرید.