Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mabawasan ang basura ng pagkain ay sa pamamagitan ng pag-unawa sa kahulugan sa likod ng mga label ng petsa ng pagkain, na kilala bilang 'mga petsa ng pag-expire' sa karamihan. Tutulungan ka ng handout na ito na matukoy ang mga petsa sa mga pakete ng pagkain upang makagawa ka ng mas matalinong desisyon kung gaano katagal pananatilihin ang pagkain para sa pinakamahusay na pagiging bago at kalidad.