Một trong những cách tốt nhất để giảm lãng phí thực phẩm là hiểu ý nghĩa đằng sau nhãn ngày thực phẩm, được gọi là 'ngày hết hạn' đối với hầu hết mọi người. Tài liệu này sẽ giúp bạn giải mã ngày tháng trên các gói thực phẩm để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về việc giữ thực phẩm trong bao lâu để có chất lượng và độ tươi ngon nhất.